Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FENCE mot kålflue (og andre insekter?) Stjørdal og omegn forsøksring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FENCE mot kålflue (og andre insekter?) Stjørdal og omegn forsøksring."— Utskrift av presentasjonen:

1 FENCE mot kålflue (og andre insekter?) Stjørdal og omegn forsøksring

2 FENCE mot kålflue (og andre insekter?) Stjørdal og omegn forsøksring Hva er Fence: •Gjerdemetode med 3 mekanismer 1.Fysisk stengsel, høyde 165cm 2.Tiltrekkende gul farge 3.Gjerdet er innsatt med et plantevernmiddel, deltametrin (pyretroid)

3 FENCE mot kålflue (og andre insekter?) Stjørdal og omegn forsøksring Hva er Fence: •Produsent: Vestergaard Frandsen, Danmark •Til nå mest solgt til bruk i ”åpne” veksthus i varmere strøk •Har godkjenning som et plantevernmiddel i Norge •Utprøvinger og bruk i Norge er i hovedsak i kålrot mot kålflue

4 FENCE mot kålflue (og andre insekter?) Stjørdal og omegn forsøksring Etiketten sier: •”Fence er egnet til å forebygge angrep av skadedyr som kålfluer, gulrotflue, trips, bladlus og glansbiller” •”Fence er tillatt brukt mot skadedyr i grønnsaker på friland”

5 FENCE mot kålflue (og andre insekter?) Stjørdal og omegn forsøksring Praktisk bruk: •Kun forebyggende, dvs settes opp før begynnende angrep •Settes opp som et tett gjerde rundt feltet, eventuelt større felt (>20 dekar) bør kanskje deles opp? •Gjerdet monteres ca 10cm over bakken for å ikkje forhindre nyttedyr som f.eks løpebiller •Bør bruke vernehansker og dress ved oppsetting •Leveres som restavfall etter endt sesong

6 FENCE mot kålflue (og andre insekter?) Stjørdal og omegn forsøksring Bruk i Norge så langt: •Smøla  Utprøving og forsøk siden 2003/2004  2009: 7-8 felt med kålrot, feltstørrelse 5-20 daa •Stjørdal og omegn  2008:5 felt  2009: 10-12 felt med kålrot, feltstørrelse 5-40 daa •Hedmark •Agder

7 FENCE mot kålflue (og andre insekter?) Stjørdal og omegn forsøksring Resultater: •Etter 2 sesonger (2008+2009) i praktisk bruk i kålrot på Smøla og på Frosta er resultatene gode hos alle produsentene •Kun mindre, ubetydelige angrep er registrert •Størrelse på felt, topografi og tilgrensende vegetasjon ser ut til å ha mindre innvirkning på effekten mot kålflua •Flere av feltene har vært i områder med historiskt høyt smittepress og intensiv produksjon av kålvekster •Registrering av egglegging i nærliggende felt med kålvekster har vist at sesongene har hatt tilnærmet normal sverming og egglegging

8 FENCE mot kålflue (og andre insekter?) Stjørdal og omegn forsøksring Forsøk i 2009: •Bioforsk og forsøksringene har i 2009 gjennomført 3 forsøk i samarbeid med produsenten VestergaardFrandsen. •3 distrikt: Smøla, Frosta, Troms •Registrering av kålfluesverming og flyvehøyde vha limfeller rundt feltet + på innsida •Topografi og vegetasjon •Observasjoner viste størst aktivitet på den laveste av tre limfeller (30- 90-150 cm over bakken)

9 FENCE mot kålflue (og andre insekter?) Stjørdal og omegn forsøksring Fordeler/muligheter med Fence: •Gjør feltet lett tilgjengelig for andre tiltak gjennom sesongen, eks ugraskontroll, overgjødsling, soppsprøyting •Enklere å følge med/holde kontroll på utviklingen av kulturen •Ser ut til å ha effekt på kålmøll •Ettårig tiltak, ettårig investering •Kan være interessant å prøve videre i andre kulturer, mot andre skadeinsekter

10 FENCE mot kålflue (og andre insekter?) Stjørdal og omegn forsøksring Utfordringer med Fence: •Noe arbeid med oppsetting og rydding •Enkelte har fått ”allergisk” reaksjon under arbeid med oppsetting •Ikke selektivt – hva med nytteinsekter? Bier? •Kostnad: ca 18kr/m, dvs fra ca 700kr/daa + stolper og arbeid •Har vi nok erfaringer til å si at effekten er sikker mot kålflua? •Vil effekten være like god på andre insekter med andre bevegelsesmønster?

11 FENCE mot kålflue (og andre insekter?) Stjørdal og omegn forsøksring


Laste ned ppt "FENCE mot kålflue (og andre insekter?) Stjørdal og omegn forsøksring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google