Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva satser Oslo På Store og små prosjekter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva satser Oslo På Store og små prosjekter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva satser Oslo På Store og små prosjekter
Storbysamling i Oslo 1

2 Store sykkelprosjekt 2014-2018
                   Sognsveien, pågående anlegg Torggata, pågående anlegg Tvetenveien, Haugerudveien til Ole Deviks vei. Nordstrandveien. Ring 2 Finnmarksgata fra Trondheimsveien til Sars gate. , prosjekter med planlagt anleggsstart i perioden Korsgata Ring 2 fra Blindernveien til Vogts gate Ekebergveien Hoffsveien Dronning Blancas vei Langbølgen Platous gt - Grønland Kongsveien

3 Torggata Anlegg startet opp i august 2013 Ferdig september 2014
Gang- og sykkelprioritert gate, redusert biltrafikk. Fortau 3 m og 5 m brede Kjøre/sykkelareal 4 m bredde Vareleveringslomme 2 m bredde.

4

5 Blindernveien til Vogts gate
Ring 2 Blindernveien til Vogts gate Etablere sykkelfelt Etablere kollektivfelt Styrke viktig grønn korridor Ådt: – 12 kryss Kostnadsoverslag 350. mill. Planlagt anleggsstart vår 2015 Planlagt ferdig 2019 Illustrasjon fremtidig situasjon : Ring 2 Kierschows gate/Geitemyrsveien v/Geitemyra skolehage/Folkehelseinstituttet

6 Tvetenveien Sykkelvei med fortau Første parsell ferdig 1,4 km
Neste parsell anleggsstart 2015

7 Konows gate til Sjømannsskolen
Kongsveien Konows gate til Sjømannsskolen Arbeider i 2014 med utarbeidelse av parallell KVU og detalj- og reguleringsplan Sykkelfelt skal etableres trikketraseen skal oppgraderes holdeplassen ved Sjømannsskolen skal oppgraderes fullverdig fortau skal etableres to kjørefelt for bil skal beholdes Antatt anleggsstart 2018

8 Små sykkelprosjekt Toveissykling i enveisregulert gate
                   Toveissykling i enveisregulert gate Evaluering av midtstilt sykkelfelt (SVV) Stoppe støtte Røde sykkelbokser Apne opp «passasjer» i stengte veier Skilting av ruter Parkering Bysykkel

9 Skippergata og Kirkegata
Toveis sykling i enveis regulert gate Skippergata og Kirkegata

10 Kirkegata før

11 Kirkegata 15/9-2011

12 Skippergata 15/9-2011

13 skippergata

14 Kirkegata Skippergata Ny Ny
Avsatt for varelevering ved iverksetting av tiltaket Skippergata Avsatt for varelevering ved iverksetting av tiltaket

15 Evaluering Atferdsregistrering Antall syklister med/mot enveiskjøring
Antall syklister på fortau Antall syklister mot rødt lys Antall biler/MC/moped mot enveiskjøring Trafikkulykker Antall forenklede forelegg Parkering i sykkelfelt Publikumsundersøkelse Måle effekt tiltaket har hatt på de ulike gruppenes transportvaner, følelse av trygghet, komfort og framkommelighet – fortausintervju Konfliktregistrering Syklister VS parkerte kjøretøy Stans i sykkelfelt Sykling på fortau

16 Kirkegata x Rådhusgata
2011 2012 Antall syklister totalt: 698 971 Antall syklister morgen: 334 463 Antall syklister ettermiddag: 365 508 Antall syklister i kjøreretning: 486 515 Antall syklister i kjørebanen: 357 73% 446 87% Antall syklister på fortauet: 159 27% 69 13% Antall syklister mot enveiskjøring: 212 456 30 14% 316 69% 182 86% 140 31% Tellinger gjort av BYM

17 Skippergata x Prinsens gate
2011 2012 Antall syklister totalt: 596 997 Antall syklister morgen: 280 504 Antall syklister ettermiddag: 316 493 Antall syklister i kjøreretning: 455 585 Antall syklister i kjørebanen: 419 92 % 567 97% Antall syklister på fortauet: 36 8 % 18 3% Antall syklister mot enveiskjøring: 141 412 41 29 % 378 92% 100 71 % 32 8%

18 Tilrettelagt for sykkel?
Spørreundersøkelse, intervju av syklister. Inkl referansegater

19 Tilrettelagt for fotgjengere?
Lite endring. Skippergata litt dårligere for fotgjengere skyldes trolig anlegg/fasadeoppussing.

20 Midtstilte sykkelfelt og sykkelbokser
SVV har evaluert midtstilte sykkelfelt, TØI rapport

21 Skilting, merking og informasjon
Visningsskilt Alle rutene i hovedsykkelveinettet er skiltet med visningsskilt. Vi får likevel kritikk over dårlig skilting på en del traseer Samarbeid med SVV Vi må derfor ta en ny runde for å vurdere skilting Publikumskart Kar som viser de beste sykkeltraseene i Oslo. To kart: øst og vest. Redigeres og gis ut ca hvert 2. år

22 Fremkommelighetstiltak
Kryssløsningen ved Ring 1 ble bygget om, bredere nedsenk og sykkel oppmerking. Andre steder er veiene stengt med betonggriser og ofte parkerte biler, vanskelig å komme forbi med sykkel, vi forsøker å åpne tilsvarende

23 Stoppestøtte Planlagt tiltak Tenker å etablere for å gi de som sykler støtte når de venter på rødt lys

24

25


Laste ned ppt "Hva satser Oslo På Store og små prosjekter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google