Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Inger Natvig Norderhaug, Forskningsleder Innføring av nye kostnadskrevende metoder i helsetjenesten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Inger Natvig Norderhaug, Forskningsleder Innføring av nye kostnadskrevende metoder i helsetjenesten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Inger Natvig Norderhaug, Forskningsleder Innføring av nye kostnadskrevende metoder i helsetjenesten

2 July 5, 20142 Økte forventninger Økt tilbud Helsebudsjett Økt levealder

3 July 5, 20143 Kunnskaps oppsummering Nyttig Helsetjenestetilbud Entusiasme Kommersielt press Ikke nyttig Entusiasme Fra: Andrew Stevens NHSC, UK Overbevisning Ny behandling Kommersielt press

4 July 5, 20144 ……..aggressively marketing the $4 million machine, known as the CyberKnife, for early prostate cancer, one of the most common cancers ……intense debate about whether it represents an important advancement or the latest example of an expensive and potentially profitable new technology proliferating too soon ……."It might be as good and more convenient. It may be better and more convenient. But it could turn out to be a disaster. Washington post november 2008

5 July 5, 20145

6 6 Cox II hemmere

7 July 5, 20147 Kostnadsdrivere OECD  Økt tilbud  Økt etterspørsel  Økt levealder

8 July 5, 20148 OECD 2006 http://www.oecd.org/dataoecd/57/7/36085940.pdf

9 July 5, 20149 OECD 2006  The rising medical demands of ageing and wealthier populations could send average health costs in the OECD area up from 6.7% of GDP to 12.8%.  In a worst-case scenario, if current trends persist, countries like Iceland, Norway and Ireland could see their health burdens rise as high as 15.2%, 15% and 14.5% of GDP, respectively http://www.oecd.org/dataoecd/57/7/36085940.pdf

10 July 5, 201410 Eksisterende systemer for vurdering av nye metoder Legemidler Med.tekn.utstyr Prosedyrer MF Blåresept CE Praksis

11 July 5, 201411 Det er ikke noe land som kan tilby all dyr kreftbehandling til sine innbyggere. Derfor er vi nødt til å ta en kost-/ nyttediskusjon, fastslår Bjørn- Inge Larsen (Dagens Medisin 11.09.08 )

12 July 5, 201412 Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering:

13 July 5, 201413 Utfordring: utredninger ad hoc i respons på behov

14 July 5, 201414 Nasjonal helseplan - om nye metoder  Det er viktig å sikre at ny teknologi som finner veien inn i norsk helsetjeneste gjennom forskningsstudier, ikke blir etablert praksis før metodens nytte, skadelige effekter og kostnader er kartlagt  Det skal utvikles rutiner for å vurdere behov, kostnader og kostnadseffektivitet ved nye store investeringer i spesialisthelsetjenesten  Beslutningsgrunnlaget kan være tema i Nasjonalt råd for prioritering

15 July 5, 201415 Ny diagnostikk og behandling starter med klinisk utprøvning Pågående kliniske studier i WHO databasen  17162 kreft  6145 hjerte-kar  3824 diabetes  745 KOLS http://www.who.int/trialsearch/

16 July 5, 201416 Eksperimentell Utvikling Etablering Når vurdere nye metoder? Utbredelse Utfasing Tid Rutine

17 July 5, 201417 Eksempler fra pågående studier

18 July 5, 201418 Hvordan er vi forberedt på å ta innover oss resultatene fra denne forskningen?  Beslutninger i HF  Beslutninger i RHF  Beslutninger i fagmiljø  Beslutninger på nasjonalt nivå –Prioritering –Retningslinjer –Koordinering –Finansiering

19 July 5, 201419 Helsedepartementet:  Beslutninger om innføring av nye og kostnadskrevende metoder skal være basert på dokumentasjon av nytte, kostnader og overordnede prioriteringskriterier.  Et nytt system skal bidra til at vurderinger av innføring av nye metoder er basert på samme sett av kriterier innad og mellom regionene”.

20 July 5, 201420 Foreslå system som:  Identifisere og vurdere nye kostnadskrevende behandlingsmetoder i forhold til nytte og kostnader  Kriterier for hvordan behandlingsmetoder som ikke har dokumentert nytte skal kunne tas i bruk som helsehjelp  Prosesser for å kunne identifisere nye metoder for å kunne oppdatere ISF-systemet så raskt som mulig  Nasjonal koordinering for å sikre kostnadseffektivt og likeverdig tilbud

21 July 5, 201421 Internasjonalt  Flere og flere land har etablert systemer for tidlig informasjon om og vurdering av nye metoder før de innføres i helsetjenesten  Internasjonalt samarbeid gjennom Euroscan

22 July 5, 201422

23 July 5, 201423

24 July 5, 201424 Ny teknologi en utfordring for etablerte prosesser  Standard prosedyre for godkjenning og finansiering er tidkrevende, og utformet for teknologi som har et etablert kunnskapsgrunnlag

25 July 5, 201425 Alternative system for finansiering for nye innovative teknologier?  Ordinger for finansiering av ny teknologi som ikke har et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for ordinær finansiering –Coverage with evidence development –Coverage with appropriateness determination

26 July 5, 201426 MÅL  Helsetjenesten er forberedt på nye muligheter for diagnostikk og behandling  Konsekvensene ved å ta i bruk ny teknologi er vurdert  Ny teknologi benyttes målrettet for pasienter som har nytte av behandlingen

27 July 5, 201427 Impact of advances in medical technology in Australia 2005

28 July 5, 201428


Laste ned ppt "Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Inger Natvig Norderhaug, Forskningsleder Innføring av nye kostnadskrevende metoder i helsetjenesten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google