Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Guri Albriktsen, koordinator/hygienesyk epleier 1 Rengjøring av verktøy Kurs for teknisk personell.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Guri Albriktsen, koordinator/hygienesyk epleier 1 Rengjøring av verktøy Kurs for teknisk personell."— Utskrift av presentasjonen:

1 Guri Albriktsen, koordinator/hygienesyk epleier 1 Rengjøring av verktøy Kurs for teknisk personell

2 2 Smitteforbyggende tiltak ved teknisk og medisinskteknisk arbeid Hensikt: •Beskytte personalet mot smitte fra medisinsk teknisk og annet utstyr.

3 3 Omfang •Alt verktøy/utstyr som har vært i kontakt med humanbiologisk materiale og/eller mikrober og som skal vedlikeholdes,skiftes ut, repareres, kontrolleres.

4 4 Tiltak •Verktøy/redskaper, medisinsk teknisk utstyr og annet pasientnært utstyr kommer ofte i direkte eller indirekte i kontakt med organsikt materiale og potensielle smittestoffer. •Dette kan medføre smittefare både for personal og pasient •Slikt utstyr må rengjøres og desinfiseres før og etter bruk på en forsvarlig måte. •Det skal være bruksanvisning tilpasset med.teknisk utstyr og sykehusets rutiner

5 5 Tiltak forts. •Desinfiser alt utstyr så langt det er mulig før reparasjon/Vedlikehold/kontroll •Eier av utstyret må påse at utstyret er varmedesinfisert eller kjemisk desinfisert før det sendes vekk (feks. til reperasjon/vedlikehold)

6 6 Rengjøring av verktøy •Varmedesinfeksjon – –best egnet hvis utstyret tåler høy temp •dekontaminator/instrumentvaskemaskin •Kjemisk desinfeksjon: –Ulike middler – •Virkon 1% •Kloramin/kloracid •Sprit 70% •Annet?

7 7 Rengjøring av verktøy •Skittent verktøy - såpevann/neglebørste evnt. kjør det i dekontaminator •Verktøy som har vært brukt i: –Isolat – dekontaminering av verktøyet før dere tar det ut fra isolatet/avd. evnt. kjemisk desinfeksjon. –Pakk det inn i emballasje, fraktes direkte til egnet sted –Annet - pasientrom/skyllerom/kloakk osv.

8 8 Kjemisk desinfeksjonsmidler – oksydative midler •Overflate desinfeksjon og smittevask til alle kjente typer virus, bakterier og sopp •Kompatibelt til Instrumenter og annet medisinsk utstyr •Kort virketid i forhold til klorprodukter •CE-merket, godkjent og registrert ved SLV (Statens legemiddelverk)

9 9 Oksydative er moderne desinfeksjonsmiddel •Har ingen gifter, men ødelegger mikroorganismene fysisk •Det kan ikke utvikles resistens •Brukervennlig •Gode miljøegenskaper

10 10 Oksydative midler •Virkestoffene har det felles at de innholder peroksydgrupper •Forårsaker irreversibel skade på cellekomponentene •Har drapseffekt på vegetative bakterier, virus og sopp •Midlene har lav toksisitet og påvirkes lite av organsikt materiale.

11 11 VIRKON 1% •VIRKOMRÅDE:Bakterier, virus inkl. Hepatitt og HIV Ikke godkjent til desinfeksjon ved Mykobakterier (inkluderer bl.a tuberkelbakterier) •INNEHOLDER:Kaliumpersulfat 50 %, sulfaminsyre 5% og rengjøringsmiddel. •BRUKSKONSENT.:1 % (1 dosepose til 1 liter vann ) •VIRKETID:10 minutter ved rengjort utstyr og ikke synlig forurensede flater. 30 minutter ved synlig forurensede flater og ikke rengjort utstyr. •HOLDBARHET:Bruksløsning tatt i bruk, skiftes etter bruk Ubrukt løsning: 1 uke Konsentrat: 2 år. •DESINFEKSJONBearbeid overflaten med angitt bruksløsning. •AV FLATER:Tørk av med klut fuktet i vann etter endt virketid. •DESINFEKSJON AVLegg gjenstanden i bruksløsningen og overhold virketiden. Lengre UTSTYR:tids eksponering kan skade gjenstanden. Etter desinfeksjon rengjøres og tørkes gjenstanden. •HÅNDTERING:Bruk hansker, evt munnbind/ansiktsmaske. Ved sprut i øyne, skyll med vann.

12 12 Ødelegger mikroorganismene fysisk Hepatitis B virions Den samordnade effekten av 6 olika biocider leder till att mikro- organismer förstörs fysiskt; de förgiftas inte. Det är inte känt att mikroorganismer kan utveckla resistens mot detta.

13 13 DESINFEKSJONSSPRIT •VIRKOMRÅDE:Virker overfor gram-positive og gram-negative bakterier tuberkelbakterier og enkelte virus, som Hepatitt og HIV. •INNHOLD:Etanol eller isopropanol. Alkoholer dreper mikroorganismer på grunn av sin evne til å denaturere proteiner. Ulempen ved alkoholer er den dårlige penetrasjonsevnen i organisk materiale, som gjør at de ved teknisk desinfeksjon bare må brukes på rengjorte flater og gjenstander. •BRUKSKON-70 – 80 % SENTRASJON: •VIRKETID:Mindre enn 2 min •HOLBARHET:1 mnd. etter. Skriv dato på flasken. •BRUKS- •OMRÅDE:Generell desinfeksjon av rene flater og rengjorte gjenstander. •Huddesinfeksjon. •DESINFEKSJON AV FLATER:Rengjør flatene før desinfeksjon. •DESINFEKSJON Rengjør utstyret før desinfeksjon AV UTSTYR: •HÅNDTERING:Ingen spesielle tiltak.

14 14 Oksydative VS. SPRIT Oksydative • Inaktiveres ikke av Org. materiale • Tensider • 10. min virketid •Ikke uttørrende SPRIT • Inaktiveres av org. materiale • Ingen vaskeeffekt • 2-10. Min. virketid •Uttørrende

15 15 KLORICID •VIRKEOMRÅDE:Gram neg.- og gram pos. bakterier, tuberkelbakterier, sopp og virus. Virker korroderende på enkelte metaller. •INNEHOLDER:Natriumhypokloritt 4,5 %, aktivt klor •BRUKSKONSENT:25 % av konsentrat - dvs. 1 del Kloricid og 3 deler vann •VIRKETID:10 minutter ved ikke synlig forurensede flater og rengjort utstyr. 30 minutter ved synlig forurensede flater og ikke rengjort utstyr Mykobakterier: 1 time •HOLDBARHET: Konsentrat 1 år Ny bruksløsning 6 mnd. Bruksløsning inaktiveres raskt av organisk materiale, må derfor skiftes etter bruk. •BRUKSOMRÅDE:Generell desinfekson ved virus også Hepatitt og HIV. Utstyr som har vært i kontakt med kroppsvæsker. Flekkdesinfeksjon av flater. •DESINFEKSJONVask flatene med bruksløsning. Etter endt virketid rengjøres flatene AV FLATER:rent med vann. •DESINFEKSJONLegg gjenstandene i bruksløsningen slik at de dekkes helt. AV UTSTYRDesinfekjonstiden må overholdes. Etter desinfeksjon rengjøres og tørkes gjenstandene. • HÅNDTERING:Bruk hansker. Ved sprut i øyne skyll med mye vann.


Laste ned ppt "Guri Albriktsen, koordinator/hygienesyk epleier 1 Rengjøring av verktøy Kurs for teknisk personell."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google