Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pensjonsforum 4. mars 2011 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet Pensjonsreformen – resultater så langt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pensjonsforum 4. mars 2011 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet Pensjonsreformen – resultater så langt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pensjonsforum 4. mars 2011 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet Pensjonsreformen – resultater så langt

2 2 Agenda Hva vet vi hittil om effekten av pensjonsreformen:  Ny alderspensjon  Ny AFP i privat sektor

3 3 Hvor mange i alderen år kunne ta ut alderspensjon i januar? Befolkningen født : personer ÷ som mottok uførepensjon (>80%), AFP eller etterlattepensjon i desember 2010 ÷ som ikke oppfylte vilkår for uttak av 20 prosent alderspensjon = mulige alderspensjonister

4 4 85 % av alderspensjonistene under 67 år er menn Uttak av alderspensjon blant de under 67 år i januar 2011 Σ=13 600

5 5 4 av 5 tok ut 100 prosent alderspensjon Uttak av alderspensjon i januar 2011 – fordeling på uttaksgrad:

6 6 11 prosent av de som kunne gå av, gjorde det Tilstand før uttak av alderspensjon Antall som tok ut alderspensjon Andel av antall mulige Arbeidstaker i privat sektor med rett til AFP ,2 % Øvrige arbeidstakere i privat sektor ,5 % Selvstendig næringsdrivende ,0 % Arbeidstakere i offentlig sektor1 0003,2 % Delvis uføre6006,3 % Øvrige (hjemmeværende m.m.) ,3 % Totalt blant «mulige» alderspensjonister ,2 % Etterlatt, ufør (>80%), AFP3000,2 % Bosatt i utlandet400 Totalt13 600

7 7 Alderspensjon år – uttak i ulike næringer

8 8 Hvem tok ut alderspensjon i januar?(1/3) Logistisk regresjon av sannsynligheten for å ta ut alderspensjon i januar blant de med mulighet til uttak Fødselsår:Oddsrate: 19451,109*** 19470,927*** Referanse: Født 1944, 1946 eller 1948 Kjønn:Oddsrate: Kvinne0,466*** Tilstand før uttak:Oddsrate: Selvstendig næringsdrivende1,495*** Arbeidstaker i offentlig sektor0,304*** Delvis ufør0,406*** Øvrige (hjemmeværende m.m.)0,627*** Referanse: Arbeidstaker i privat sektor

9 9 Hvem tok ut alderspensjon i januar?(2/3) Næringstilknytning: Oddsrate: Forretningsmessig tj. yting og eiendomsdrift1,430*** Bygge- og anleggsvirksomhet1,374*** Industri1,347*** Varehandel, hotell og restaurantvirksomhet1,347*** Jordbruk, skogbruk, fiske1,289*** Bergverksdrift og utvinning 0,791** Helse- og sosialtjenester0,752*** Undervisning0,691*** Kraft- og vannforsyning0,205*** Referanse: Transport og komm./Finanstjenester/Andre sos. og personlige tjenester/Offentlig administrasjon

10 10 Hvem tok ut alderspensjon i januar?(3/3) Antall år med inntekt:Oddsrate: 24 år eller færre0,130*** år0,425*** år0,665*** år0,814*** 42 år +1,102*** Referanse: år Inntekt i 2009 (i 1000 kroner):Oddsrate: <1001,360*** ,240*** ,182*** ,075** ,907*** ,854*** >7000,662*** Referanse:

11 11 Agenda Hva vet vi hittil om effekten av pensjonsreformen:  Ny alderspensjon  Ny AFP i privat sektor

12 12 Gammel AFP kontra ny AFP – hva lønte seg? (1/2) Sammenligner to ulike scenarier:  Uttak av gammel AFP i desember 2010  Uttak av ny AFP i januar 2011  I begge scenariene kombineres uttaket av pensjon eventuelt med arbeidsinntekt frem til fylte 67 år  Ser på reelle inntektsdata for personer født i perioden 1944–1948.  Beregner nåverdien av de to scenariene under visse forutsetninger

13 13 Gammel AFP kontra ny AFP – hva lønte seg? (2/2) 1944-årskullet:  Lønner seg alltid å velge ny AFP, selv ved uttak i årskullene:  Ca. 70 prosent av kvinnene og 97–98 prosent av mennene oppfyller vilkår for uttak i 2011  I 2012 oppfyller mange flere vilkårene for uttak og i 2013 så å si alle  Gitt at vilkårene for uttak er oppfylt, så vil... –...ny AFP i så å si alltid lønne seg, selv for de som ikke har tenkt til å arbeide ved siden av pensjonen. –...ny AFP i 2011 alltid lønne seg ved 50 prosent arbeid eller mer ved siden av pensjonen.  Gammel AFP vil oftest være å foretrekke for de som ønsker å gå av i 2010/2011 og som ikke har tenkt til å arbeide ved siden av pensjonen.

14 14 Mange tok ut privat AFP i desember og januar Tilgang til AFP i privat sektor jan feb. 2011

15 15 Nye AFP-mottakere i privat sektor som andel av befolkningen

16 16 Uttaksgrad blant nye mottakere av AFP privat Desember og jan.-nov. 2010

17 17 Hvem tok ut AFP i desember?(1/2) Logistisk regresjon av sannsynligheten for å ta ut AFP i desember 2010 fremfor å vente med uttaket Fødselsår:Oddsrate: 19440,185*** 19450,538*** 19460,721*** 19470,765*** Referanse: Født 1948 Næring:Oddsrate: Kraft- og vannforsyning3,840*** Finanstjenester2,083*** Industri1,505*** Bygge- og anleggsvirksomhet1,367*** Forretningsmessig tj. yting og eiendomsdrift1,306*** Helse- og sosialtjenester0,632*** Undervisning0,430** Referanse: Bergverksdrift/utvinning, Varehandel, hotell og rest.virk., transport/kommunikasjon

18 18 Hvem tok ut AFP i desember?(2/2) Kjønn:Oddsrate: Kvinne1,629*** Antall år med inntekt: 0-19 år0,332*** år0,809* 42 år +1,174*** Referanse: år Inntekt i 2009 (i 1000 kroner): <1000,108*** ,818*** ,738*** 700+0,527*** Referanse: Oppfyller vilkår for 100 % uttak i 2011: Ja0,974

19 19 Konklusjon • under 67 år tok ut alderspensjon i januar – om lag 11 prosent av de som kunne gå av. Ytterligere tok ut pensjon i februar. •85 prosent av de som gikk av er menn •Også offentlig ansatte har tatt ut tidligpensjon – om lag 3 prosent av de som kunne gå •2 500 tok ut privat AFP i desember, om lag flere enn normalt. Høyt uttak av AFP særlig blant kvinner og ansatte i kraft-/vannforsyning og finans. •Høyt uttak av privat AFP også i januar


Laste ned ppt "Pensjonsforum 4. mars 2011 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet Pensjonsreformen – resultater så langt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google