Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Testprogram - Hvordan gjennomfører du smittevern på tannklinikken? Utarbeidet av: TKØ Dato: 14. desember 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Testprogram - Hvordan gjennomfører du smittevern på tannklinikken? Utarbeidet av: TKØ Dato: 14. desember 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Testprogram - Hvordan gjennomfører du smittevern på tannklinikken? Utarbeidet av: TKØ Dato: 14. desember 2012

3 Innhold •Programmet består av to deler: –Gjennomgang av viktige smittevernregler –Testspørsmål •Du bør kunne gjennomføre hele programmet i løpet av 10 minutter. –Bruker du lengre tid, trenger du å friske opp dine kunnskaper om smittevern. 14. desember 20122

4 Del 1 Rask gjennomgang av smittevern 14. desember 20123

5 Basale smittevernrutiner •Basale smittevernrutiner er de smitteforebyggende tiltak som benyttes ved arbeid med alle pasienter, og skal anvendes i alle situasjoner der kjent eller ukjent smitte skal forebygges. •Basale rutiner skal både forebygge smitte til og mellom pasienter og beskytte helsepersonellet mot smitte. •Basale rutiner er basert på prinsippet om at alle kroppsvæsker, inklusive blod og saliva, ikke intakt hud og slimhinner kan inneholde smittestoffer. 14. desember 20124

6 Basale smittevernrutiner inkluderer rutiner om: •Håndhygiene •Hostehygiene •Personlig beskyttelsesutstyr (bruk av hansker, beskyttelse av munn, nese og øyne) •Håndtering av pasientnært utstyr •Renhold og desinfeksjon •Avfallshåndtering •Beskyttelse mot stikkskader •Klinikktøy 14. desember 2012 5

7 Rent arbeidstøy reduserer smittefaren •Arbeidstøy skal byttes hver dag og ved synlig tilsmussing •Tøyet skal tåle vask ved 85 grader Celsius. •Overdel skal ha kort eller 3/4 erme. •Sko skal være reservert for klinikkbruk. •Man bør ikke røyke med klinikktøy på! NB! Bruk av plastforkle/beskyttelsesfrakk bør vurderes i situasjoner med fare for kontaktsmitte via arbeidstøy. 14. desember 20126

8 Håndhygiene •Nasjonale helsemyndigheter har utarbeidet nasjonal veileder for håndhygiene •Håndhygiene er det viktigste tiltak for å unngå smittespredning. –Hånddesinfeksjon med håndsprit har en overlegen mikrobiologisk effekt. Håndsprit virker hurtig. •Bruk rikelig, ca. 2 ml. og lufttørk. Håndsprit tørker ikke ut huden. Desinfiser alltid hendene før rent og etter urent arbeid. •Hånddesinfeksjon skal utføres før rene og etter urene arbeidssituasjoner 14. desember 20127

9 Rene hender? Ta deg god nok tid 14. desember 2012 Bakterieoppvekst etter håndhygiene Hånddesinfeksjonsmiddel er mest effektivt. Du blir dobbelt så ren på halve tiden. 8

10 En ren hel hånd er den beste hanske •Håndvask med såpe og vann gjøres bare når hendene er synlig skitne. •Hel hud er viktig. –Uskadet hel hud = Absolutt barriere mot smitte. •For at hånddesinfeksjon skal gi ønsket resultat kreves: –Kortklipte negler (under 2mm fra fingertuppen), ingen bruk av armbånd, ringer, klokke, neglelakk, langermet overdel. 14. desember 20129

11 Kirurgisk munnbind ved behandling av syke pasienter •Bruk kirurgisk munnbind for å beskytte nese og munn for eksempel hvis pasienter hoster eller nyser. •Munnbindet skal dekke både nese og munn. Fest det så det blir minst mulig lekkasje langs kantene. •Et munnbind blir forurenset under bruk av smittestoffer i luften og fra bærerens nese og svelg. –Bruk det bare én gang og kast det umiddelbart etter bruk. Etter 20 minutters bruk så svekkes barrieren. •Fjern munnbind etter at du har tatt av hansker og utført hånd- hygiene. Utfør håndhygiene på nytt straks munnbindet er tatt av. •Kirurgisk munnbind brukes også for å forhindre smitteoverføring fra den som bærer munnbindet, først og fremst for å hindre spredning av større dråper fra nese og munn. OBS! Ikke la det henge rundt halsen. 14. desember 201210

12 Del 2 Testspørsmål •Velkommen til tannklinikken «Blåtann». •Du skal behandle pasienter i henhold til faglig aksepterte standarder for smittevern. •Oppgavene tar utgangspunkt i en vanlig arbeidsdag på en tannklinikk. •Dersom du vil gjennomføre testen, gå videre! 14. desember 201211

13 Spørsmål 1 Du kommer på klinikken om morgen og skal starte behandling av pasient. Hvordan forholder du deg til arbeidsklær? Velg riktig alternativ. •I dag er ikke dagen for å bytte siden du bytter arbeidstøy bare en gang i uken.I dag er ikke dagen for å bytte siden du bytter arbeidstøy bare en gang i uken. •Arbeidstøy byttes bare når det har blitt synlig møkkete, og det er de ikke i dag.Arbeidstøy byttes bare når det har blitt synlig møkkete, og det er de ikke i dag. •Du gidder ikke bytte og jobber i de klærne du vanligvis bruker.Du gidder ikke bytte og jobber i de klærne du vanligvis bruker. •Du tar rutinemessig på rent arbeidstøy.Du tar rutinemessig på rent arbeidstøy. 14. desember 201212

14 Ja, selvfølgelig gjør du det! Trykk for å gå videre 14. desember 201213

15 Hmmm, tenk deg litt mer om… Prøv igjen 14. desember 201214

16 Dette var ikke bra. Så lat går det ikke an å være. Dette kan føre til smitteoverføring både til deg og pasientene. Prøv igjen 14. desember 201215

17 Spørsmål 2 På klinikkmøte senere samme dag jobber dere med smittevernrutiner for klinikken og diskuterer ivrig. Hvilken av disse påstandene er riktig? •Arbeidstøyet skal vaskes ved minst 40 grader CelsiusArbeidstøyet skal vaskes ved minst 40 grader Celsius •Overdel skal ha kort eller 3/4 ermeOverdel skal ha kort eller 3/4 erme •Man kan bruke de skoene man ønsker på klinikkenMan kan bruke de skoene man ønsker på klinikken •Man kan røyke med klinikktøy dersom tøyet luftes etterpåMan kan røyke med klinikktøy dersom tøyet luftes etterpå •Man må bruke operasjonshette under hver behandlingMan må bruke operasjonshette under hver behandling 14. desember 201216

18 Ja, dette har du helt rett i! Trykk for å gå videre 14. desember 201217

19 Hmmm, tenk deg litt mer om…. Prøv igjen 14. desember 201218

20 Spørsmål 3 Første pasient hoster og nyser. Hva vil du gjøre? •Bruke kirurgisk munnbind for å beskytte nese og munnBruke kirurgisk munnbind for å beskytte nese og munn •Be pasienten komme tilbake når han/hun har blitt frisk igjenBe pasienten komme tilbake når han/hun har blitt frisk igjen •Yte god service og behandle pasienten på vanlig måte, men siden du er forkjølet selv bruker du ikke munnbindYte god service og behandle pasienten på vanlig måte, men siden du er forkjølet selv bruker du ikke munnbind 14. desember 201219

21 Ja, dette har du helt rett i! Trykk for å gå videre 14. desember 201220

22 Hmmm, det var vel litt i overkant, særlig hvis pasienten ønsker behandling…. Prøv igjen 14. desember 201221

23 Hmmm, det er vel ikke sikkert at du og pasienten er smittet av samme smittestoff….. Prøv igjen 14. desember 201222

24 14. desember 2012 Spørsmål 4 Annen pasient er en akuttpasient med sterke smerter. Du håndhilser, lytter til pasienten og undersøker henne. Når desinfiserer du hendene? 1.Før du hilser på pasientenFør du hilser på pasienten 2.Før du undersøker pasientenFør du undersøker pasienten 23

25 Ja, dette har du helt rett i! Trykk for å gå videre 14. desember 201224

26 Vel, da blir det mye dobbeltarbeid og unødvendig bruk av sprit. Nå må du også desinfisere hendene før du undersøker pasienten….. Prøv igjen 14. desember 201225

27 Spørsmål 5 Du blir nødt til å behandle en annen pasient innimellom p.g.a. tidsnød. Så går du tilbake til akuttpasienten igjen. Hva skal du gjøre? •Vaske hendene med såpe og ta på nye hanskerVaske hendene med såpe og ta på nye hansker •Desinfisere hendene og ta på nye hanskerDesinfisere hendene og ta på nye hansker •Desinfisere hendene og bruke hanskene som du brukte sist på nyttDesinfisere hendene og bruke hanskene som du brukte sist på nytt 14. desember 201226

28 Ja, dette har du helt rett i! Trykk for å gå videre 14. desember 201227

29 Hmmm, hvis hendene dine ikke er synlig tilsølt er dette ikke det beste….. Prøv igjen 14. desember 201228

30 Nei. Du skal aldri bruke engangshansker på nytt! Prøv igjen 14. desember 201229

31 Spørsmål 6 Du er på toalettet. Tannhelsesekretæren roper på deg. Du må komme med en gang. En blodig person med store tannskader har plutselig dukket opp. Hva gjør du? •Løper bare rett ut til pasientenLøper bare rett ut til pasienten •Tar på hansker mens du går ut til pasientenTar på hansker mens du går ut til pasienten •Vasker hendene før du går ut til pasientenVasker hendene før du går ut til pasienten 14. desember 201230

32 Ja, dette har du helt rett i! Og så desinfiserer du hendene og tar på hansker når du skal undersøke pasienten… Trykk for å gå videre 14. desember 201231

33 Hmmm, tenk deg litt mer om… er det ikke noe du har glemt! Prøv igjen 14. desember 201232

34 Hmmm, tenk deg litt mer om… hold hodet kaldt! Prøv igjen 14. desember 201233

35 Spørsmål 7 Du skal ta et instrument ut av skuffen. Hvordan gjør du dette? •Med pinsett fra egen beholder på svingbordetMed pinsett fra egen beholder på svingbordet •Med pinsett som står i egen beholder på et annet bordMed pinsett som står i egen beholder på et annet bord •Med pinsett fra brettetMed pinsett fra brettet •Siden du ikke har startet behandlingen bruker du fingreneSiden du ikke har startet behandlingen bruker du fingrene 14. desember 201234

36 Ja, dette har du helt rett i! «Plukkpinsett» skal være pasientbundet og skiftes mellom hver pasient Trykk for å gå videre 14. desember 201235

37 Hmmm, tenk deg litt mer om. Plukkpinsetten skal skiftes mellom hver pasient. Ellers er den en kilde til kryssmitte. Prøv igjen 14. desember 201236

38 Hmmm, tenk deg litt mer om. Er det riktig å hente ting fra skuffen med pinsett fra brettet? Prøv igjen 14. desember 201237

39 Hmmm, tenk deg litt mer om. Hold fingrene vekk fra skuffen…. Prøv igjen 14. desember 201238

40 Spørsmål 8 Etter at du har foretatt pasientbehandling og tatt av hanskene gjennomfører du rutinemessig denne prosedyren….. •HåndvaskHåndvask •Desinfiserer hendeneDesinfiserer hendene •Du gjør ingen ting fordi du har brukt hanskerDu gjør ingen ting fordi du har brukt hansker 14. desember 201239

41 Ja, dette har du helt rett i! Trykk for å gå videre 14. desember 201240

42 Hmmm, tenk deg litt mer om. Håndvask bør ikke være rutineprosedyre, men brukes når hendene er synlig forurenset. Prøv igjen 14. desember 201241

43 Hmmm, tenk deg litt mer om. Tror du at hansker alltid er hele? Prøv igjen 14. desember 201242

44 Spørsmål 9 Telefonen ringer under behandlingen. Denne telefonen er du nødt til å ta. Hva gjør du? •Tar telefonen og svarerTar telefonen og svarer •Tar av hanskene og svarerTar av hanskene og svarer •Tar på hygiposer og tar telefonenTar på hygiposer og tar telefonen •Tar av hanskene, spriter hendene og tar telefonenTar av hanskene, spriter hendene og tar telefonen 14. desember 201243

45 Å bruke hygiposer er det lureste! Trykk for å gå videre 14. desember 201244

46 Hmmm, nå ble vel telefonen grisete. Får du desinfisert den skikkelig etterpå? Prøv igjen 14. desember 201245

47 Hmmm, nå glemte du å desinfisere hendene. Syns du det ville ta for mye tid? Prøv igjen 14. desember 201246

48 Ja, dette er riktig, men du bruker for mye tid og utsetter hendene for mye sprit. Trykk for å gå videre 14. desember 201247

49 Gratulerer! •Alle spørsmålene i testen er nå korrekt besvart. •Håper dette var nyttig for deg! •Lev som du lærer! •Lær mer om smittevern i TKØs e- læringsprogram «Smittefritt på tannklinikk»«Smittefritt på tannklinikk» 14. desember 201248


Laste ned ppt "Testprogram - Hvordan gjennomfører du smittevern på tannklinikken? Utarbeidet av: TKØ Dato: 14. desember 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google