Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FENCE mot kålflue (og andre insekter?)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FENCE mot kålflue (og andre insekter?)"— Utskrift av presentasjonen:

1 FENCE mot kålflue (og andre insekter?)
Stjørdal og omegn forsøksring

2 FENCE mot kålflue (og andre insekter?)
Hva er Fence: Gjerdemetode med 3 mekanismer Fysisk stengsel, høyde 165cm Tiltrekkende gul farge Gjerdet er innsatt med et plantevernmiddel, deltametrin (pyretroid) Stjørdal og omegn forsøksring

3 FENCE mot kålflue (og andre insekter?)
Hva er Fence: Produsent: Vestergaard Frandsen, Danmark Til nå mest solgt til bruk i ”åpne” veksthus i varmere strøk Har godkjenning som et plantevernmiddel i Norge Utprøvinger og bruk i Norge er i hovedsak i kålrot mot kålflue Stjørdal og omegn forsøksring

4 FENCE mot kålflue (og andre insekter?)
Etiketten sier: ”Fence er egnet til å forebygge angrep av skadedyr som kålfluer, gulrotflue, trips, bladlus og glansbiller” ”Fence er tillatt brukt mot skadedyr i grønnsaker på friland” Stjørdal og omegn forsøksring

5 FENCE mot kålflue (og andre insekter?)
Praktisk bruk: Kun forebyggende, dvs settes opp før begynnende angrep Settes opp som et tett gjerde rundt feltet, eventuelt større felt (>20 dekar) bør kanskje deles opp? Gjerdet monteres ca 10cm over bakken for å ikkje forhindre nyttedyr som f.eks løpebiller Bør bruke vernehansker og dress ved oppsetting Leveres som restavfall etter endt sesong Stjørdal og omegn forsøksring

6 FENCE mot kålflue (og andre insekter?)
Bruk i Norge så langt: Smøla Utprøving og forsøk siden 2003/2004 2009: 7-8 felt med kålrot, feltstørrelse 5-20 daa Stjørdal og omegn 2008:5 felt 2009: felt med kålrot, feltstørrelse 5-40 daa Hedmark Agder Stjørdal og omegn forsøksring

7 FENCE mot kålflue (og andre insekter?)
Resultater: Etter 2 sesonger ( ) i praktisk bruk i kålrot på Smøla og på Frosta er resultatene gode hos alle produsentene Kun mindre, ubetydelige angrep er registrert Størrelse på felt, topografi og tilgrensende vegetasjon ser ut til å ha mindre innvirkning på effekten mot kålflua Flere av feltene har vært i områder med historiskt høyt smittepress og intensiv produksjon av kålvekster Registrering av egglegging i nærliggende felt med kålvekster har vist at sesongene har hatt tilnærmet normal sverming og egglegging Stjørdal og omegn forsøksring

8 FENCE mot kålflue (og andre insekter?)
Forsøk i 2009: Bioforsk og forsøksringene har i 2009 gjennomført 3 forsøk i samarbeid med produsenten VestergaardFrandsen. 3 distrikt: Smøla, Frosta, Troms Registrering av kålfluesverming og flyvehøyde vha limfeller rundt feltet + på innsida Topografi og vegetasjon Observasjoner viste størst aktivitet på den laveste av tre limfeller ( cm over bakken) Stjørdal og omegn forsøksring

9 FENCE mot kålflue (og andre insekter?)
Fordeler/muligheter med Fence: Gjør feltet lett tilgjengelig for andre tiltak gjennom sesongen, eks ugraskontroll, overgjødsling, soppsprøyting Enklere å følge med/holde kontroll på utviklingen av kulturen Ser ut til å ha effekt på kålmøll Ettårig tiltak, ettårig investering Kan være interessant å prøve videre i andre kulturer, mot andre skadeinsekter Stjørdal og omegn forsøksring

10 FENCE mot kålflue (og andre insekter?)
Utfordringer med Fence: Noe arbeid med oppsetting og rydding Enkelte har fått ”allergisk” reaksjon under arbeid med oppsetting Ikke selektivt – hva med nytteinsekter? Bier? Kostnad: ca 18kr/m, dvs fra ca 700kr/daa + stolper og arbeid Har vi nok erfaringer til å si at effekten er sikker mot kålflua? Vil effekten være like god på andre insekter med andre bevegelsesmønster? Stjørdal og omegn forsøksring

11 FENCE mot kålflue (og andre insekter?)
Stjørdal og omegn forsøksring


Laste ned ppt "FENCE mot kålflue (og andre insekter?)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google