Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVA SATSER OSLO PÅ Store og små prosjekter Storbysamling i Oslo 7.4.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVA SATSER OSLO PÅ Store og små prosjekter Storbysamling i Oslo 7.4.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 HVA SATSER OSLO PÅ Store og små prosjekter Storbysamling i Oslo 7.4.2014

2 Store sykkelprosjekt 2014-2018 2014 •Sognsveien, pågående anlegg •Torggata, pågående anlegg •Tvetenveien, Haugerudveien til Ole Deviks vei. •Nordstrandveien. •Ring 2 Finnmarksgata fra Trondheimsveien til Sars gate. • 2015-2018, prosjekter med planlagt anleggsstart i perioden •Korsgata •Ring 2 fra Blindernveien til Vogts gate •Ekebergveien •Hoffsveien •Dronning Blancas vei •Langbølgen •Platous gt - Grønland •Kongsveien

3 Anlegg startet opp i august 2013 Ferdig september 2014 Torggata Gang- og sykkelprioritert gate, redusert biltrafikk. Fortau 3 m og 5 m brede Kjøre/sykkelareal 4 m bredde Vareleveringslomme 2 m bredde.

4

5 Ring 2 Blindernveien til Vogts gate Etablere sykkelfelt Etablere kollektivfelt Styrke viktig grønn korridor Ådt: 14.100 – 22.600 12 kryss Kostnadsoverslag 350. mill. Planlagt anleggsstart vår 2015 Planlagt ferdig 2019 Illustrasjon fremtidig situasjon : Ring 2 Kierschows gate/Geitemyrsveien v/Geitemyra skolehage/Folkehelseinstituttet

6 Tvetenveien Sykkelvei med fortau •Første parsell ferdig 1,4 km •Neste parsell anleggsstart 2015

7 Kongsveien Konows gate til Sjømannsskolen Antatt anleggsstart 2018 Arbeider i 2014 med utarbeidelse av parallell KVU og detalj- og reguleringsplan •Sykkelfelt skal etableres •trikketraseen skal oppgraderes •holdeplassen ved Sjømannsskolen skal oppgraderes •fullverdig fortau skal etableres •to kjørefelt for bil skal beholdes

8 Små sykkelprosjekt •Toveissykling i enveisregulert gate •Evaluering av midtstilt sykkelfelt (SVV) •Stoppe støtte •Røde sykkelbokser •Apne opp «passasjer» i stengte veier •Skilting av ruter •Parkering •Bysykkel

9 Skippergata og Kirkegata ​ Toveis sykling i enveis regulert gate

10 KIRKEGATA FØR

11 Kirkegata 15/9-2011

12 SKIPPERGATA 15/9-2011

13 SKIPPERGATA

14 Skippergata Kirkegata Ny Avsatt for varelevering ved iverksetting av tiltaket

15 Evaluering Atferdsregistrering ​ Antall syklister med/mot enveiskjøring ​ Antall syklister på fortau ​ Antall syklister mot rødt lys ​ Antall biler/MC/moped mot enveiskjøring Trafikkulykker ​ Antall forenklede forelegg ​ Parkering i sykkelfelt ​ Publikumsundersøkelse Måle effekt tiltaket har hatt på de ulike gruppenes transportvaner, følelse av trygghet, komfort og framkommelighet – fortausintervju Konfliktregistrering Syklister VS parkerte kjøretøy Stans i sykkelfelt Sykling på fortau

16 Kirkegata x Rådhusgata 20112012 Antall syklister totalt:698971 Antall syklister morgen:334463 Antall syklister ettermiddag:365508 Antall syklister i kjøreretning:486515 Antall syklister i kjørebanen:35773%44687% Antall syklister på fortauet:15927%6913% Antall syklister mot enveiskjøring:212456 Antall syklister i kjørebanen:3014%31669% Antall syklister på fortauet:18286%14031%

17 Skippergata x Prinsens gate 20112012 Antall syklister totalt:596997 Antall syklister morgen:280504 Antall syklister ettermiddag:316493 Antall syklister i kjøreretning:455585 Antall syklister i kjørebanen:41992 %56797% Antall syklister på fortauet:368 %183% Antall syklister mot enveiskjøring:141412 Antall syklister i kjørebanen:4129 %37892% Antall syklister på fortauet:10071 %328%

18 Tilrettelagt for sykkel?

19 Tilrettelagt for fotgjengere? 19

20 Midtstilte sykkelfelt og sykkelbokser SVV har evaluert midtstilte sykkelfelt, TØI rapport

21 Skilting, merking og informasjon Visningsskilt Alle rutene i hovedsykkelveinettet er skiltet med visningsskilt. Vi får likevel kritikk over dårlig skilting på en del traseer Samarbeid med SVV Vi må derfor ta en ny runde for å vurdere skilting Publikumskart Kar som viser de beste sykkeltraseene i Oslo. To kart: øst og vest. Samarbeid med SVV Redigeres og gis ut ca hvert 2. år

22 Kryssløsningen ved Ring 1 ble bygget om, bredere nedsenk og sykkel oppmerking. Andre steder er veiene stengt med betonggriser og ofte parkerte biler, vanskelig å komme forbi med sykkel, vi forsøker å åpne tilsvarende Fremkommelighetstiltak

23 Planlagt tiltak Tenker å etablere for å gi de som sykler støtte når de venter på rødt lys Stoppestøtte

24

25


Laste ned ppt "HVA SATSER OSLO PÅ Store og små prosjekter Storbysamling i Oslo 7.4.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google