Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hepatitt E Nettundervisning NFIM 20.3.14 Overlege Jørn-Åge Longva Medisinsk avd., Ålesund sjukehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hepatitt E Nettundervisning NFIM 20.3.14 Overlege Jørn-Åge Longva Medisinsk avd., Ålesund sjukehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hepatitt E Nettundervisning NFIM 20.3.14 Overlege Jørn-Åge Longva Medisinsk avd., Ålesund sjukehus

2 disposisjon •Kasuistikk •Virologi •Diagnostikk •Epidemiologi •Klinikk •Kronisk HEV •Oppsummering 2

3 Kasuistikk – 1 •Mann, 50-årene, kollega •Ferie Italia juli •Medio aug – sår hals, ØLI •25.8. – syklet Birken •28.8. – akutt syk, influensalignende, kvalme og muskelsmerter •1.9. – lab – akutt hepatitt 3

4 Kasuistikk – pasient 1 •ALAT 3000, ASAT 1700, ALP 450, bilirubin 12, CRP 5, CK 1500 •Gradvis bedring neste 3 uker •Serologi: –HAV, HBV, HCV – neg –CMV, EBV – IgG pos –22.10 – HEV IgM og IgG pos 4

5 Kasuistikk – pasient 2 •Kvinne, ca. 40 år, kollega nr 2.. •Des -12 kongress USA – ØLI •Jan-13 influensa •April – asteni, kvalm, uvel •Lab – akutt hepatitt –ALAT 1300 – 1870 (mai) –ASAT 660 - 710 5

6 Kasuistikk – pasient 2 •Mai-13 – leverbiopsi pga økende transaminaser (normal UL) –Histologi: Akutt lobulær hepatitt – viral inf.? Toksisk? –Serologi: •HAV, HBV, HCV – neg •CMV, EBV – neg •Anti-HEV IgG pos, IgM neg 6

7 Kasuistikk – pasient 2 •Lab høsten-13 –ALAT 300-400, ASAT 140-200 –Ny leverbiopsi des ”kronisk aktiv hepatitt med fibrose grad 2”- histologisk best forenlig med viral infeksjon (?) –Serologi uendret, autoimmun utredning neg •Henvist vurdering RH 7

8 Kasuistikk – pasient 2 •Histologi – pos etter farging med HEV- antistoffmarkører (brukes ikke i Norge) •Blodprøve sendt FHI for PCR (metode under oppstart) •Vurderes sendt prøve til utlandet 8

9 Hepatitt E - virologi •Først påvist ved utbrudd i 1978, senere navngitt HEV (1990) •Enkelttrådet RNA-virus – 7.2 kb (tilsv som HAV) •Genus Hepevirus – fam Hepeviridae •1 serotype – 4 genotyper - Subgenotyper (HEV1 -5, HEV2 -2, HEV3-10, HEV4-7) •Vanskelig å dyrke i kultur 9

10 NEJM, 367;13 – sept 2012 10

11 Diagnostikk •Serologi – Folkehelseinstituttet –ELISA –Serum eller plasma: –IgM EIA (Mikrogen) –IgG EIA (Mikrogen) –Under utprøving IgM og IgG (Wantai) •Raskere, bedre sens og spes? Ref. Øverbø, FHI 11

12 Diagnostikk •Direkte påvisning •rtPCR (FHI) under utprøving –Blod (evt feces) –Oppstart januar-14? Ref. Øverbø, FHI 12

13 NEJM, 2012 13

14 HEV - genotyper •g1 – Asia g2 – Afrika, Mexico -Bare hos mennesker -Epidemier i utviklingsland -Smitter fekaloralt -Forurenset drikkevann -Ikke zoonose 14

15 HEV - genotyper •g3 – hele verden g4 – Sørøst-Asia •Spesielt hos svin •Zoonose •Fekal-oral •Ikke utbrudd, men enkelttilfeller •Matbåren? 15

16 CID 2010:51 (328-334) 16

17 Lancet 2012;379:2477-88 17

18 CID 2010:51 (328-334) 18

19 Hepatitt E i utviklingsland •Viktigste årsak til epidemisk hepatitt –> 3 mill symptomatiske tilfeller årlig •Mortalitet 0.2–4% –Ca. 70.000 dødsfall/år –Høyere hos barn < 2 år, hos gravide 10– 25% –¼ obstetriske komplikasjoner –Fulminant hepatitt –Vertikal transmisjon forekommer 19

20 Hepatitt E i utviklingsland •Utbrudd forårsaket av vannbåren smitte •Oftest genotype 1 •Ikke påvist matbåren smitte eller zoonose •Sjelden sekundær smitte mellom mennesker? •Seroprevalens variabel, i hovedsak <40% 20

21 21

22 Hepatitt E i vestlige land •Svært varierende seropositivitet avhengig av metode/ulike tester med variabel sensitivitet •(bl.a. ingen FDA-godkjente tester i USA) •USA folkehelseus. (n=18000) – 21 % anti-HEV 22

23 • (Rikard Rykkvin, FHI, 2012) 23

24 Hepatitt E i Norge 24

25 Hepatitt E i Norge •Seroprevalens ukjent •Planlagt studie av blodgivere i år (FHI) •Antall undersøkte ved FHI 2013: –N = 132 –8 IgM og IgG pos –1 IgM pos –21 IgG pos 25

26 Hepatitt E i vestlige land •Hovedsak genotype 3 •Matbåren smitte •Påvist smitte også via blodtransfusjon •Forekomst hos svin og vilt •(høyere seropos hos svinebønder) •Skalldyr? •De fleste spontane tilfeller uten kjent eksponering eller risikofaktor 26

27 Klinikk •Inkubasjonstid 3-8 uker •Oftest asymptomatisk •Evt generell sykdomsfølelse, kvalme, feber, magesmerter, ikterus •Selvbegrenset sykdom 4-6 uker •Transaminasestigning •Mortalitet ca. 5%? –Komorbiditet (annen leversykdom), seleksjon i studier? –Uvanlig hos gravide i i-land 27

28 NEJM, 2012 28

29 Kronisk hepatitt E •Bestående virusutskillelse > 6 mnd. –Pos HEV-PCR i serum (og evt feces) –Ikke beskrevet ved g1/g2 •Først publisert 2008 (Kamar, NEJM) –Frankrike (høyendemisk område) –Organtransplanterte •N=14 (11 nyretx, 3 levertx) med akutt HEV •8 pasienter kronisk hep E •Ingen kjent eksponering 29

30 Kronisk hepatitt E •Immunsupprimerte •(kasuistikk også hos immunfrisk – Spania 2011) •Svekket T-cellerespons •Organtx –Assosiert med bruk av tacrolimus •Hematologiske cancerpasienter •HIV (CD4<200) 30

31 Kronisk hepatitt E •Opptil 60 % av HEV-infiserte (immunsuppr.) utvikler kronisk hep E •Serologi usikker pga svekket immunrespons •Direkte påvisning - PCR •Rask utvikling av fibrose og cirrhose •Reduksjon av immunsupp. har vist spontan resolusjon hos 1/3 31

32 Lancet 2012 32

33 33 Gastroenterology 2012

34 •Behandling av kronisk HEV 34

35 Ribavirinbehandling av hepatitt E •Liver Int. 2013 – Pischke et al –Akutt symptomatisk HEV hos 11 immunkompetente pasienter •10/11 spontant friske •1 beh ribavirin pga alv hepatitt ble virusfri –15 organ-tx med kronisk HEV •3 pas reduserte immunsuppr – virusfrie •11 pas ribavirin – 9 ble virusfrie •1 død (virologisk gjennombrudd) –Optimal dosering ribavirin usikkert 35

36 Vaksinasjon •Livslang immunitet antas etter gjennomgått infeksjon •Vaksinasjonsstudier Nepal og Kina –Godkjent i Kina 2011, også til gravide –Beskytter mot g1 og g4, ukjent effekt mot g3 36

37 Oppsummering •HEV vanlig årsak til epidemisk hepatitt i utviklingsland – vannbåren smitte –Gravide kan få alvorlig forløp •g3 kan gi akutt HEV i vestlige land – zoonose/matbåren – selvbegrensende •Diagnostikk med serologi (evt PCR) •Obs kronisk hepatitt hos immunsuppr 37


Laste ned ppt "Hepatitt E Nettundervisning NFIM 20.3.14 Overlege Jørn-Åge Longva Medisinsk avd., Ålesund sjukehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google