Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FN konvensjonen om mennesker med nedsatt funksjonsevne Reel politikk eller fagre ord ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FN konvensjonen om mennesker med nedsatt funksjonsevne Reel politikk eller fagre ord ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 FN konvensjonen om mennesker med nedsatt funksjonsevne Reel politikk eller fagre ord ?

2 CRDP • FN’s generalforsamling vedtok konvensjonen 13 desember 2006 • Norge undertegnet konvensjonen 30 mars 2007 • Konvensjonen trådte i kraft 3 mai 2008 • Norge ratifiserte 3 juni 2013 • Lang ferd mot målet

3 Hva er det vi har forpliktet oss til ? • 50 artikler, med global gyldighet • Statspartene skal forby enhver form for diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. • Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få et selvstendig liv og kunne delta fullt ut på alle livets områder.

4 Hovedlinjer • For å oppnå dette skal partene treffe hensiktsmessige tiltak på bla følgende områder. • Tilgang til fysisk miljø • Varer og tjenester som er rettet mot allmennheten • Nødvendig praktisk bistand og nødvendig økonomisk støtte • Transport • Informasjon og kommunikasjon inkl. informasjons og kommunikasjonsteknologi/systemer.

5 Hvorfor er CRDP viktig ? • Moralsk forpliktelse • Juridiske føringer • Lovverk og håndhevelse • Internasjonale krav og føringer • Overvåking • Forskning • Rettslig forfølgelse i hht lovvbrudd

6 Mangler vi noe i Norsk lovverk ? Diskrimineringsgrunnlag Vern/tiltak KjønnEtni- sitet Reli- gion, livs-syn Nedsattfunk- sjons-evne Seksuell orientering Kjønnsu ttrykk +iden- titet AlderAndre liknende vesentlige forhold Ho mo fili Hetero/ bifili Menneskerettsloven – Fullt diskrimineringsvern Ja Ja2 Menneskerettsloven – Spesifikk FN-konvensjon med —/Ja3Nei3— ——–/Ja3— Diskrimineringsvern og ombudsordning på alle samfunnsområder i alle deler av riket Ja Ja/nei4Ja Nei Diskrimineringsvern i familieliv og personlige forhold 5 JaNei Krav om likestilling i læremidler 8 JaNei Grov diskriminering straffes med bøter, fengsel 10 NeiJa Nei Generell aktivitetsplikt for arbeidsgivere JaNei Aktivitetsplikt for arbeidsgivere med flere enn 50 ansatte og arbeidsgivere i offentlig sektor Ja Nei Bestemmelse om likelønn 6 JaNei Radikal kvotering i offentlige styrer og utvalg 7 JaNei Helseforetaksloven § 1 - Diskrimineringsvern Ja Nei 1 JaNeiJa/nei14 Privatskolelova § 1-1 - Formål om likestilling Ja Nei Universitetsloven §§6-2, 6-3 - Likestilling ved ansettelser JaNei Utdanningsstøtteloven § 1 – Formål om likestilling Ja Nei 1 JaNei 1 JaJa/nei15 Markedsføringsloven §§ 2, 34 - Diskrimineringsvern JaNei 1 Nei Straffelov § 232. Skjerpende straff hvis fordommer motiv for vold. NeiJa Nei Straffelov § 117a om statlig tortur Ja NeiJaNei Straffelov § 135a om vern mot hatefulle ytringer NeiJa Nei Straffelov § 349a. Diskr.vern vedr. varer og tjenester Nei 1 Ja Ja/nei 9 JaNei Arbeidslivet - Diskrimineringsvern og ombudsordning 11 Ja Ja/nei12 Boligsektoren - Diskrimineringsvern og ombudsordning 13 Ja Nei Straffelov 2005 § 77. Skjerpende omstendigheter om lovbruddet har bakgrunn i fordommer. Ikke trådd i kraft. Ja/nei 16 Ja Ja/nei 16 Ja/nei 16 Ja/nei 16 Ja16

7 Harmonisering av ulike lover • Likebehandling av konvensjoner • Tilleggsprotokoll • Opplæring • Kunnskap om diskriminering inn i undervisning

8 Et kraftfullt verktøy? • Gir rom for anerkjennelse av likebehandling i lovverk • Krever kontinuerlig oppfølging og overvåking • Forplikter politikere til å innarbeide nedsatt funksjonsevne i alle samfunnsområder • Praksis og tolkning blir opparbeidet ved bruk • Kontinuerlig prosess

9 Blir det likestilling av lov? • Ja og nei.. • Kan forfølges i rettsapparatet • Må håndheves • Må ha verktøy for reaksjon • Må ha rapportering

10 Var det en seier ? • Det var et viktig skritt videre • Det har symbolsk og praktisk betydning • Må styrkes av nasjonalt lovverk • Må følges opp av praksis og økonomiske rammer • Må innarbeides i forskrifter


Laste ned ppt "FN konvensjonen om mennesker med nedsatt funksjonsevne Reel politikk eller fagre ord ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google