Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 1 Nettregulering 2007 Innhold Hva er nettregulering? Inntektsrammemodellen NVEs forslag pr. 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 1 Nettregulering 2007 Innhold Hva er nettregulering? Inntektsrammemodellen NVEs forslag pr. 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 1 Nettregulering 2007 Innhold Hva er nettregulering? Inntektsrammemodellen NVEs forslag pr. 2004 KS’ og EBL’ sitt syn Fremdriftsplan for nytt forslag EL & IT – forbundets medvirkning

2 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 2 Hva er nettregulering? Et sett virkemidler av økonomisk og ikke- økonomisk art som skal oppfylle følgende kriterier: –Riktig leveringskvalitet –Riktig pris –Riktig utnyttelse –Utbygging på sikker og rasjonell måte –Inntektene skal over tid dekke investeringer og avskrivning, samt gi en rimelig avkastning; forutsatt effektiv drift, utnyttelse og utvikling. Et sett virkemidler av økonomisk og ikke- økonomisk art som skal oppfylle følgende kriterier: –Riktig leveringskvalitet –Riktig pris –Riktig utnyttelse –Utbygging på sikker og rasjonell måte –Inntektene skal over tid dekke investeringer og avskrivning, samt gi en rimelig avkastning; forutsatt effektiv drift, utnyttelse og utvikling.

3 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 3 Inntektsrammemodellen Dagens modell (2002-2006) basert på historiske kostnader for årene 96-99 Nettselskapene kan i henhold til NVE til en viss grad ’manipulere’ modellen ved å foreta investerings- og driftsbeslutninger på strategiske tidspunkt. Gir i henhold til NVE ikke nok incentiver til effektivisering, og effektiviseringen kommer ikke kundene til gode. Dagens modell (2002-2006) basert på historiske kostnader for årene 96-99 Nettselskapene kan i henhold til NVE til en viss grad ’manipulere’ modellen ved å foreta investerings- og driftsbeslutninger på strategiske tidspunkt. Gir i henhold til NVE ikke nok incentiver til effektivisering, og effektiviseringen kommer ikke kundene til gode.

4 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 4 NVEs forslag pr. 2004 Videreføring av en forsterket inntektsrammemodell basert på normtall Forenklet modell med generelle mekanismer fremfor individuelle Innføring av nye effektivitetsanalyser og vektlegge disse sterkere. Utvikling av KILE-ordningen. 5-års reguleringsperiode Videreføring av en forsterket inntektsrammemodell basert på normtall Forenklet modell med generelle mekanismer fremfor individuelle Innføring av nye effektivitetsanalyser og vektlegge disse sterkere. Utvikling av KILE-ordningen. 5-års reguleringsperiode

5 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 5 KS’ og EBL sine syn KS ønsker en videreføring av dagens modell, hovedsakelig grunnet usikkerhet i effektivitetsmålinger, samt at den foreslåtte modell ikke ivaretar natur/klima forutsetninger godt nok EBL ønsker å innføre normmodellen nå under forutsetning av at NVE finner gode nok målemetoder. KS ønsker en videreføring av dagens modell, hovedsakelig grunnet usikkerhet i effektivitetsmålinger, samt at den foreslåtte modell ikke ivaretar natur/klima forutsetninger godt nok EBL ønsker å innføre normmodellen nå under forutsetning av at NVE finner gode nok målemetoder.

6 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 6 Fremdriftsplan for nytt nettreguleringsregime (1) NVE har igangsatt 3 prosjekt som skal være ferdige innen utløp 2004: –Effektivitetsanalyser –Kvalitetsincentiver –Investeringsincentiver KS og EBL kjører egne prosjekt (også FSN – forum for strategisk nettutvikling) på bl.a.effektivitetsanalyser NVE har igangsatt 3 prosjekt som skal være ferdige innen utløp 2004: –Effektivitetsanalyser –Kvalitetsincentiver –Investeringsincentiver KS og EBL kjører egne prosjekt (også FSN – forum for strategisk nettutvikling) på bl.a.effektivitetsanalyser

7 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 7 Fremdriftsplan for nytt nettreguleringsregime (2) Nettselskapene har hatt ’forhøring’ i regi av KS og EBL (arbeidsgiverorganisasjonene) 1. halvår 2005 ser NVE for seg forslag til endelig reguleringsmodell. Dette forslaget legges ut på 3 måneders høring sommeren 2005. Nettselskapene har hatt ’forhøring’ i regi av KS og EBL (arbeidsgiverorganisasjonene) 1. halvår 2005 ser NVE for seg forslag til endelig reguleringsmodell. Dette forslaget legges ut på 3 måneders høring sommeren 2005.

8 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 8 EL & IT Forbundets medvirkning Saken om ny reguleringsmodell behandles videre av forbundet i samarbeid med bransjerådet. Etter all sannsynlighet vil EL & IT – Forbundet være LO’s høringsinstans under høringen sommeren 2005. Saken om ny reguleringsmodell behandles videre av forbundet i samarbeid med bransjerådet. Etter all sannsynlighet vil EL & IT – Forbundet være LO’s høringsinstans under høringen sommeren 2005.


Laste ned ppt "© EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 1 Nettregulering 2007 Innhold Hva er nettregulering? Inntektsrammemodellen NVEs forslag pr. 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google