Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisering i Trondheim: Sykkelsatsing April 2014 Tore Langmyhr Miljøpakken Miljøpakken 2008-24 - Mål om klimagassreduksjon - Mål om endret reisemiddelfordeling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisering i Trondheim: Sykkelsatsing April 2014 Tore Langmyhr Miljøpakken Miljøpakken 2008-24 - Mål om klimagassreduksjon - Mål om endret reisemiddelfordeling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisering i Trondheim: Sykkelsatsing April 2014 Tore Langmyhr Miljøpakken Miljøpakken 2008-24 - Mål om klimagassreduksjon - Mål om endret reisemiddelfordeling - Mål om helhetlig sykkelnett

2 Kollektivtrafikken øker sterkt Biltrafikken er redusert Over snittene (inkl. omkjøring): - 10 % Kollektivtrafikk2008 -13 Bybuss/trikk54 % Regionbusser56 %

3 Økende sykkeltrafikk % 125 + 20 % Utvikling av sykkeltrafikk til/fra Midtbyen

4 Tett samarbeid mellom kommune, fylkeskommune og stat SVV STFK TK Kontaktutvalg Politisk styringsgruppe Arbeidsutvalg Koordinering/ledelse Faggrupper Faglig samarbeid SVV STFK TK SVV STFK TK SVV STFK TK SVV STFK TK SVV STFK TK SVV STFK TK SVV STFK TK Kollektiv Sykkel Sikkerhet Støy SVV STFK TK Prosjektråd Administrativ styringsgruppe Informasjon SVV STFK TK Vegprosjekt Andre prosjekt

5 Organisering Miljøpakken Sterkt politisk engasjement - både på overordnet nivå og detaljnivå - forankring nedover i organisasjonen…. Trondheim kommune har prosjektledelse Fokus på løsninger på tvers av etater og vegkategorier - men dette er fortsatt utfordrende

6 Sykkelstrategi og temaplan for sykkel Sykkelstrategi Temaplan for sykkel: • Hovednett • Prioriteringer • Prinsippløsninger Handlingsprogram 2014 - 2017

7 Sykkelstrategi Trondheim skal være Norges beste sykkelby Tre mål 1.Flere syklister • Sykkelandelen skal dobles (fra 7,5 – til 15 %) • Høyere andel barn, unge og kvinner som sykler 2.Tryggere å sykle • Færre skadde syklister • Flere syklister føler seg trygge i trafikken 3.Enklere å sykle • Et sammenhengende hovednett • God komfort og framkommelighet • Flere parkeringsplasser for sykkel 1.Flere syklister • Sykkelandelen skal dobles (fra 7,5 – til 15 %) • Høyere andel barn, unge og kvinner som sykler 2.Tryggere å sykle • Færre skadde syklister • Flere syklister føler seg trygge i trafikken 3.Enklere å sykle • Et sammenhengende hovednett • God komfort og framkommelighet • Flere parkeringsplasser for sykkel Måleindikatorer registreres og evalueres Visjon:

8 Prosjektnavn2014201520162017 Totalt 2014-17 Drift og vedlikehold, samt punktutbedringer8835 86 Klæburuta8,5 Brattørruta (Rute Øst)201636 Møllenbergruta161026 Innherredsvegruta15 Heimdalsruta (Rute sør)10787,2194,2 Midtbyruta10152550 Tyholtruta - Ring 3202440 Tillerruta - Ring 5242549 Midtbytiltak855523 Rødbrun Asfalt855523 Tiltak skoler10 20 Planleggingsmidler3339 Sum179,5170,2122108579,7 Sammenhengende sykkelruter

9 Hovedutfordringer framover Gjennomføringsfasen  samordnet, strekningsvis innsats på tvers av vegkategorier  både strekningsvise investeringer, punkttiltak, drift og vedlikehold


Laste ned ppt "Organisering i Trondheim: Sykkelsatsing April 2014 Tore Langmyhr Miljøpakken Miljøpakken 2008-24 - Mål om klimagassreduksjon - Mål om endret reisemiddelfordeling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google