Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksperimentelt arbeid •Gjennom eksperimentelt arbeid skal vi lære oss å: –Bruke laboratorieutstyr og måleinstrumenter. –Foreta målinger, gjøre observasjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksperimentelt arbeid •Gjennom eksperimentelt arbeid skal vi lære oss å: –Bruke laboratorieutstyr og måleinstrumenter. –Foreta målinger, gjøre observasjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksperimentelt arbeid •Gjennom eksperimentelt arbeid skal vi lære oss å: –Bruke laboratorieutstyr og måleinstrumenter. –Foreta målinger, gjøre observasjoner –Tolke resultater og trekke konklusjoner →altså; den naturvitenskapelige arbeidsmetoden! •Den viktigste delen av et eksperiment er å kunne vurdere holdbarheten av de konklusjonene dere trekker → feilkilder!  - Naturfagsseksjonen ©

2 Variere parametre •Arbeide systematisk! •Først må vi finne ut hva vi tror kan ha en betydning for eksperimentet vårt → identifisere parametre –Eksempel : i vår hypotese om bladene som skiftet farge om høsten hadde vi 3 ulike parametre ; lys, temperatur og nedbør •Kun en parameter kan testes om gangen! –De andre holdes konstante (forandres ikke!)  - Naturfagsseksjonen ©

3 Eksempel •Vi skal se hva som har betydning for veksten til en plante •3 parametre som vi vil teste ut: –Lys, gjødsel og vann Viktig: Når vi skal teste hypoteser systematisk, må en og en parameter varieres om gangen!  - Naturfagsseksjonen ©

4

5 Eksperiment •Vi skal teste ut hvilke av 3 faktorer som påvirker svingetiden til en pendel. •Hva tror dere kan påvirke svingetiden til en pendel? –Lengden på snoren –Vinkelutslag –Masse •Har lagt ut øvelsen på It`s learning. Skriv mens dere jobber!  - Naturfagsseksjonen ©

6 Eksperiment  - Naturfagsseksjonen © •Husk at konklusjonen skal baseres på de faktiske resultatene, ikke på det dere tror skulle skjedd. •Kommenter hver av de 3 hypotesene. Har de blitt styrket eller falsifisert? •Vurdere mulige feilkilder. Prøv og si noe om hvilken kilde dere tror hadde størst innvirkning på resultatet. Kommenter også hva dere kunne gjort for å fått et mer nøyaktig resultat!


Laste ned ppt "Eksperimentelt arbeid •Gjennom eksperimentelt arbeid skal vi lære oss å: –Bruke laboratorieutstyr og måleinstrumenter. –Foreta målinger, gjøre observasjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google