Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bydelsoverlegens rolle(r) i for hold til psykisk helse 1.Medisinskfaglig rådgiver 2. Myndighets utøver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bydelsoverlegens rolle(r) i for hold til psykisk helse 1.Medisinskfaglig rådgiver 2. Myndighets utøver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bydelsoverlegens rolle(r) i for hold til psykisk helse 1.Medisinskfaglig rådgiver 2. Myndighets utøver

2 Medisinsk faglig rådgiver • Generelt for all helse, i forhold til innbyggere, alle ansatte /medarbeidere og aktuelle samarbeidspartnere. Betydning av å vurdere helse/ psykisk helse inn i alt planverk smått og stort • Ved enkeltsaker der pasienter, tjenesteytere /kolleger evt. pårørende ønsker faglige råd – innen for rammen av hva som er mulig m.h.p. på taushetsplikt. • Krisehåndtering

3 Medisinskfaglig rådgiver og evt myndighetsutøver i samme sak • Bekymringsmeldinger • Vurdering om behov for bruk av tvunget psykisk helsevern og hastegraden av dette. • Krisehåndtering

4 Myndighetsutøver 1 • Begjæring om tvungen legeundersøkelse i henhold til psykisk helsevernlov §3-1, der frivillighet er forsøkt uten hell. Kan ikke da være utøvende lege som gjør klinisk undersøkelse. • En sjelden gang behov for tutel (begjæring om tvangsinnleggelse), men veldig lite etter endring av psykisk helsevern lov. Vurderende lege kan selv legge inn til vurdering på institusjon.

5 Tøyen DPS Akuttteamet Hagegt 32 0653 Fax 24074551 Unntatt offentlighet Offentlighetslovens § 13, 1. ledd Dato: Deres ref:Vår ref (saksnr):Saksbeh:Arkivkode: Irene Teslo 23431015 /41403188 VEDTAK OM TVUNGEN LEGEUNDERSØKELSE ETTER PSYKISK HELSEVERNLOV På bakgrunn av informasjon der det framgår at legeundersøkelse er nødvendig og frivillighet er forsøkt, og i medhold avvedtas det at skal undersøkes av lege for å bringe på det rene om lovens vilkår for tvungen psykisk helsevern er oppfylt. Pasienten skal opplyses om adgang til å klage til fylkesmannen. En slik klage har ikke oppsettende virkning.

6 Rådgiver/myndighetsutøver 2 Krisehåndtering ; • generell rådgivning ved kriser også om behov for psykososial krisehåndtering • Myndighetsutøver dersom det er behov for tiltak for å forhindre tap av liv og helse- (vurdering og vedtak men ikke utøver)

7 Myndighetsutøver 3 • Myndighet etter lov og forskrift om miljørettet helsevern i forhold til forhold som kan foringer helse, herunder også psykisk helse. • Eksempel unødig høy og langvarig støy som tar nattesøvn og/eller skaper sterk angst.


Laste ned ppt "Bydelsoverlegens rolle(r) i for hold til psykisk helse 1.Medisinskfaglig rådgiver 2. Myndighets utøver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google