Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra farlig avfall til brensel. Slide 2 - 2008 Renor selskapspresentasjon Fra avfall til brensel  Farlig avfall og utviklingstrender  Gjenvinning og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra farlig avfall til brensel. Slide 2 - 2008 Renor selskapspresentasjon Fra avfall til brensel  Farlig avfall og utviklingstrender  Gjenvinning og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra farlig avfall til brensel

2 Slide 2 - 2008 Renor selskapspresentasjon Fra avfall til brensel  Farlig avfall og utviklingstrender  Gjenvinning og sluttbehandling i Norge  Prosess for sluttbehandling  Fordeler ved behandling lokalt og nasjonalt

3 Farlig avfall og utviklingstrender

4

5 Slide 5 - 2008 Renor selskapspresentasjon Gjenvinning og sluttbehandling

6 Slide 6 - 2008 Renor selskapspresentasjon Forbrenning og sluttbehandling  Fast brensel ”hot mix”

7 Slide 7 - 2008 Renor selskapspresentasjon Gjenvinning og sluttbehandling  Systematisk mottakskontroll –Prøvetaking –Kjemisk analyse  Batchvis reseptbasert produksjon etter avtalte spesifikasjoner  Detaljert analysesertifikat  Formell godkjenning fra Norcem før hver leveranse  Kravene gjelder: –Kjemisk innhold, med særlig fokus på halogener og tungmetaller generelt, og kvikksølv spesielt –Partikkelstørrelse –Brennverdi –Flytegenskaper (både for fast og flytende brensel)

8 Slide 8 - 2008 Renor selskapspresentasjon Sluttbehandling og forbrenning

9 Slide 9 - 2008 Renor selskapspresentasjon Tilsetning av brensel  Brensel til kalsinator –Farlig avfall, FAB, annet alternativ brensel –80 % alternativt brensel  Brensel til hovedbrenner –Flytende farlig avfall, annet alternativ brensel –20 % alternativt brensel –Planlegger økning til 60% i 2011 Calsiner 60 % of energy Main burner 40 % of energy

10 Slide 10 - 2008 Renor selskapspresentasjon Forbrenning og sluttbehandling

11 Slide 11 - 2008 Renor selskapspresentasjon Renor/Norcem/Heidelberg Cement Sementfabrikker6 Sementterminaler45 Tilslag36 Ferdigbetong stasjoner103 Betongprodukter14 Brenselsprodusenter1

12 Slide 12 - 2008 Renor selskapspresentasjon Fokus på bærekraft Høyeste prioritet på Helse Miljø og Sikkerhet Aktivt delta til sikring av biologisk mangfold Arbeide aktivt for bærekraftig bygging Benytte avfall som ressurs Beskytte klima Ytterligere redusere påvirkningene på ytre miljø

13 Slide 13 - 2008 Renor selskapspresentasjon Bærekraft HeidelbergCement strategy Market position and product strategy Operational excellence Human ResourcesStrategic growth Sustainability 57,000 employees working together for our common goals

14 Slide 14 - 2008 Renor selskapspresentasjon Positive klima effekter Incineration of waste Cement kilns + CO 2, SO 2, NOx Waste Fossil Fuels (Coal, Fuel Oil, Natural Gas) GHG emissions CO 2, SO 2, NOx GHG emissions Conventional approach Co-processing of alternative fuels and raw materials AFR (Waste) Fossil Fuels (Coal, Fuel Oil, Natural Gas) CO 2, SO 2, NOx GHG emissions Integrated approach

15 Slide 15 - 2008 Renor selskapspresentasjon Avslutning/ Oppsummering  ”Norges beste miljøprosjekt i praksis”  Norges eneste sluttbehandling for organisk farlig avfall med total forbrenning godkjent og klassifisert som gjenvinning.  ”Vinn vinn” situasjon for samfunnet


Laste ned ppt "Fra farlig avfall til brensel. Slide 2 - 2008 Renor selskapspresentasjon Fra avfall til brensel  Farlig avfall og utviklingstrender  Gjenvinning og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google