Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Modernisering og byråkratisering i sykehusene? Kommentar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Modernisering og byråkratisering i sykehusene? Kommentar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Modernisering og byråkratisering i sykehusene? Kommentar

2 Modernisering 1 * Det myndigheter har definert som ”framtiden” •Det som gjøres i ”det private” •Det som anbefales av konsulentnæringen og i evalueringer •Mote

3 Modernisering 2: i samfunnsvitenskapen •Tradisjon – modernitet – post-moderne/ senmoderne •det moderne: rasjonelt, vitenskapelig, effektivt, solid,industrielt + ”sikker” kunnskap •Det postmoderne:fragmentert, multi-vitenskapelig, flytende, usikker kunnskapt,identitet •Det senmoderne; grenser for moderniteten; risiko- samfunnet, /”den andre modernitet” kommunika- tiv og refleksiv rasjonalitet

4 Byråkrati? -Ineffektivitet -Lang saksbehandling -Likegyldighet overfor menneskelige aspekter -Fokus på regler for reglenes skyld Modernisering = avbyråkratisering?

5 Det weberianske byråkratiet -Formalisering og skriftlighet, jobbinstrukser -lojalitet, nøytralitet og upartiskhet -spesialisering og arbeidsdeling -hierarki -livslang karriere, heltidsyrke -faglig kompetanse som utg.pkt for rekruttering -det byråkratiske etos; embedsmannen det er meg

6 Moderniseringsindeks 1 •praksiser og modeller innføres i offentlig virksomheter som ligner på private •Reformer implementeres raskt og hyppig •Bruk av konsulenter, org.oppskrifter, ledelseskurs osv. •Teknologiske endringer skjer raskt og knirkefritt

7 Moderniseringsindeks 2 •Institusjoner som bruker kunnskap på kunnskap, kommuniserer omkring kommunikasjon, bruker etisk refleksjon på etikk osv •Mediterende institusjoner og meklere som representerer, integrerer identiteter og verdier

8 Byråkratiseringsindeks •antall rapporter og indikatorer, regler, instrukser •skriftlighet og grad av sentralisert kommunikasjon •antall nivåer i hierarkiet •antall yrkestitler •kontrollspenn: antall ansatte vs. ledere •språk i dokumentene bør/skal •fulltid versus deltid

9 Hva viser intorg? •hyppige direktørskifter m. + b - •ledelsesspennet er økende. flere sykehus med over 15 som rapporterer til adm.dir b -? •færre bruker avdelingsorganisering, overgang til blokk/divisjon m + b •Mer internprising/kjøp av tjenester + •Grad av standardisering/formalisering av diagnoser etc m+ b+ (NB)

10 I hvilken grad er sykehusene ”senmoderne” •Satsning på forskning, informasjonsarbeid, medieovervåking, kvalitetsindikatorer, osv. •Men: søken etter å finne den ene og sanne oppskrift? Refleksive institusjoner mindre utbredt? •Kvalitetsmål osv mest for nasjonal styring og legitimering; liten refleksjon om forskningens formål………

11 Alternativ; fra hierarki/klan til marked og nettverk? •Det moderne = marked og nettverk, mens fagstyre og hierarki er gammeldags •I hvilken grad er det da en trend i retning av det moderne og det ”post-byråkratiske” •I liten grad? Bringer den norske sykehusreformen oss tilbake til et regime som Evang osv drømte om å skape, men som de ikke fikk til; et uforutsigbart ”kommando-og-kontroll”-regime,

12 Foreløpige hypoteser •Modernisering ja, men i henhold til tradisjonelle prinsipper; industrialisering, stordrift, standardisering, etc •moderni-seringen fremmer nytt byråkrati •Avbyråkratiseringen skjer på ”feil” områder


Laste ned ppt "Modernisering og byråkratisering i sykehusene? Kommentar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google