Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det multimodale læringsrommet - arbeidsmåter og organisering i spenningsfeltet mellom det digitale læringsrom og det fysiske møtet Tjalve Gj. Madsen 05.04.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det multimodale læringsrommet - arbeidsmåter og organisering i spenningsfeltet mellom det digitale læringsrom og det fysiske møtet Tjalve Gj. Madsen 05.04.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det multimodale læringsrommet - arbeidsmåter og organisering i spenningsfeltet mellom det digitale læringsrom og det fysiske møtet Tjalve Gj. Madsen 05.04.2013

2 Se opp for Mr. Khan! BT: Sjur HolsenBT: Sjur Holsen, 2. april 2013,2. april 2013 Er norsk skole klar?

3 Problemstilling Hvordan lage et design som •fremmer et godt læringsmiljø ? (varierte studentaktive læringsformer, samarbeid og meningsfull bruk av lærerressursen) •nytter digitale verktøy på en meningsfull måte

4 Utgangspunkt 1 •Erfaringer LU/GLU •AVUK •Sosialepistomologisk teori •Multimodalitetsteori •TPACK

5 Utgangspunkt 2 •Personer –3 stykk varierte lærere (IKT-ferdigheter) –3 klasser, - 83 studenter –6 lærerassistenter •Rom –1 stk auditorium (2 timer uken) –8 grupperom to timer uken –3 klasserom en time uken

6 Hovedstruktur •Storforelesning (introduksjon – oppsummering) •Læringsoppdrag (litteratur, nettressurser og oppg.) •Seminararbeid •Klasseoppsummering •Forprøver (2 stk) •Mapper (mål, praksis, 5 utvalgte læringsoppdrag) •Eksamen (muntlig)

7 IKT, læring og det multimodale perspektiv •Hvordan bidra til mening, forståelse, innsikt ?

8 Storforelesning (IKT) •PPT •Digitale kart (MindManager) •Digitale tavler •Video-opptak •Kritt-tavle •

9

10

11 Læringsoppdrag (IKT) •Litteraturlesing •Videosnutter (egne; starter, tema, oppfølging, Youtube etc) •Tester (ITL) •Tankekart (digitalt el. Analogt -> ITL) •Trekolonner (->ITL) •Spørsmål – problemformuleringer (Disk.forum ITL) •Ønsketema

12 Seminararbeid Sosialt og faglig fokus •Sosiale læringsmål •Læring gjennomsamarbeid (begrep, teori, praksisrelevans) •Diskusjoner •Oppklaringer •Referat på ITL

13 Klasseoppsummering •Dialog

14 Forprøver (IKT) •Administrasjon (ITL) •Video-tilbakemelding

15 Mapper (IKT) Arbeidsmapper og utvalgsmapper •Mål •Praksis; dokumentasjon, refleksjon •Læringsoppdrag

16 Eksamen (IKT) Forberedelse; Student pensum-wiki Eksamen; Muntlig (begrepsdef. – teori – praksisrelevans)

17 Konklusjon; •Lykkes med mer studentaktiviserende arbeidsformer •Lykkes med mer varierte arbeidsformer •Studentene opplever godt læringsutbytte •Lærerne usikre på læringsutbytte •Lærerne opplever manglende prosesskontroll •Potensiell tidsbesparelse etter første runde •Positiv kvalitetsutvikling – pedagogisk og faglig

18 •Arnesen, C. Å., Hovdhaugen E., Wiers-Jenssen, J. Aamodt, P.O (2011). Studiesituasjon og studentøkonomi. Norske resultater fra den europeiske studentundersøkelsen Eurostudent IV. 33/2011, NI •Kress, G. (2003). Literacy in the new media age. London, Routledge. •Kress, G. (2005). English in urban classrooms : a multimodal perspective on teaching and learning. London, RoutledgeFalmer. •Kress, G. and C. Jewitt (2003). Multimodal literacy. New York, Peter Lang. •Kress, G. and T. Van Leeuwen (2001). Multimodal discourse : the modes and media of contemporary communication. London, Arnold. •Krüger, T. (1999). Undervisning som et ensemble av diskursive praksiser. Pedagogikk normalvitenskap eller lappeteppe. Y. m. f. Nordkvelle. Lillehammer, Høgskolen i Lillehammer. Forskningsrapport. •Kunnskapsdepartementet (2009). Læreren Rollen og utdanningen. •Løvland, A. (2010). "Multimodalitet ogmultimodale tekster." Viden om læring nr. 7. •Popkewitz, T. S. (1991). A political sociology of educational reform : power/knowledge in teaching, teacher education, and research. New York, Teachers College Press. •Selander, S. and G. Kress (2010). Design för lärande : ett multimodalt perspektiv. [Stockholm], Norstedts


Laste ned ppt "Det multimodale læringsrommet - arbeidsmåter og organisering i spenningsfeltet mellom det digitale læringsrom og det fysiske møtet Tjalve Gj. Madsen 05.04.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google