Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innføring av nye kostnadskrevende metoder i helsetjenesten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innføring av nye kostnadskrevende metoder i helsetjenesten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innføring av nye kostnadskrevende metoder i helsetjenesten
Inger Natvig Norderhaug, Forskningsleder

2 Økt levealder Økte forventninger Økt tilbud Helsebudsjett
April 4, 2017

3 Ny behandling Ikke nyttig Kunnskaps oppsummering Kommersielt press
Entusiasme Kunnskaps oppsummering Overbevisning Kommersielt press Entusiasme Nyttig Målet er at metodene som benyttes skal ha vært evaluert, og at de som er vurdert nyttige blir tatt opp i helsetjenesten. Vi ønsker et system der alle metoder blir vurdert før de tas opp I helsevesenet,fordi vi vet hvor vanskelig det er å endre praksis når den først er etablert. Ved å bruke de tilgjgenlige systemene er det mulig å vurdere nye metoder før de tas opp. Samtidig er det pressgrupper for ad omveier å få metoder inn før de har gjennomgått en evaluering, og for å omgå beslutninger om metoden. Overbevisning Helsetjenestetilbud Kommersielt press Fra: Andrew Stevens NHSC, UK April 4, 2017

4 Washington post november 2008
……..aggressively marketing the $4 million machine, known as the CyberKnife, for early prostate cancer, one of the most common cancers ……intense debate about whether it represents an important advancement or the latest example of an expensive and potentially profitable new technology proliferating too soon ……."It might be as good and more convenient. It may be better and more convenient. But it could turn out to be a disaster. April 4, 2017

5 April 4, 2017

6 Cox II hemmere April 4, 2017

7 Kostnadsdrivere OECD Økt tilbud Økt etterspørsel Økt levealder
April 4, 2017

8 OECD 2006 April 4, 2017

9 OECD 2006 The rising medical demands of ageing and wealthier populations could send average health costs in the OECD area up from 6.7% of GDP to 12.8%. In a worst-case scenario, if current trends persist, countries like Iceland, Norway and Ireland could see their health burdens rise as high as 15.2%, 15% and 14.5% of GDP, respectively April 4, 2017

10 Eksisterende systemer for vurdering av nye metoder
Legemidler Blåresept Praksis MF Med.tekn.utstyr CE Praksis Prosedyrer Praksis April 4, 2017

11 Det er ikke noe land som kan tilby all dyr kreftbehandling til sine innbyggere. Derfor er vi nødt til å ta en kost-/ nyttediskusjon, fastslår Bjørn-Inge Larsen (Dagens Medisin ) April 4, 2017

12 Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering:
April 4, 2017

13 Utfordring: utredninger ad hoc i respons på behov
April 4, 2017

14 Nasjonal helseplan - om nye metoder
Det er viktig å sikre at ny teknologi som finner veien inn i norsk helsetjeneste gjennom forskningsstudier, ikke blir etablert praksis før metodens nytte, skadelige effekter og kostnader er kartlagt Det skal utvikles rutiner for å vurdere behov, kostnader og kostnadseffektivitet ved nye store investeringer i spesialisthelsetjenesten Beslutningsgrunnlaget kan være tema i Nasjonalt råd for prioritering April 4, 2017

15 Ny diagnostikk og behandling starter med klinisk utprøvning
Pågående kliniske studier i WHO databasen 17162 kreft 6145 hjerte-kar 3824 diabetes 745 KOLS 1201 slag 141 stroke and rehabilitation April 4, 2017

16 Når vurdere nye metoder?
Utbredelse Tid Eksperimentell Utvikling Etablering Rutine Utfasing April 4, 2017

17 Eksempler fra pågående studier
April 4, 2017

18 Hvordan er vi forberedt på å ta innover oss resultatene fra denne forskningen?
Beslutninger i HF Beslutninger i RHF Beslutninger i fagmiljø Beslutninger på nasjonalt nivå Prioritering Retningslinjer Koordinering Finansiering April 4, 2017

19 Helsedepartementet: Beslutninger om innføring av nye og kostnadskrevende metoder skal være basert på dokumentasjon av nytte, kostnader og overordnede prioriteringskriterier. Et nytt system skal bidra til at vurderinger av innføring av nye metoder er basert på samme sett av kriterier innad og mellom regionene”. April 4, 2017

20 Foreslå system som: Identifisere og vurdere nye kostnadskrevende behandlingsmetoder i forhold til nytte og kostnader Kriterier for hvordan behandlingsmetoder som ikke har dokumentert nytte skal kunne tas i bruk som helsehjelp Prosesser for å kunne identifisere nye metoder for å kunne oppdatere ISF-systemet så raskt som mulig Nasjonal koordinering for å sikre kostnadseffektivt og likeverdig tilbud April 4, 2017

21 Internasjonalt Flere og flere land har etablert systemer for tidlig informasjon om og vurdering av nye metoder før de innføres i helsetjenesten Internasjonalt samarbeid gjennom Euroscan April 4, 2017

22 April 4, 2017

23 April 4, 2017

24 Ny teknologi en utfordring for etablerte prosesser
Standard prosedyre for godkjenning og finansiering er tidkrevende, og utformet for teknologi som har et etablert kunnskapsgrunnlag April 4, 2017

25 Alternative system for finansiering for nye innovative teknologier?
Ordinger for finansiering av ny teknologi som ikke har et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for ordinær finansiering Coverage with evidence development Coverage with appropriateness determination April 4, 2017

26 MÅL Helsetjenesten er forberedt på nye muligheter for diagnostikk og behandling Konsekvensene ved å ta i bruk ny teknologi er vurdert Ny teknologi benyttes målrettet for pasienter som har nytte av behandlingen April 4, 2017

27 Impact of advances in medical technology in Australia 2005
April 4, 2017

28 April 4, 2017


Laste ned ppt "Innføring av nye kostnadskrevende metoder i helsetjenesten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google