Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tyfoidfeber FIRM Okt 2006 Frank O. Pettersen Infeksjonsavdelingen Ullevål universitetssykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tyfoidfeber FIRM Okt 2006 Frank O. Pettersen Infeksjonsavdelingen Ullevål universitetssykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tyfoidfeber FIRM Okt 2006 Frank O. Pettersen Infeksjonsavdelingen Ullevål universitetssykehus

2 Tyfoidfeber - hovedpunkter  Potensielt dødelig sykdom  Få tilfeller importert til N per år  Middels effektive vaksiner  I Norge vanligst blant reisende på besøk hos slektninger i Pakistan og India (Punjab)

3 Tyfoidfeber i media  21.09.: ”….informasjonen fra saudiaraberne indikerer at bin Laden døde i Pakistan 23. august som følge av et alvorlig tilfelle av tyfoidfeber, som førte til en delvis lammelse av hans indre organer.”  24.09. ”En kilde i saudiarabisk etterretning sier i ettermiddag til CNN at Osama bin Laden slett ikke er død, ……….. Men den anonyme kilden sier det de siste ukene har kommet troverdige meldinger om at lederen for al-Qaida er syk, og at han skal lide av en vannbåren sykdom.”

4 Tyfoidfeber (TF) og paratyfoidfeber (PTF) (”enteric fever”)  Salmonella typhi et paratyphi  Forvekslet med flekktyfus inntil 1850  gresk: feber med stupor, sanskrit: røyk/os, overført: tåkete/redusert bevissthet, konfusjon  Tyfus brukes fortsatt om TF på dansk  Mat- og vannbåren smitte erkjent 1873  Salmonella typhi påvist 1884  Første vaksine 1896

5 TF- epidemiologi  Endemisk ved dårlig hygieniske forhold uavhengig av klimasone  Vanligst blant barn og unge voksne  16-20 mill. tilfeller og ~500.000 dødsfall/år  Mortalitet inntil 20% ubehandlet, <1% med behandling  1:4 - paratyfoid:tyfoid

6 Tyfoidfeber i Norge  Importsykdom  TF: 11-23 tilfeller/år ’00-’05  PTF: 11-24 tilfeller/år ’00-’05  Indiske subkontinent  TF:PTF – 1:1  Spredning fra kroniske bærere innen familier  Etterkontroll, jf MSIS 1999/52A Tyfoidfeber i Norge 1929-2004

7 Historikk  Epidemier kjent fra 1700-tallet  forråtnelsesfeber, landfarsott, nervefeber  Eks. Gjøvik 1931  59 sjuke og 19 døde  Epidemier tom. siste verdenskrig  Ofte melkeepidemier før lovpålagt pasteurisering 1951 Påviste at marken som forårsaker schistosomiasis (bilharziose) i 1851. Døde av tyfoidfeber 1862.

8 TF som årsak til importfeber Bottieau, E. et al. Arch Intern Med 2006;166:1642-1648.  1842 feberepisoder  Belgia, 2000-05, reisende med feber innen 1 år etter hjemkomst fra tropene  39% tropiske vs 34% kosmopolitiske sykdommer  Totalt 0,8% skyldtes TF/PTF  14/15 debuterte innen 1 mnd etter hjemkomst  Ingen dødsfall

9 Copyright restrictions may apply. Bottieau, E. et al. Arch Intern Med 2006;166:1642-1648. Årsaker til importfeber etter kontinent

10 Reisende på besøk til tidligere hjemland (VFR)  USA  1/5 av innbyggerne VFR  Foretar 44% av alle utenlands flyreiser utenom Canada og Mexico  Høyere risiko for sjukdommer enn turister:  Malariatilfeller – 10% turister vs 45% VFR  Tyfoid feber-tilfeller – 4% turister vs 40% VFR  Hepatitt A og B, tuberkulose  Langvarige opphold, mer primitive boforhold, dårligere vannkvalitet  Manglende kunnskap om og adgang til reiserådgivning (inkl. økonomiske barrierer) Angell, SY, Ann Intern Med 20005;142:67-72

11 Onkel Skrue i Pakistan?   ”Forskjells-Norge”   ”Store villaer på rekke og rad bygd av norskpakistanere var hva Bjarne Håkon Hanssen fikk se da han spaserte rundt i Little Norway” august 2006

12 Smitteoverføring  Mat- og vannbåren smitte  Inkubasjonstid avh. av antall bakterier  S. Typhi: 10-20 dgr (spredning: 3-56 dgr)  S. Paratyphi: 1-10 dgr  Magesyrehemmende tabletter gir økt risiko for sjukdom  Personer svekket av sjukdom eller immunsvekkede medisiner blir letter sjuke (som alltid)

13 Klinikk Symptom- debut 1 uke2 uker3 uker4 uker Økende, svingende FEBER, hodepine, sykd.følelse, obstipasjon, tørrhoste Høy, jevn FEBER, sepsis, hodepine, forstørret lever/milt, “rose spots”, relativ lav puls, utspilt buk Høy FEBER, alvorlig sepsis, konfusjon, utspilt buk, diaré, myokarditt, perforasjon, GI-blødning, pneumoni, død Langsom bedring, evt. senkomplik. (abscesser) Bakteriene formeres i makrofager i lymfoid vev = tyfoide knuter

14 Diagnostikk  DYRKNING:  Blodkultur (80%), benmarg (90%), urin (<50%), rose spots (60%), abscesser, CNS.  Avføringsprøver (<50%)  pos tidlig og sent i sykdomsforløpet med et negativt intervall av varierende lengde  Serologi  Widal’s reaksjon (Vi-antistoff) – vanskelig å tolke, kan være til hjelp sent i forløpet

15 Kroniske bærere  10% pos feces etter 3 mnd.  1-3% pos feces etter 1 år = kronisk bærer  Kvinner > menn  Galleveispatologi, +/- gallestein  Pos urin ved urinveispatologi (schistosomiasis, steinsykdom)

16 Forebygging  Forsvant (N) med  bedre sanitære forhold  bedre boforhold  pasteurisering av melk  Vaksinering av nærkontakter til kroniske bærere  Oppfølging av pas med yrker som inkluderer håndtering av mat og sårbare personer

17 Vaksinasjon  Polysakkarid-Vi-antigen-vaksine (Typhim-Vi®, Typherix®)  1 dose im/sc > 2 uker før mulig eksposisjon, booster hvert 3. år  Lavere effektivitet til barn < 2 år  55-75% beskyttelse mot S. Typhi (og Paratyphi C)  Ikke den beste reisevaksinen  Levende, svekket, oral vaksine (Vivotif®)  ikke til barn < 5 år el. immunsvekkede  43-96% beskyttelse i endemiske områder, men ulike regimer  Modifisert konjugat-Vi-vaksine (uregistrert i N.)  barn < 2 år i endemisk område

18 Vaksinene  Testet primært på befolkning i endemisk område  Immunitet blant befolkningen i endemisk område => høyere vaksineeffektivitet enn hos reisende?  Økende andel PTF vs TF fordi:  vaksinene ikke beskytter mot S. Paratyphi A og B?  eller pga. ulik geografisk utbredelse av mikrobene og endrede reisemønstre?

19 1999 UK: 23% av S. Typhi isolater redusert følsomhet for cipro (MIC 0,25-1), fra indiske subkontinent. 1996-2000 USA: Nalidixinsyre-resistente S. Typhi økte fra 7-23%.

20 Tyfoidfeber - hovedpunkter  Potensielt dødelig sykdom  Få tilfeller importert til N per år  Middels effektive vaksiner  I Norge vanligst blant reisende på besøk hos slektninger i Pakistan og India (Punjab) Ref: Mandell, Douglas and Bennett’s ”PRINCIPLES and PRACTICE of INFECTIOUS DISEASES, 6th edition, Elsevier Churchill Livingstone 2005 Manson’s TROPICAL DISEASES, 21st edition, Elsevier Saunders 2003

21 Salmonellae spp. (G-, -sporer, fak. anaerob, L-) Infeksjoner hos mennesker og (varmblodige) dyr => serotypen enetritica. S. enteritica subsp. enteritica (I) serovar Paratyphi A, B eller C S. enteritica subsp. enteritica (I) serovar Typhi S. Typhi og S. Paratyphi A og B kun menneske som vert


Laste ned ppt "Tyfoidfeber FIRM Okt 2006 Frank O. Pettersen Infeksjonsavdelingen Ullevål universitetssykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google