Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Miljø og Design 3. Forelesning 24.oktober 2001 Elin Økstad Telefon 69351129

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Miljø og Design 3. Forelesning 24.oktober 2001 Elin Økstad Telefon 69351129"— Utskrift av presentasjonen:

1 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Miljø og Design 3. Forelesning 24.oktober 2001 Elin Økstad Telefon 69351129 elin.okstad@sto.no http://www.sto.no

2 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Formål med forelesningen •Å gi innblikk i hvordan myndighetene regulerer produkter og produsenter for å sikre ytre miljø og forbrukeren •Vise til noen lover og forskrifter, og gi en øving for å finne frem til sentrale lover og forskrifter

3 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester § 1: Formål: Å forebygge at produkt medfører helseskade, eller miljøforstyrrelse i form av forstyrrelser i økosystemer, forurensning, avfall eller støy og lignende. Loven kommer til anvendelse på tilvirkning, utprøving, innførsel, omsetning og annen behandling av produkt.

4 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ •Med produkt menes råvare, hjelpestoff, halvfabrikata og ferdig vare samt forbrukertjenester. •Aktsomhetsplikt: Den som tilvirker eller innfører produkt plikter å skaffe seg slik kunnskap som er nødvendig for å vurdere om det kan medføre virkning som nevnt i §1. Loven kontrolleres av SFT

5 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Dette betyr at det kan treffes vedtak om…... •Hvordan produktet kan brukes eller merkes •om det skal gjelde retur- eller panteordninger •at produktet ikke kan tilvirkes, innføres eller omsettes uten godkjenning •at det settes forbud mot produktet •at det kan settes krav til driften av tjenester •at det kan settes direkte krav til produktet ……mange forskrifter er hjemlet i denne loven

6 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Eksempler på forskrifter hjemlet i produktkontroll-loven •Forskrift om avløpslam •Fargestoffer i plast og maling og tilsetningsstoffer i PVC (forbud) •Forskrift for håndtering av fotokjemikalier •Forskrift om begrensning av import, eksport, produksjon, omsetning eller bruk av enkelte skadelige stoffer og produkter •Forskrift om miljøskadelige batterier •Forskrift om amalgamholdig avløpsvann fra tannklinikker og tannlegekontorer

7 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ SFT følger opp produkter som ikke er i samsvar med lovverk… http://www.sft.no/arbeidsomr/produkter/utlandet/… •3023.08.01Tekstilrangle, korsformet, plastdeler inneholder ftalatTekstilrangle, korsformet, plastdeler inneholder ftalat •2923.08.01Elefantrangle av tekstil, plastdeler inneholder ftalatElefantrangle av tekstil, plastdeler inneholder ftalat •2823.08.01Tekstilbåt med stableringer, plastdeler inneholder ftalatTekstilbåt med stableringer, plastdeler inneholder ftalat •2723.08.01Spedbarndukke, My Little Lovelies, inneholder ftalatSpedbarndukke, My Little Lovelies, inneholder ftalat •2623.08.01Babydukke, Berchet, inneholder ftalatBabydukke, Berchet, inneholder ftalat •2523.08.01Paddington-smekke, inneholder ftalatPaddington-smekke, inneholder ftalat •2423.08.01Badeleke, Donald, inneholder ftalatBadeleke, Donald, inneholder ftalat •2323.08.01Friksjonsbil, Luxury Sedan, lakken avgir blyFriksjonsbil, Luxury Sedan, lakken avgir bly •2223.08.01Spilledåse Baby’s Dream, diverse forholdSpilledåse Baby’s Dream, diverse forhold •2123.08.01Moroartikkel, tanngard, Vassa Tänner, inneholder ftalatMoroartikkel, tanngard, Vassa Tänner, inneholder ftalat •2023.08.01Gripeterning, Witty Sounds, inneholder ftalatGripeterning, Witty Sounds, inneholder ftalat Eksempler funnet på nettet

8 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Produkt: Lekebil Melding nr.23 Meldingsdato23.08.01 ProdukttypeLekebil Varemerke, navn ModellLuxury Sedan ProdusentlandKina Melding fra (land)Spania BeskrivelseRød "friksjonsdrevet" bil, dvs. den tilføres energi når den skyves hard mot gulvet. I Spania var esken merket Luxury Sedan og Ikke egnet for barn under 3 år. Farlige egenskaperLakken avga 250 mg/ kg bly. Aktuelle rettsreglerForskrift om sikkerhet ved leketøy av 04.01.96 § 7 og Norsk Standard NS-EN 71-3.Forskrift om sikkerhet ved leketøy Krav eller begrensningerLeker for barn opp til 6 år skal ikke avgi over 90 mg/kg bly.Kjenner du produktet, vennligst send melding til SFT.send melding til SFT

9 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ CE-merking Produsenten Produsenten lover at produktet overholder myndighetenes helse- og sikkerhetskrav. Det er et felles EU-merke og finnes på mange ulike produkter. Alt leketøy beregnet på barn under 14 år skal ha dette merket, men det betyr ikke at produktet er kontrollert av myndighetene. CE-merket forteller ikke noe om varens kvalitet, men er alene importørens eller fabrikantens opplysning til myndighetene om at produktet lever opp til EU-krav. SFT kontrollerer produkter med slik merking

10 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ I Norge er cirka 10.000 kjemiske stoffer i bruk. Langt fra alle disse er tilfredsstillende undersøkt for skadelige effekter. Obs-listen er miljøvernmyndighetenes liste over helse og miljøfarlige stoffer som man anser kan representere særlige problemer på nasjonalt nivå, og der bruken bør reduseres. Prioritetslisten er særlig viktige kjemikalier som skal utfases innen år 2005, eller reduseres vesentlig http://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/kjemikalier.stm http://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/prioritetslisten.stm Skadelige kjemikalier

11 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Prioritetslisten - noen stoffer som skal fases ut •Høyklorerte, kortkjedede parafiner (brukes som bindemidler og mykgjørere i maling, lim og plast •KFK (gamle kjøleanlegg) •metylbromid (brukes i midler mot skadedyr) •Nonylfenol (brukes i maling, lim, lakk,. Plast, plantevernmidler, kroppspleieprodukter, bilpleiemidler) •Polyklorerte bifenyler (PCB): Fugemasse, isolerglass-lim •Enkelte tensider: Bestanddel i bilvoks, gulvvoks, båtsparkel

12 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Prioritetslisten - eksempel på stoffer som skal reduseres vesentlig •Bly (bl.a. fra smelteverk, blybatterier, blyhagl, avfallsforbrenning…) •Bromerte flammehemmere ( i plast, tekstiler) •Dioksiner (fra forbrenningsprosesser) •Kadmium (oppladbare batterier, gjødsel, forbrenning av olje og kull) •Krom (treimpregnering, korrosjonsbeskyttelse, garving av skinn) •Kvikksølv (fra amalgam, enkelte batterier, lysrør og elektriske brytere)

13 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ •Hva betyr dette for produktutvikling i virksomheter som produserer produkter som inneholder stoffer som skal fases ut / reduseres? •Hvilke strategier benyttes?

14 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Eksempel på mengde bly omsatt i produkter

15 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Virkemidler for økt produsentansvar = ansvar for å sørge for behandling og gjenvinning av egne produkter •dekk (forskrift om innsamling og gjenvinning) •alle typer emballasje (”frivillig avtale” for å nå mål for innsamling og gjenvinning) •returpapir (forskrift om innsamling og gjnvinning) •elektriske- og elektroniske produkter (innsamling og gjenvinning - forskrift). •drikkevareemballasje, spillolje og bilvrak (avgifts- og returordninger)

16 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Prinsipper som benyttes i utforming av virkemidler •Forurenser skal betale •Føre-var prinsippet •Samfunnsøkonomiske vurderinger

17 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ 'Producer responsibility' is becoming a business issue worldwide. The European Union has already implemented directives under Producer Responsibility for packaging (94/62 EC) and batteries (91/157 EC). Discussions are also underway over the potential regulation of electronics, automobiles, tyres, construction and healthcare wastes. The European Commission's DGX1 (Environment) is now also exploring the environmental impacts of products through the development of Integrated Product Policy (IPP ). ….drivkreftene kommer utenfra også…………..

18 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Bedriftsbesøk Peterson Emballasje onsdag 7.november kl. 1230 Olav Haraldsensgate 99, Sarpsborg Bedriften produserer bl.a. emballasje i bølgepapp ”kundetilpasset”  Transport-/display emballasje  storskala emballase  Multipakk-emballasje

19 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Noen spørsmål til bedriften (kan dere gi innpill til flere?) •Hvordan produseres produktene? •Hvilke lover og regler innen helse- miljø og sikkerhet er spesielt viktige ved produksjon av pappemballasje? •Hvordan følger bedriften opp sitt produsentansvar på disse områdene? (merking, gjenvinningordninger, rapportering...) •Hvordan jobbes det med miljøaspekter i produktutviklingsprosessen ?


Laste ned ppt "Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Miljø og Design 3. Forelesning 24.oktober 2001 Elin Økstad Telefon 69351129"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google