Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjødsling For å kunne lage gjødselplan er ein avhengig av jordprøver, informasjon av veksten og bedømming av tilstanden til tre/planter. Jordprøven bør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjødsling For å kunne lage gjødselplan er ein avhengig av jordprøver, informasjon av veksten og bedømming av tilstanden til tre/planter. Jordprøven bør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjødsling For å kunne lage gjødselplan er ein avhengig av jordprøver, informasjon av veksten og bedømming av tilstanden til tre/planter. Jordprøven bør ikkje være eldre enn 5 år. Det er best å lage jordprøve kvart år for å kunne legge inn tidlegare tiltak av gjødsel og kalk. Gaute Myren

2 Røtene til frukttre er det viktigaste opptaksorganet av næringsstoff.
Gaute Myren

3 Gjødsling Nokre av næringsstoffa si rolle i fruktproduksjon
Nitrogen (N):   bidreg til bladvekst og til avlings- og fruktstørrelse Fosfor (P): Fosfor er viktig for fruktsetjing, rotdanning og vekst av ungt plantevevet. Kalium (K):    bidreg til fruktkvalitet, smak, størrelse, farge og god overvintring Kalsium(Ca):  viktig for kvalitet og haldbarheit, ikkje minst for å førebygge prikksjuke Magnesium(Mg):   styrkjer knoppar og vekst, reduserer fruktfall Bor(B):  viktig for pollinering og fruktsetting Mangan(Mn):   bidrar til avlingsstørrelse og god fruktfarge. Sink(Zn):  styrker knoppar og tidlig bladutvikling, betrar fruktfarge, Gaute Myren

4 pH bør være mellom 5,5 til 6,5. Då er dei fleste næringsstoffa lett tilgjengeleg for planta/tre.
Gaute Myren

5 Jordprøver på høsten etter innhøsting
Ta ut prøven i rada Ta prøver frå skifta slike det er hensiktsmessig å gjødsle. Ta omsyn til sortane. Visuelt bedømming– skuddvekst, utseende av blad, frukt Bladanalyser Uttak i vekstsesongen for å justere med bladgjødsling Uttak på hausten for å justere gjødslinga året etter Gaute Myren

6 Metodar for analyse av jord
Jordprøvene blir sendt til laboratorie for analyse. Jordtypen blir visuelt bedømt. Næringsstoffa vi analyserer for: AL-metoden lettløyselig plantenæringsstoff tilgjengelig på kort sikt P, K, Mg, Ca HNO3–metoden reserver av et plantenæringsstoff tilgjengelig på langsikt K-HNO3 Gaute Myren

7 Resultat frå analysen Gaute Myren

8 Viktig å kartlegge veksten i feltet
Gaute Myren

9 Skifteplan Gaute Myren

10 Nitrogenbehovet blir justert av mold-innhaldet
Tilførsel av N justeres i forhold til moldinnholdet i jorden: Lavt moldinnhold → lite frigjøring av N → tilføre mer N Høyt moldinnhold → frigjøring av N → tilføre mindre N Gaute Myren

11 Korrigering av P-behovet etter P-AL (jordanalyse)
Tilførsel av P justeres i forhold til innholdet av P i jorden Gaute Myren

12 Korrigering av K-behovet ut fra K-AL og K-HNO3 (jordanalyse)
Tilførsel av K justeres i forhold til innholdet av K i jorden Gaute Myren

13 Normtall (kg/daa) – Mg Viktig med tilførsel ved behov. Særlig viktig i Summerred. Tilførsel som kalk ved lav pH Tilførsel med Solumag om pH er optimal Gaute Myren

14 Eksempel: på jordprøve med eple normal vekst
Jordtype N-behov P, K Mg/kalking

15 Jordtype Jordart: 5 Siltig mellomsand Leirinnhold: 2
- forholdsvis lett jord - ikke god kapasitet til å binde K og Mg

16 N-behov Ukorrigert norm: 3 kg/daa Eple Normal vekst

17 N-behov Hva forteller jordanalysen: Mold: 2 - forholdsvis lavt innhold
- lite frigjøring av N N-behov = 3+1 = 4 kg/daa

18 P-behov P-AL: 16 over optimalområdet (8-10)
- ikke behov for ekstra tilførsel av P

19 K-behov - behov for tilførsel av 8 kg/daa
K-AL: 12 under optimalområdet (20-30) K-HNO3: 43 små reserver - behov for tilførsel av 8 kg/daa

20 MÅ ENDRAST

21 pH og Mg pH: 5,8 litt låg og det bør kalkes Mg-AL: 5 svært lav
Det bør tilføres 100 kg/daa dolomitt som også vil tilføre 12 kg/daa Mg Årene etter bør det brukes kg Solumag hver vår

22 Gjødselbehov Gaute Myren

23 Kart med skifteopplysningar
Gaute Myren

24 Utsending av innkjøpsliste
Gaute Myren


Laste ned ppt "Gjødsling For å kunne lage gjødselplan er ein avhengig av jordprøver, informasjon av veksten og bedømming av tilstanden til tre/planter. Jordprøven bør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google