Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjødsling For å kunne lage gjødselplan er ein avhengig av jordprøver, informasjon av veksten og bedømming av tilstanden til tre/planter. Jordprøven bør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjødsling For å kunne lage gjødselplan er ein avhengig av jordprøver, informasjon av veksten og bedømming av tilstanden til tre/planter. Jordprøven bør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjødsling For å kunne lage gjødselplan er ein avhengig av jordprøver, informasjon av veksten og bedømming av tilstanden til tre/planter. Jordprøven bør ikkje være eldre enn 5 år. Det er best å lage jordprøve kvart år for å kunne legge inn tidlegare tiltak av gjødsel og kalk. 22.03.2010Gaute Myren1

2 Røtene til frukttre er det viktigaste opptaksorganet av næringsstoff. 22.03.2010Gaute Myren2

3 Gjødsling Nokre av næringsstoffa si rolle i fruktproduksjon • Nitrogen (N): bidreg til bladvekst og til avlings- og fruktstørrelse • Fosfor (P): Fosfor er viktig for fruktsetjing, rotdanning og vekst av ungt plantevevet. • Kalium (K): bidreg til fruktkvalitet, smak, størrelse, farge og god overvintring • Kalsium(Ca): viktig for kvalitet og haldbarheit, ikkje minst for å førebygge prikksjuke • Magnesium(Mg): styrkjer knoppar og vekst, reduserer fruktfall • Bor(B): viktig for pollinering og fruktsetting • Mangan(Mn): bidrar til avlingsstørrelse og god fruktfarge. • Sink(Zn): styrker knoppar og tidlig bladutvikling, betrar fruktfarge, 22.03.2010Gaute Myren3

4 pH bør være mellom 5,5 til 6,5. Då er dei fleste næringsstoffa lett tilgjengeleg for planta/tre. 22.03.2010Gaute Myren4

5 • Jordprøver på høsten etter innhøsting – Ta ut prøven i rada – Ta prøver frå skifta slike det er hensiktsmessig å gjødsle. – Ta omsyn til sortane. • Visuelt bedømming– skuddvekst, utseende av blad, frukt • Bladanalyser – Uttak i vekstsesongen for å justere med bladgjødsling – Uttak på hausten for å justere gjødslinga året etter 22.03.2010Gaute Myren5

6 Metodar for analyse av jord • Jordprøvene blir sendt til laboratorie for analyse. Jordtypen blir visuelt bedømt. • Næringsstoffa vi analyserer for: – AL-metoden – lettløyselig plantenæringsstoff – tilgjengelig på kort sikt – P, K, Mg, Ca – HNO 3 –metoden – reserver av et plantenæringsstoff – tilgjengelig på langsikt – K-HNO 3 22.03.2010Gaute Myren6

7 Resultat frå analysen 22.03.2010Gaute Myren7

8 Viktig å kartlegge veksten i feltet 22.03.2010Gaute Myren8

9 Skifteplan 22.03.2010Gaute Myren9

10 Nitrogenbehovet blir justert av mold- innhaldet 22.03.2010Gaute Myren10 Tilførsel av N justeres i forhold til moldinnholdet i jorden: Lavt moldinnhold → lite frigjøring av N → tilføre mer N Høyt moldinnhold → frigjøring av N → tilføre mindre N

11 Korrigering av P-behovet etter P-AL (jordanalyse) 22.03.2010Gaute Myren11 Tilførsel av P justeres i forhold til innholdet av P i jorden

12 Korrigering av K-behovet ut fra K-AL og K-HNO 3 (jordanalyse) 22.03.2010Gaute Myren12 Tilførsel av K justeres i forhold til innholdet av K i jorden

13 Normtall (kg/daa) – Mg 22.03.2010Gaute Myren13 Tilførsel som kalk ved lav pH Tilførsel med Solumag om pH er optimal Viktig med tilførsel ved behov. Særlig viktig i Summerred.

14 Eksempel: på jordprøve med eple normal vekst • Jordtype • N-behov • P, K • Mg/kalking

15 Jordtype • Jordart: 5Siltig mellomsand • Leirinnhold: 2 - forholdsvis lett jord - ikke god kapasitet til å binde K og Mg

16 N-behov Ukorrigert norm:3 kg/daa • Eple • Normal vekst

17 N-behov Hva forteller jordanalysen: • Mold: 2 - forholdsvis lavt innhold - lite frigjøring av N N-behov = 3+1 = 4 kg/daa

18 P-behov P-AL: 16over optimalområdet (8-10) - ikke behov for ekstra tilførsel av P

19 K-behov K-AL: 12under optimalområdet (20-30) K-HNO 3 :43små reserver - behov for tilførsel av 8 kg/daa

20

21 pH og Mg pH: 5,8litt låg og det bør kalkes Mg-AL: 5svært lav -Det bør tilføres 100 kg/daa dolomitt som også vil tilføre 12 kg/daa Mg -Årene etter bør det brukes 20-40 kg Solumag hver vår

22 Gjødselbehov 22.03.2010Gaute Myren22

23 Kart med skifteopplysningar 22.03.2010Gaute Myren23

24 Utsending av innkjøpsliste 22.03.2010Gaute Myren24


Laste ned ppt "Gjødsling For å kunne lage gjødselplan er ein avhengig av jordprøver, informasjon av veksten og bedømming av tilstanden til tre/planter. Jordprøven bør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google