Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SINTEF Energiforskning AS 1 Superkjøling av torskeloins Anders Haugland, Ola M. Magnussen, Per Egil Gullsvåg, Erling Johan Aune og Solfrid Johansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SINTEF Energiforskning AS 1 Superkjøling av torskeloins Anders Haugland, Ola M. Magnussen, Per Egil Gullsvåg, Erling Johan Aune og Solfrid Johansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 SINTEF Energiforskning AS 1 Superkjøling av torskeloins Anders Haugland, Ola M. Magnussen, Per Egil Gullsvåg, Erling Johan Aune og Solfrid Johansen

2 SINTEF Energiforskning AS 2 Hvorfor superkjøle?  Lengre holdbarhet; er påvist blant annet for svin, storfe, kylling og laks  Gevinster under foredling; lettere å håndtere produktet  Buffer i kjølekjeden  Kan gi reduserte transportkostnader gjennom større transportkapasitet Økt matsikkerhet - jevnere og bedre kvalitet - lengre holdbarhet - lavere kostnader – høyere effektivitet

3 SINTEF Energiforskning AS 3 Hva er superkjøling

4 SINTEF Energiforskning AS 4 Superkjøling av torskeloins  Mål for prosjektet  Produsere kontrollert superkjølte loins av hvitfisk for introduksjon og evaluering i marked.  Delmål 1. Kartlegge dagens kuldekjede fra produsent til marked. 2. Fastsette en realistisk og kontrollert prosess for superkjøling av loins fra hvitfisk. 3. Prøveproduksjon for markedsintroduksjon og evaluering. 4. Koble markedets evaluering opp mot prosessens ulike trinn og konseptets kjennetegn.

5 SINTEF Energiforskning AS 5 1. Kartlegging av dagens kuldekjede fra produsent til marked.  Forutsetningene for beregning av superkjølingsgraden var tilsendte rapporter fra emballasjeprosjektet.  Produkttemperatur ved pakking ~ 3 ºC  EPS-kasser beregnet for henholdsvis 3 og 5 kg  Transport med bil fra Myre til Narvik og derfra til Stockholm og Oslo med tog og deretter med bil til Boulogne  Transporttid ~ 4 døgn  Transporttemperatur ~ 2 ºC  Nødvendig mengde is i produktet: Minimum 15 %

6 SINTEF Energiforskning AS 6 2. Realistisk og kontrollert superkjølingsprosess  På et formøte i januar 2005 ble det besluttet at det skulle brukes luft som kuldemedium.  SINTEFs mobile anlegg for superkjøling er benyttet.  Det er gjennomført flere serier med forsøk der målet var å kunne fastsette forhold mellom lufttemperatur og superkjølingstid.  På bakgrunn av statisktiske analyser er det utarbeidet et kart som viser sammenhengen mellom mengde is i produktet og forholdet mellom tid og temperatur i superkjølingsprosessen.

7 SINTEF Energiforskning AS 7 Lufttemperatur -18 til -30 °C, konstant lufthastighet ~ 4 m/s Sintef Energiforskning Luft inn Luft ut

8 SINTEF Energiforskning AS 8

9 9 Andel utfrosset is (%) som funksjon av superkjølingstemperatur og -tid

10 SINTEF Energiforskning AS 10 Størrelsesfordeling på produktet Vekt og tykkelse av loins fra torsk StørrelsesfordelingSmå < 210 g Middels 210 – 280 g Store > 280 g Gjennomsnittsvekt (n = 197) 198 g (n = 24) 247 g (n = 144) 298 g (n = 29) Gjennomsnittstykkelse (n = 197) 2,2 cm2,5 cm2,7 cm

11 SINTEF Energiforskning AS 11 3. Prøveproduksjon for markedsintroduksjon og evaluering.  Superkjøling ved Gunnar Klo’s anlegg på Myre i april i år  Superkjøling av loins inntil 15 % andel is i produktet  Pakket i henholdsvis 3 og 5 kg EPS-kasser for transport til Frankrike – og markedstest ved mottak.  Pakket i 3 kg EPS-kasse for transport til England og markedstest hos kjøkkensjefer  Superkjøling av loins inntil 30 % andel is i produktet  Pakket i henholdsvis 3 og 5 kg EPS-kasser for transport til Frankrike – og markedstest ved mottak.  Pakket i 3 kg EPS-kasse for transport til England og markedstest hos kjøkkensjefer

12 SINTEF Energiforskning AS 12 Superkjølingstid med forutsetningene:  Lufttemperatur i fryserom: -19 °C  Lufthastighet over produktet: 4 m/s  Produktvekt: ~ 180 – 300 g  Produkttykkelse: ~ 22 – 25 mm Tykkelse [mm] Superkjølingstid (ut fra kart) Superkjølingstid (beregnet) Loins med 15 % utfrosset vann Loins med 30 % utfrosset vann 25 22,5 7 min 15 sek 13 min 7 min 15 sek 11 min 45 sek

13 SINTEF Energiforskning AS 13 Emballering av produktet  Superkjølte loins ble iset og pakket på vanlig måte og i dette forsøket var alle kassene helt fulle Produkt3 kg kasse5 kg kasse Loins med 15 % utfrosset vann Loins med 30 % utfrosset vann 3,1 kg loins + 0,8 kg is 3,1 kg loins + 0,9 kg is 5,0 kg loins + 2,1 kg is 5,1 kg loins + 1,5 kg is

14 SINTEF Energiforskning AS 14

15 SINTEF Energiforskning AS 15

16 SINTEF Energiforskning AS 16 Superkjølt ~ 30 % is Vanlig iskjølt

17 SINTEF Energiforskning AS 17

18 SINTEF Energiforskning AS 18

19 SINTEF Energiforskning AS 19 Superkjøling – sentrale moment Fire kritiske suksess områder:  Prosessen; hvordan kan den gjennomføres og tilpasses den enkelte bedrift slik at man oppnår ønsket superkjølingsgrad?  Transport og distribusjon  Produktkvalitet; hva er følgene for produktet?  Markedet; - hva synes kundene og hvilke følger har dette for prisen?

20 SINTEF Energiforskning AS 20 Superkjøling - prosessen  Kjølemetode  Flere alternativ, men foreløpig, dessverre ingen ”plug and play” løsninger for hvitfisk og fiskeprodukter fra hvitfisk.  Når og hvordan skal det superkjøles?  Hvor mye av produktet skal fryses ut i starten  Følger for automatisering  Hvordan er transport og distribusjonskjeden – kuldekjeden?  Alt fra 0 % is til 30 % is  Når er produktet tilfredsstillende superkjølt?  temperaturen i produktet etter superkjøling kan ikke brukes som styringsparameter i en prosess  Utfordringer vedr. stor spredning på størrelsen  Prosess kan være tidsstyrt med database grunnlag  Kan også utvikles teknologi som estimerer ismengde online  Kostnader?

21 SINTEF Energiforskning AS 21 Superkjøling - kvalitet  Følgene av korttids innfrysing og superkjølt lagring  Mikrobiell  Biokjemisk og enzymatisk  Fryseskader (Proteindenaturering)  Sensorisk  Drypp Avhengig av metode, is-innhold og lagringstemperatur (nivå og jevnhet)  Mulighet for å benytte ny emballasje  Man ønsker seg nye løsninger – dagens ising setter andre krav til emballasjen  Hva så med de termiske egenskapene til emballasjen

22 SINTEF Energiforskning AS 22 Superkjøling - marked  Markedstester  Informasjonsstrategi  Miljøaspekt  Prisområde

23 SINTEF Energiforskning AS 23 Videre utviklingsbehov for konseptet  Styringsverktøy for superkjølingsprosesser bør utvikles  Kontrollerte superkjølings- og lagerforhold  Kontrollert logistikk superkjøling  Internt i bedrift  Eksternt til annet anlegg  Transport og distribusjon  Utvikling/optimalisering av egnet emballasje  Er det mulig å øke utbytte, kapasitet og kvalitet ved å superkjøle på et tidligere trinn i produksjonen??? Hva trengs for å effektivisere prosessen slik at man oppnår høyere kapasitet, jevnere og bedre kvalitet, større fleksibilitet:


Laste ned ppt "SINTEF Energiforskning AS 1 Superkjøling av torskeloins Anders Haugland, Ola M. Magnussen, Per Egil Gullsvåg, Erling Johan Aune og Solfrid Johansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google