Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. Hjernehinner - meninger  Består hovedsakelig av bindevev, omgir hjernen og ryggmargen. Tre hinner: 1. Den harde hjernehinnen – Dura mater - ligger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. Hjernehinner - meninger  Består hovedsakelig av bindevev, omgir hjernen og ryggmargen. Tre hinner: 1. Den harde hjernehinnen – Dura mater - ligger."— Utskrift av presentasjonen:

1 1

2 Hjernehinner - meninger  Består hovedsakelig av bindevev, omgir hjernen og ryggmargen. Tre hinner: 1. Den harde hjernehinnen – Dura mater - ligger inntil kraniet, danner folder som deler hodeskallen inn i forskj. avd. ( falx cerebri, falx cerebelli og tentorium cerebelli) 2. Spindelvevshinnen – Arachnoidea - midterste hjernehinne, rik på blodkar, danner en bro mellom hjerneoverflatens store og små fordypninger 3. Den bløte hjernehinnen – pia mater - svært tynn, rik på blodkar, helt inntil hjernemassen, inneholder de blodkarene som fører næring til hjernen. Meningitt er en fellesbetegnelse for inflammasjon i meningene! 2

3 Cerebrospinalvæske - CSV  100-200 ml fargeløs, vannklar væske, fyller rommet mellom arachnoidea og pia mater, hjerneventriklene og ryggmargskanalen.  Består hovedsakelig av vann, små mengder sukker og salter, i tillegg spor av protein, normalt ingen eller bare meget få celler. Normal trykk (voksne) fra 60-200 mm vann.  Skilles ut til ventriklene fra et karførende bindevev (plexus chorioideus) og den suges opp igjen av venesystemet i den harde hjernehinnen, slik at væsken stadig fornyes, sirkulerer ca 500 ml i døgnet.  Regulerer trykket i kraniet, beskytter hjernevevet, avgjørende betydning for stoffskifte og blodomløpet i hjernen. Svært verdifullt diagnostisk hjelpemiddel! 3

4 Meningitt – Inflammasjon i meningene Typiske symptomer/utfall er hodepine, nakkestivhet og evt affeksjon av:  hjernenerver  spinale nerverøtter(meningoradikulitt)  medulla (meningoradikulomyelitt)  hjernen (meningoencefalitt) Diagnosen baseres på pleocytose, høyt antall leukocytter i spinalvæsken, og typiske symptomer. Mange mulige årsaker og varierende forløp. Infeksiøse og non-infeksiøse, residiverende, og meningeal oppladning. 4

5 Meningitt : Infeksiøs og non-infeksiøs Infeksiøse meningitter Non-infeksiøse meningitter  Bakteriell, pyogene  Andre bakterielle  Virale  Sopp  Amøber  Rickettsia  Malign infiltrasjon av meningene  Autoimmune sykdommer  Pseudomigrene med pleocytose i spinalvæsken  Gjennomgått SAH  Intrakraniell hypotensjon  Tumores  Medikamenter 5

6 Virale meningitter  Kjennetegn: Gjerne akutt med hodepine, lett feber, nakkestivhet, lav eller normal CRP.  CSF: 10 – 1000 hvite (færre enn 100 tyder på virusmeningitt), mononukleære (initialt kan det være gr.c), normalt eller lett forhøyet protein.  Agens/årsak: HSV – 2, Adeno-, cytomegalo- og enterovirus (ledende årsak), EBV, HZV, TBE, influensavirus m.fl.  Påvises ved PCR eller antistoffer. Enterovirus lar seg dyrke hos 40-80%, dyrkning på herpesvirus er pos hos 80-90 % - men kan ta 5-7 dager.  Behandling: Ofte symptomatisk, ved Herpes simplex encefalitt (99 % HSV -2): Aciklovir 10 mg/kg x 3 i.v i 2-3 uker. 6

7 Bakterielle, pyogene  Kjennetegn: Akutt med hodepine, feber, nakkestivhet, red. allmentilstand med irritabilitet og forvirring, kvalme/brekninger, epileptiske anfall (20-30 %). Høy CRP. Petecchier ved meningokokksepsis. (klassisk meningitt tegn kan mangle hos svært gamle, svært syke og imm suppr.)  CSF: 1000 -10000 hvite (87 % høyere enn 1000 – 99 % over 100), minst 60 % granulocytter, høyt prot, blakket, lav glukose <40 % av s-glukose, oftest høyt trykk.  Agens/årsak: Pneumo- og Meningokokker ( voksne og barn over 3 mnd), Streptokokker ( premature og barn under 3 mnd), Stafylokokker (etter hodeskade/kirurgi), Listeria monocytogenes og E.coli (pas. over 60 år), Hemofilus infl. (vaksine).  Påvises ved dyrkning av CSF ( saueblod- og sjokoladeagar er gullstandard) 7

8 Bakt pyog fort  Behandling: - Ved ukjent etiologi hos voksne – spinalpunkter og start deretter med: - Cefotaxim 3 g x 4 iv. pluss Penicillin 3 g x 4 i.v. - Målrettet behandling så snart bakteriologisk diagnose er avklart 8

9 Andre bakterielle 1. Borrelia (nevroborreliose) - Subakutt med smerter i rygg, abd, ekstr, evt facialisparese. Afebril med normal CRP. - 10 – 1000 hvite, mononukl evt plasmaceller, kan ha forhøyet prot. - Påvises ved antistoffer i CSF, 30 % neg de første seks ukene - Behandling: Doxycyclin 200 mg x 1 p.o 14 dg, alternativt Ceftriaxon 2 g x 1 i.v 14 dg 9

10 Andre bakt. fort 2. TBC (tuberkuløs meningitt) - Mer langsomt progredierende med hodepine, feber og nakkestivhet, fokale utfall (særlig nedre hjernenerver). Koma ila dager til uker. Ofte hydrocephalus. - 60 – 300 hvite( kan ha flere tusen, ofte en del gr.c, oftest lavt sukker, høyt protein og høyt trykk - Påvises ved mikroskopi (syre faste staver – lav sens.) og dyrkning (trenger stort volum CSF 15-50 ml) og tar lang tid – opptil 6 uker. PCR kan erstattte mikroskopi o g dyrkning – sens 54-100%, spes 94-100%. - Behandling: tuberkulostatisk behandling med rifampicin, isoniazid og pyrazinamid. 10

11 Andre bakt fort 3. Syfilis (Treponema Pallidum) - Forskjellige stadier (primær-, sekundær-, latens- og tertiærstadiet). - Subakutt, evt med myeloradikulopati, og hjerneverveutfall - 10 – 1000 hvite, mononukl. Normal glukose - Påvises ved antistoffer – VDRL (lav sens) og TPHA i blod og evt CSF (100 %). - Behandling : Penicillin 11

12 Andre bakt fort 4. Leptospirose ( sjelden – zoonose) - Overføres fra dyr til menneske, ofte via forurenset vann (dyreurin) - Subakutt, ofte myalgier, feber, konjunktivitt og andre øyesympt. Kan utvikle gulsott og nyresvikt - 10 – 1000 hvite, oftest under 500. Mononukl, lett forhøyet protein, normal glukose - Påvises ved dyrkning (serum, CSF og urin) og antistoffer - Behandling: Penicillin 12

13 Sopp  Cryptococcus neoformans - Sekundær infeksjon for AIDS (lavt imm.forsvar) - Subakutt, hodepine, lett feber, ofte synsforstyrrelser og oppkast. CT/MR kan vise meningeal oppladning eller abscesser, men ofte normalt. - 10 – 1000 hvite, mononukl. Ofte høyt protein og trykk. Noen har lav glukose. - Påvises ved mikroskopi (India Ink farging), antigentest, dyrkning (95 % pos ved Cr.Neo.) - Behandling: Amfotericin B i.v + Fluctyosine i.v og langvarig oral beh med flukonasol. 13

14 Amøber – encellet dyr  Naegleria fowleri – ”brain eating amoeba” - varmt ferskvann, invaderer CNS via nesa – nervefibre og opp til hjernen – PAM = Primary Amoebic Meningoencephalitis – koma og død innen 14 dager (7 døde i USA 2007 – discovered post-mortem) - CSF: som ved bakt meningitt, påvises ved mikroskopi av CSF 14

15 Rickettsia, Chlamydia og Mycoplasma - Rickettsia: obligat intracellular parasitt, vektor smitte (lus, lopper, flått m fl). Beh: kloramfenikol/tetracyklin - Chlamydia: obligat intracellular parasitt. Beh: Doxycycline - Mycoplasma: liten bakterie uten cellevegg Beh: makrolidantibiotika (eks azitromycin) Forkjølelsessymptomer, ofte normalt eller lett forhøyet celletall (mononukl). Påvises ved antistoffer i serum og PCR i CSF 15

16 Non-infeksiøse meningitter 1. Malign infiltrasjon av meningene – carcinomatøs meningitt – leptomeningene (pia-arachnoid) - Metastaser fra leukemi, lymfom, melanom, bryst, lunge og GI canser. - Ofte lavt CSF sukker, påvises ved CSF cytologi 2. Autoimmune sykdommer (gir ofte res. meningitter) - Sarkoidose, Sjøgren, SLE, vaskulitt: Høy CRP, pos. revmaprøver - Bechet`s sykdom (syst vaskulitt): sår på slimhinner, sinusvenetromboser 16

17 Non-inf. fort 3. Pseudomigrene med pleocytose i spinalvæsken - Selvbegrensende syndrom av ukjent årsak med en/flere hodepine episoder og forbigående nevr. Utfall ( gj. s 5 timer) Noen har feber. 10 – 760 celler i CSF, uten påvisning av imm. eller mikrobiol. årsak. Normal nevr. utredning. 4. Gjennomgått SAH 17

18 Non-inf fort 5. Intrakranial hypotensjon – spontan eller etter spinalpunksjon - Spontan: hodepine som lindres ved flatt leie og forverres innen 15 min etter oppreisning. Kan ha bl a nakkestivhet, lysskyhet, kvalme. Åpningstrykk under 6 cm H2O. - Beh: flatt sengeleie og rikelig med kaffe,evt koffein tbl. Lumbal epidural blodlapp 6. Tumores - lymfom, kraniofaryngeom, epidermoid cyster, gliom 7. Medikamenter - IVIG, NSAID`s, antibiotika, stoffer gitt intrathekalt f eks kontrastmidler 18

19 Residiverende meningitter 1. Mollarets meningitt - Godartet ikke-bakteriell meningitt med hodepine og feber med varighet 3-4 dager. Residiverende atakker kan forekomme over mange år. Flertall kvinner. - CSF: pleocytose og ofte Mollarets celler som er store monocytt/makrofager. Høyt protein og lavt/normalt sukker. HSV-2 påvises opptil 80 % ved PCR av CSF. Noen har også genital herpes. - Symptomatisk behandling 19

20 Res meningitter fort 2. Residiverende bakteriell meningitt - Ofte posttraumatisk med manglende tilheling av CSF lekkasje 3. Pseudomigrene med pleocytose i spinalvæsken 4. Autoimmune 20

21 Meningeal oppladning (pachymeningitt)  MR viser fortykket gadolinium-oppladende dura, kan være flekkvis eller jevnt. Mange mulige årsaker: - Intrakranial hypotensjon, både spontan og etter spinalpunksjon. Jevn oppladning - Infeksjoner: Nevroborreliose, syfilis, tuberkulose, sopp, cysticerkose, HTLV-1 - Autoimm. sykdom: vaskulitt, RA, sarkoidose, Bechets, Sjøgrens - Malign sykdom: dural carcinomatose, lymfom, meningeom 21

22 Takk for oppmerksomheten! 22


Laste ned ppt "1. Hjernehinner - meninger  Består hovedsakelig av bindevev, omgir hjernen og ryggmargen. Tre hinner: 1. Den harde hjernehinnen – Dura mater - ligger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google