Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Utdannelse er obligatorisk og gratis for barn og ungdom mellom 6 og 16 år  og all ungdom mellom 16 og 19 år har lovfestet rett til tre års videregående.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Utdannelse er obligatorisk og gratis for barn og ungdom mellom 6 og 16 år  og all ungdom mellom 16 og 19 år har lovfestet rett til tre års videregående."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3

4

5  Utdannelse er obligatorisk og gratis for barn og ungdom mellom 6 og 16 år  og all ungdom mellom 16 og 19 år har lovfestet rett til tre års videregående opplæring.

6  Den organiserte skolen i Norge går tilbake til middelalderen.Norgemiddelalderen  Kort etter at Norge ble eget erkebispedømme (1152), ble det opprettet katedralskoler for opplæring av prester i Trondheim, Oslo og Bergen.

7  Gjennom hele 1700- tallet og langt inn på 1800-tallet var tallet på analfabeter analfabeter  betydelig.

8  Allerede på 1700-tallet kom imidlertid morsmål, geografi og moderne historie med i læreplanen.geografi

9  I 1811 fikk Norge sitt eget universitet. Det begynte sin virksomhet i 1813. universitet

10  Den påbød at det skulle være fast skole ved alle hovedkirker og ved verk eller bruk med minst 30 arbeidere.  Ellers skulle det være omgangsskoler i prestegjeldene.  Skoleplikten varte fra 7–8-årsalderen og frem til barnet var konfirmert, og det skulle være minst 2 måneders skolegang per år.

11  Nye fag som håndarbeid for jenter og gymnastikk for gutter kunne tas med i fagkretsengymnastikk  undervisningstiden ble i mange byer utvidet til 18–24 timer per uke.  Skoleåret var på 45 uker.

12  Etter 3 år i allmueskolen eller en forberedelsesskole kunne elevene gå over til en 6-årig middelskole med latinlinje og engelsklinje.  Gymnaset var 3-årig og delt i latingymnas med latin og gresk som hovedfaglatingresk  realgymnas med matematikk, naturfag og engelsk som hovedfag.matematikknaturfagengelsk

13  Det ble gitt egne lover for by og land.  Folkeskolen ble 7-årig for barn fra 7 til 14 år.

14  Kvinnenes adgang til utdanning ble bedret.utdanning  I 1882 fikk kvinner rett til å ta examen artium.examen artium  I 1884 adgang til alle embetseksamener.  Kvinnelige lærere hadde også fått innpass i den elementære undervisning.  I 1890 ble seminarene åpnet for kvinner.

15  Loven av 1896 gjorde den høyere skole til en fellesskole for jenter og gutter.  Egne pikeskoler forsvant utover på 1900-tallet.

16  FELLES SKOLELOV for by og land

17  1969 ble 9-årig obligatorisk grunnskole lovfestet.

18  Den tiårige grunnskolen er obligatorisk og gratis for barn og ungdom mellom 6 og 16 år.  Den er delt inn i barnetrinnet (1.–7. årstrinn) og ungdomstrinnet (8.–10. årstrinn). barnetrinnet

19 barneskoler Kombinerte skoler Ungdoms- skoler SkoleårI alt 1960–614 5594 52633 1970–713 6373 060577 1980–813 5182 454598466 1990–913 4062 253667486 2005–063 1601 943737480

20  SPESIALUNDERVISNING  INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN  SKOLEFRITIDSORDNING

21  All ungdom mellom 16 og 19 år har lovfestet rett til tre års videregående opplæring.

22  LÆRLINGORDNING  FAGBREV/ SVENNEBREV

23

24

25  RØDRUSS  BLÅRUSS  SVARTRUSS  ROSARUSS

26  78 FOLKEHØYSKOLER

27  Høyere utdanning omfatter utdanning ved universiteter, vitenskapelige høyskoler, statlige høyskoler, kunsthøyskoler og private høyskoler.

28  8 UNIVERSITETER  CA 70 HØYSKOLER, statlige og private

29  Hver fjerde nordmann har utdanning på universitets- og høgskolenivå.  I Oslo har 43 prosent av innbyggerne høyere utdanning (2008).

30  http://snl.no/Skole_og_utdanning_i_Norge http://snl.no/Skole_og_utdanning_i_Norge


Laste ned ppt " Utdannelse er obligatorisk og gratis for barn og ungdom mellom 6 og 16 år  og all ungdom mellom 16 og 19 år har lovfestet rett til tre års videregående."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google