Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksperimentelt arbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksperimentelt arbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksperimentelt arbeid
Gjennom eksperimentelt arbeid skal vi lære oss å: Bruke laboratorieutstyr og måleinstrumenter. Foreta målinger, gjøre observasjoner Tolke resultater og trekke konklusjoner →altså; den naturvitenskapelige arbeidsmetoden! Den viktigste delen av et eksperiment er å kunne vurdere holdbarheten av de konklusjonene dere trekker → feilkilder!  - Naturfagsseksjonen©

2 Variere parametre Arbeide systematisk!
Først må vi finne ut hva vi tror kan ha en betydning for eksperimentet vårt → identifisere parametre Eksempel : i vår hypotese om bladene som skiftet farge om høsten hadde vi 3 ulike parametre ; lys, temperatur og nedbør Kun en parameter kan testes om gangen! De andre holdes konstante (forandres ikke!)  - Naturfagsseksjonen©

3 Eksempel Vi skal se hva som har betydning for veksten til en plante
3 parametre som vi vil teste ut: Lys, gjødsel og vann Viktig: Når vi skal teste hypoteser systematisk, må en og en parameter varieres om gangen!  - Naturfagsseksjonen©

4  - Naturfagsseksjonen©

5 Eksperiment Vi skal teste ut hvilke av 3 faktorer som påvirker svingetiden til en pendel. Hva tror dere kan påvirke svingetiden til en pendel? Lengden på snoren Vinkelutslag Masse Har lagt ut øvelsen på It`s learning. Skriv mens dere jobber!  - Naturfagsseksjonen©

6 Eksperiment Husk at konklusjonen skal baseres på de faktiske resultatene, ikke på det dere tror skulle skjedd. Kommenter hver av de 3 hypotesene. Har de blitt styrket eller falsifisert? Vurdere mulige feilkilder. Prøv og si noe om hvilken kilde dere tror hadde størst innvirkning på resultatet. Kommenter også hva dere kunne gjort for å fått et mer nøyaktig resultat!  - Naturfagsseksjonen©


Laste ned ppt "Eksperimentelt arbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google