Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan fungerer ulike typer finansieringskilder i urolige tider? Bente A. Landsnes 31.03.09 – FNHs årskonferanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan fungerer ulike typer finansieringskilder i urolige tider? Bente A. Landsnes 31.03.09 – FNHs årskonferanse."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hvordan fungerer ulike typer finansieringskilder i urolige tider? Bente A. Landsnes 31.03.09 – FNHs årskonferanse

3 Børsen som finansieringskilde • Grunntanken med opprettelse av børser: -finansieringskilde for næringslivet -nødvendig for verdiskapingen i samfunnet • Mangel på finansiering får store realøkonomiske konsekvenser -lavere investeringer, produksjon, etterspørsel og forbruk • Med redusert tillit til verdipapirer som investeringsobjekt, er det viktigere enn noen gang å bidra til å redusere risiko for investorene 3

4 Børsen som finansieringskilde - Risikoreduserende tiltak fra Oslo Børs/myndigheter • Hensiktsmessige informasjonskrav overfor selskapene - Prospekt ved børsintroduksjon, kapitalutvidelser etc. - Løpende forpliktelser • Handelsregler som sikrer - Effektiv og rettferdig handel - Transparens i andrehåndsmarkedet • Informasjonskrav overfor investorer - Flagging av større aksjeposter, meldeplikt for primærinnsidere • Tilsyn med selskapenes informasjonsplikt, overvåking av markedet • Oppfølging av brudd på bestemmelser 4

5 I gode og onde dager…. …bidrar Oslo Børs til strukturelle endringer i næringslivet • Selskaper noteres • Selskaper strykes • Selskaper kjøpes opp • Selskaper fusjonerer …De 5 siste årene er 135 nye selskaper notert, mens 90 selskaper er strøket. 5

6 Aktiviteten i aksjemarkedet (volum og handler) 6 Per 23. mars 2009

7 Utenlendingers andel av handel og eierskap 7 Kilde: VPS, per 28. februar 2009

8 Kjennetegn på aksjemarkedet som finansieringskilde under finanskrisen • Frykt og usikkerhet gjør aksjer mindre populære som investeringsobjekt • Vanskelig emisjonsmarked, men tegn til bedring • Spekulasjoner om emisjon ofte store kursutslag – begge veier (sannsynlighet for å lykkes avgjør) • Investorene mer kritiske, selskapene vegrer seg for ”e-ordet” • Mange selskaper har store finansielle utfordringer -Hard kamp om kapitalen -De mest levedyktige prosjektene/selskapene vinner • Markedet rydder opp i overkapasitet • Børsutviklingen (normalt) i forkant av realøkonomien 8

9 Pengene er tilgjengelig i obligasjonsmarkedet… 9 Utestående volum notert på Oslo Børs eller Oslo ABM

10 …men til en høyere pris 10 Kilde: Nordea Markets

11 Noen låntakere som har benyttet obligasjonsmarkedet siste tiden 11

12 Kommuner tilbake i obligasjonsmarkedet 12

13 Antall noterte lån 13 * per 24. mars 2009

14 Dette er ikke første kredittkrise… 14 Kilde: Nordea Markets

15 Statens Obligasjonsfond • Inntil 50 mrd kr. • Utsteder skal være hjemmehørende i Norge • Valuta: NOK, EUR, USD, GBP • Inntil 10% i ansvarlige lån • Krav til diversifisering: - Bank og finans: 25-65% - Ikke finansielle foretak: 35-75% - 30% i BB+ - B- - Maksimalt 5% investert i en enkelt utsteder - Maksimalt 70% av en enkelt emisjon i førstehåndsmarkedet og trekk i åpne lån • Krav om markedsmessige vilkår 15

16 16


Laste ned ppt "Hvordan fungerer ulike typer finansieringskilder i urolige tider? Bente A. Landsnes 31.03.09 – FNHs årskonferanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google