Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TRYGG MAT Kurs: F orbrukerhensyn, helse og miljø Lørdag 16. oktober, Sommerhotellet i Vang, Valdres. Nettverk for Mat og Miljø Forbrukermakt over maten?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TRYGG MAT Kurs: F orbrukerhensyn, helse og miljø Lørdag 16. oktober, Sommerhotellet i Vang, Valdres. Nettverk for Mat og Miljø Forbrukermakt over maten?"— Utskrift av presentasjonen:

1 TRYGG MAT Kurs: F orbrukerhensyn, helse og miljø Lørdag 16. oktober, Sommerhotellet i Vang, Valdres. Nettverk for Mat og Miljø Forbrukermakt over maten? Eivind Jacobsen Statens institutt for forbruksforskning eivind.jacobsen@sifo.no www.sifo.no

2 Forbrukeren: Den siste gjenværende superhelten •i økonomiske lærebøker –Forbrukeren er Konge! •i politikken –Konkurranseutsetting –Forbrukerretting Forbrukeren er også en tegneseriefigur!

3 •Forbruker = deltidsrolle, uorganisert •Forbruk = tilegnelse, bruk og avhending av varer og tjenester = sosialt, moralsk, vanemessig •Matforbruk er Moral og veldig mye Vane!

4 Bilder av forbrukeren Behovuniverselle Interesserrolleposisjoner Preferansersmak

5 Behov: Mat er et spesielt fenomen • Vi må ha mat. • Men feil kan skade og/eller drepe oss. • Den involverer derfor risiko og tillit. • • Institusjoner for å regulere risiko og tillit. • • Daglige og rutinisert. • • Sosial, og bærer av felleskap og identitet.

6 Interesser Regulator SelgereForbrukere

7 mer interesser: •Pris – ’value for money’ •Risiko - næringsaktører har iboende beveggrunner for å underinvestere i matsikkerhetssystemer. –Gratispassasjerer –Underpriser kostnadene for samfunnet –Tillit = 3. part

8 Preferanser - smak •Avdekkes gjennom: –Prioriteringer gjennom kjøpshandlinger –Opinions- og markedsundersøkelser •Ingen felles forbrukerhensyn: –Kiving om status og ære –Smakssegmenter •Ulike holdninger til risiko!

9 Tilnærminger til forbrukerhensyn KontekstReferanseForbruker- rolle Representasjon Behov UniversellNasjonal- staten Borger/ klientVitenskap/ Eksperter Interesser PolitikkProdusent/ selgere Strategisk aktør Forbruker- organisasjoner Vaktbikkjer Preferanser MarkedSmaks- segmenter Kunde/ selektor Kjøp/ ikke kjøp Markedsstudier

10 Matvaresystem/-nettverk • •Konvensjoner = økonomisk koordinering • •Evolusjonær tilpassing • •Skaper utviklings- baner av institusjoner, materiell, vaner, forventninger etc. Forbrukere Produksjons- og forsynings- system Reguleringer

11 Jordbruks- og handelspolitikk ”Bulk regimet” ”Ett produkt, ett samvirke ett marked” ”A4- forbrukere” Landbrukssamvirkene Dagligvarekjedene

12 Hva kommer først? PreferanserellerValgmuligheter SmakellerSmakserfaringer VerdierellerStrukturelle betingelser

13 Det norske matforsyningssystemet 53.000 bønder Landbrukssamvirkene og privat industri Fire kjede-grupperinger og HORECA 4,5 millioner forbrukere Import Grensehandel

14 Plassering av ansvar i en ”Osteklokkeøkonomi” PrisKjedene Produktansvar Leverandørene Sikkerhet Myndighetene Landbrukspolitikk Handelspolitikk Carrefour Tesco Lidl Axfood

15 Sterk maktkonsentrasjon •På foredlingsleddet –TINE, Gilde, Prior, Orkla osv. •Dagligvarekjedene –Norgesgruppen, ICA Norge, Coop, Reitan- gruppen Regisserer forbrukernes valg

16 Internasjonalt •Merkevareindustrien –Nestlé, Coca Cola, Heinz osv. •Bio-teknologisk industri –Monsanto –Pfizer osv. •Dagligvarekjedene –Wal-Mart, Carrefour, Ahold, Lidl osv.

17 Den norske ”osteklokka” under press •Grensehandelen •WTO •EØS-avtalen Protokoll 3 •EU-medlemskap? •Gamle konvensjoner bryter sammen –Mangfold av produkter, produsenter, merker og forbrukere

18 Ansvarsfordelingen - i en nær framtid? PrisHandelen? Produkt kvalitet Handelen? Trygg mat dyre velferd Handelen? Og myndigheter EU - CAP? WT0 Carrefour Tesco Lidl Axfood Når den norske ”osteklokka” sprekker?

19 Økt forbruker/borger- innflytelse? •Utvikle nye konvensjoner –Næringslivet har behov for nye allianser med forbrukerne –Myndigheter trenger nye mandat og ny tillit ”Atter en konge”.... ?

20 Ta makta! •Gjennom politikken –Regulere markedene – bruk stemmeseddelen •Kollektive valg, jf. Adam Smith •Bygge nasjonale og overnasjonale institusjoner •Gjennom markedene –Etisk forbruk = “stemme I butikkhyllene” •Individuelle valg for kollektive •Norskinger forskjellige fra f.eks. briter og nederlendere?

21 Næringslivets nye “akilleshel” - merkevaren •Betydningen av omdømme og troverdighet –Kvalitetsstyrings- og sporbarhetssystemer –Sertifiseringssystemer og revisjon av 3.part •Fordel: Kapitalens arm lengre og mindre byråkratisk enn nasjonalstatens. •Men, hvem skal kontrollere kontrollørene? –Sosialisering av kapitalismen eller fasadepussing?

22 Krever aktive forbrukere over landegrensene Utnytte informasjonssamfunnets muligheter •Stille kapitalen til ansvar •Over landegrensene •Utnytte kapitalens ”lange armer” og fleksiblitet –Presse myndighetenes kontrollorganer •Sikre uavhengighet •Nok ressurser til kontroll

23 Ta opp kampen om å definere morgendagens forbrukere! Lykke til !!!

24 Statens institutt for forbruksforsking Sandakerveien 24c, Bygg B, 0405 Oslo Tlf: 22 04 35 00 Fax: 22 04 35 04 E-mail: sifo@sifo.no Web: www.sifo.no


Laste ned ppt "TRYGG MAT Kurs: F orbrukerhensyn, helse og miljø Lørdag 16. oktober, Sommerhotellet i Vang, Valdres. Nettverk for Mat og Miljø Forbrukermakt over maten?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google