Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sjekkliste for smitteprosedyre ved stor smittefare Erfaringer fra inngrep av pasient med Creutzfeldt Jacobs.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sjekkliste for smitteprosedyre ved stor smittefare Erfaringer fra inngrep av pasient med Creutzfeldt Jacobs."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sjekkliste for smitteprosedyre ved stor smittefare Erfaringer fra inngrep av pasient med Creutzfeldt Jacobs

2 Forberedelser •Begynn i rett ende! •Hva vet vi om sykdommen ? •Hvordan smitter den? •Hvor smittefarlig er det? •Når er det smittefare? •Hvordan bryter vi smitteveier? •=STOR SMITTEFARE!

3 Planlegging ! •Hvem deltar i planlegging? •Telefonkontakter •Ventilasjon •Transport av søppel- spesialavfall intern/ekstern •Rengjøring •Tidsbruk

4 Preoperativt •Bruk stue med sluse og ventilasjon som kan stenges •Påvirker dette annen virksomhet? •Hvilke kirurger skal gjennomføre dette? •Hvilke sykepleiere skal delta? •Hva med renhold? Portører?

5 •Bli enige med kirurgene om operasjonsmetode og hvilke instrumenter som skal brukes - disse blir destruert etterpå •= lage egen sil til dette- ikke noe ekstra •Anestesiapparat- destruksjon

6 •ALLT materiell som ikke tåler kloramin skal DESTRUERES- •tenk nøye gjennom hele prosessen før iverksetting •Ingenting skall ut fra stuen •-uten å ha et rent ytterhølje •Hva med pasienten?

7 Forberedelser inne på op stuen •Fjern alt unødvendig fra stua. •All dokumentasjon skjer utafor stuen •Et gjennomstikks skap må brukes til prøver, fjerne avfall etc •Alle skapdører teipes •Hele anestesisøylen dekkes i dobbel plast •Beskytt diatermisøylen- med dobbel plast •La en telefon være igjen

8 •Ta inn nok avfallsemballasje og lukke tråder/tejp •Kloramin 5% 5 l+ bleier –å dekke gulv- lage sti til sengen •Beskyttelse til op bord evt leiringsutstyr •Bruk sug som kan kastes •Prøveglass+bakt •Ekstra handsker etc •Allt avfall må få plass i ”gule bokser”

9 Forberedelser utenfor stua •Fest merkelapper ”infisert operasjon” •Utstyr for å ta imot preparater •Navnelapper, remisser-utfylles på forhånd, ytteremballasje •Telefonkontakter: sørg for å ha kontaktperson på alle prøvemottak, disse skal personligen ta imot prøvene. •Bærbar telefon for ”utepersonen”

10 Utstyr for avfallshåndteringen etterpå •Store gule plastbeholdere med lokk, merkelapper •Kontaktperson hos portør for å få opp ”Otto” container- låsbar

11 Beskyttelse for op personell •Hette- eks modell Glenn •3M munnbind med P3 filter med ekstra munnbind utapå •Vernebriller-visir •Engangsoverall til alle! •Doble hansker •Op sko som kan kastes

12 Preoperativt •Bli enige om når isolasjon begynner og når den avsluttes- hvordan få ut pasienten •Før pasienten tas inn – forbered så mye som mulig= minst mulig avfall inne på stuen (alt sterilt utstyr pakkes opp, forberedes- anestesibord? ) •De som er inne på stuen kommer ikke ut før allt er ferdig- spise/drikke/toa før! •Viktig å ha tenkt igjennom- hva trenger man?

13 •Skru av ventilasjonen (teknisk avdeling) •Tejpe/plaste igjen alle ventilasjonskanaler

14 Peroperativt •Bruk engangsutstyr •Bruk av diatermi- avsug eller bipolar/ ligering- minst mulig diatermirøyk •Jobb rolig og metodisk •Ordne med en neutral zone for instrument håndtering •All kontakt ut fra stuen skjer via telefon

15 •All håndtering av materiale skjer via gjennomstikks skapet •Ta av ytterste lag hansker med en gang dekkingen fjernes- unngå å kontaminere under dekking •Såret bandasjeres med rene handsker

16 Postoperativt All søppel dobbelpakkes inne på stuen Ren pasientseng rulles inn på fuktig kloraminmatte Pasienten flyttes over i seng og trilles ut- nytt personale tar imot på utsiden- anestesikurven blir inne på stuen Avfall: gulebokser i gj.st.skap- ”inne” personell legger poser i boks- utepersonell legger lokk på- unngå kontaminering!

17 •Personalet ”strippes” inne på stuen- alt personlig verneutstyr etterlates inn på stuen •Hvem tar hånd om avfall inne /ute? Og inn i ”Otto” og så videre?

18 Rengjøringspersonalet •Personlig verneutstyr, som under operasjon •ALLE flater desinfiseres med kloramin 5% •Virketid 1 time •Så settes ventilasjonen på •Overflatene tørkes av •Stuen kan tas i bruk etter at smittevask er gjennomført

19 Erfaringer •Nøye planlegging viktig •Enighet om hvordan gjennomføre dette- husk anestesilege-kirurger- renhold- •Tungt å jobbe uten ventilasjon med allt verneutstyr •En person som koordinere allt og er med fra begynnelsen helt til slutt •Dette er ikke vaktarbeid!


Laste ned ppt "Sjekkliste for smitteprosedyre ved stor smittefare Erfaringer fra inngrep av pasient med Creutzfeldt Jacobs."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google