Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagseminar Høgskulen i Sogn og Fjordane - Førde 8. februar 2012 Unge immigranter i sykehus - diskursanalyse for å avdekke posisjoner og dilemma Førsteamanuensis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagseminar Høgskulen i Sogn og Fjordane - Førde 8. februar 2012 Unge immigranter i sykehus - diskursanalyse for å avdekke posisjoner og dilemma Førsteamanuensis."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagseminar Høgskulen i Sogn og Fjordane - Førde 8. februar 2012 Unge immigranter i sykehus - diskursanalyse for å avdekke posisjoner og dilemma Førsteamanuensis Sevald Høye

2 SHøye © Førde 08022012 AGENDA for 8. februar * Bakgrunn for aktuell studie * Studiens mål * Metode  - Design  - Deltakere  - Datasamling og data-analyse * Preliminære funn i et diskursanalystisk perspektiv

3 Bakgrunn for aktuell studie (1) • FORSKERGRUPPE • Professor Sture Åström – UmeåUniv (se.) • Professor Elisabeth Severinsson – HiVestf (no.) • Universitetslektor Inger Öster – UmeåUniv (se.) • Førsteamanuensis Kari Kvigne – HiHed (no.) • Førsteamanuensis Sevald Høye – HiHed (no.) SHøye © Førde 08022012

4 Bakgrunn for aktuell studie (2) • Høye S. (2009). The strength of cultural diversity. The perspectives of family members and nurses on their encounters in intensive care units. University of Stavanger: PhD Thesis no.64 – February 2009. • Høye S. & Severinsson E. (2008). Intensive care nurses’ perceptions of multicultural families in Norway. Intensive Crit Care Nurs 24:338-48. • Høye S. & Severinsson E. (2010). Multicultural family members’ experiences with nurses and the intensive care context: a hermeneutic study. Intensive Crit Care Nurs 26:24-32. • Høye S. & Severinsson E. (2010). Professional and cultural conflicts for intensive care nurses. J Adv Nursing. 66(4):858-67. SHøye © Førde 08022012

5 Studiens hensikt • Å BELYSE FORTOLKENDE REPERTOIR SOM VISER SEG BLANT DØTRE TIL INNVANDRERE I DERES MØTER MED VESTLIGE INTENSIVAVDELINGER FORSKN.SPR. HVA ERFARER INNVANDRERDØTRE/-SØSTRE OM GENERASJONSDISKURSER I FAMILIER MED OMFATTENDE KRITISK SYKDOM I MØTE MED NORSKE INTENSIVSYKEPLEIERE? SHøye © Førde 08022012

6 Metode 1 - Design  diskurspsykologi - Retrospektivt - Diskurs (Foucault: makt og kunnskap) - Diskursanalyse  analysere språk, skrift, handlinger og produkter for å forstå (White 2004) - Diskursanalyse  ingen formell prosedyre (Traynor2004) SHøye © Førde 08022012

7 Metode 2 DELTAKERE Av fem informanter er TRE utvalgt (to døtre til syk far: kinesisk og vietnamesisk og èn søster til innvandrerkvinne: eritreisk) Gj.snittsalder: 27,3 år DATASAMLING  Kvalitative forskningsintervju SHøye © Førde 08022012

8 Metode 3 DATA-ANALYSE Re-analyse ut fra DISKURS-PSYKOLOGI: -Fortolkende repertoir -Ideologiske dilemma -Subjektposisjoner (Edley 2001) SHøye © Førde 08022012

9 PRELIMINÆRE FUNN og POSISJONER i et diskursanalystisk perspektiv “Being the caring person as woman” (genderdiskurs?) Eks. Inntar omsorgsrollen pga språkkyndighet til forskjell fra flere brødre som ikke snakker flytende norsk (kvinne: språklig legitimitet og primærkontakt   menn: ‘bakspillere’ med avdempet rolle) Eks. Faren: misfornøyd med sykepleierne, som forsvares av datter (mannlig familieoverhode: beslutter   kvinnelig familiemedlem: forhandler) SHøye © Førde 08022012

10 PRELIMINÆRE FUNN (2) “Being intertwined between the hospital culture and the original cultural background ” (kulturdiskurs?) EKS. Inntar en forhandlingsposisjon mellom norsk sykehusmiljø og asiatisk kulturtradisjon (forskjell mellom store, kollektive familier   vestlig orienterte kjernefamilier) SHøye © Førde 08022012

11 PRELIMINÆRE FUNN (3) ”Belonging to a minority in a majority society ” (samfunnsdiskurs?) EKS. Legitimerer seg som norsk, mens personalet tar for gitt at storfamilien gjelder (kommer i en ‘In-between’-posisjon mht. identitet) SHøye © Førde 08022012

12 PRELIMINÆRE FUNN (4) ”Being a young Western woman in an traditional non- Western (Chinese-Vietnamese- Eritrean) family” (familiediskurs?) EKS. Aktiv, velinformert norsk pårørenderolle, men samtidig uvitende om riter i egen familie (uttrykker ‘norskhet’   undrende til religiøse ritualer i egen familie) SHøye © Førde 08022012

13 Aktuelle referanser • Edley N. (2001). Analysing masculinity: Interpretative Repertoires, Ideological Dilemmasand Subjective Positions, p.189-228. In: Wetherell M., Taylor S. & Yates S.J. (2001). Discourse as Data. A Guide for Analysis. London: Sage Publications Ltd. • Magnusson, E. (2006). Han, hon och hemmet. Genuspsykologiska perspektiv på vardagslivet i nordiska barnfamiljer. Natur & Kultur • Traynor M. (2004). Discourse analysis. Nurse Researcher. 12(2):4-6. • West, C. & Zimmerman, D.H. (2002). ‘Doing gender’, in Fenstermaker, S. and West, C. (eds), Doing Gender, Doing Difference: Inequality, Power, and Institutional Change,New York: Routledge. • White R. (2004). Discourse analysis and social constructionism. Nurse researcher. 12(2):7-16. • SHøye © Førde 08022012

14 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "Fagseminar Høgskulen i Sogn og Fjordane - Førde 8. februar 2012 Unge immigranter i sykehus - diskursanalyse for å avdekke posisjoner og dilemma Førsteamanuensis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google