Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BYGGESAKSBEHANDLINGEN -fra den høye himmel til den dypeste fortapelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BYGGESAKSBEHANDLINGEN -fra den høye himmel til den dypeste fortapelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 BYGGESAKSBEHANDLINGEN -fra den høye himmel til den dypeste fortapelse

2 Aktuelle problemstillinger 1.Byggetillatelsen omgjøres av klageinstansen 2.Byggherren og kommunen tolker byggetillatelsen ulikt

3 Hensyn •Hensyn til utbygger •Behov for rask avklaring •Forutberegnelighet •Samfunnsøkonomiske hensyn •Unngå urimelighet •Hensyn til grundig saksbehandling •Ivareta alles interesser •Sikre realitet i klageadgangen •Hindre spekulasjon i å føre opp bygg før klagen er behandlet

4 Byggetillatelsen omgjøres av klageinstansen •Bygg oppføres i tråd med byggetillatelse gitt av kommunen. •Det er innkommet klage, men den er ikke gitt oppsettende virkning, forvaltnl. § 42. •Klagen blir behandlet av Fylkesmannen etter bygget står ferdig. •Konsekvensen kan bli riving av et bygg som i utgangspunktet er lovlig oppført

5 Byggetillatelsen omgjøres av klageinstansen UTBYGGERS INTERESSER •Tidskostnaden •Nabos ”utpressingsposisjon” •Sannsynligheten for å rive

6 Byggetillatelsen omgjøres av klageinstansen KLAGERS INTERESSER •Er behandlingen i klageinstansen reell? •Har klagerne en reell klagemulighet? •Avgjør kommunen reelt sett klagesaken ved å ikke gi klagen oppsettende virkning?

7 Byggetillatelsen omgjøres av klageinstansen •Hvilke krav setter regelverket til utøverne i kommunen og Fylkesmannen? •Avgjørelsene må baseres på grundige avveininger av hensynene som står mot hverandre. •Det må sikres at beslutningene tas på et tilstrekkelig opplyst grunnlag •Motsetningene bør komme frem tidligst mulig

8 Byggetillatelsen omgjøres av klageinstansen •Kan rivingskonsekvensen være grunnlag i seg selv for å påberope at Fylkesmannens vedtak er ugyldig pga urimelighet? •Læren om myndighetsmisbruk ved urimelighet •Plbl. § 116 b: ”Sanksjoner skal stå i rimelig forhold til ulovligheten.”

9 Byggherren og kommunen tolker byggetillatelsen ulikt •Byggherren og kommunen tolker byggetillatelsen ulikt. •Kommunen reagerer først mot byggherrens forståelse når bygget er ferdig.

10 Svartediksveien 23 •Utbygging i Svartediksveien 23 •Fikk først byggetillatelse •Naboene klaget •Bygget ble ferdigstilt og solgt til beboerne •Saken til behandling i Komité for byutvikling, som gir klager medhold •Utbygger og kommune er uenig om regelverket vedr. utnyttelsesgrad

11 Byggherren og kommunen tolker byggetillatelsen ulikt •Hvilke rettigheter har byggherren i slike tilfeller? •Krav om rimelighet i skjønnsutøvelsen •Betydningen av kommunens opptreden •Kommunens håndheving og kontroll

12 Byggherren og kommunen tolker byggetillatelsen ulikt •Forholdet til tredjemann •Bygget selges til kjøpere før nytt vedtak fattes. •Kjøperne har ikke kjennskap til klagen •Konsekvenser for kjøper

13 FORHOLDET TIL TREDJEMANN ”Nei, vi eier ikke noe av bygget. Vi har solgt det til beboerne vi.” Utbygger

14 Sanksjonssystem Dagens sanksjonssystem •Adgang til å beslutte riving •Bør forbeholdes de alvorligste tilfellene •Krav om rimelighet •Strafferettslig ansvar for utbygger Ideelt sanksjonssystem •Endre regelverket slik at utbygger kan bygge uten risiko? •Evt. nye sanksjonsformer som rammer utbygger og ikke tredjemann •Andre økonomiske sanksjoner for byggherren.


Laste ned ppt "BYGGESAKSBEHANDLINGEN -fra den høye himmel til den dypeste fortapelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google