Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Fra rettsstat til rettsautomat” (I) ”Den kontrollerende forvaltning” (II) Prof. Dag Wiese Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Fra rettsstat til rettsautomat” (I) ”Den kontrollerende forvaltning” (II) Prof. Dag Wiese Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Fra rettsstat til rettsautomat” (I) ”Den kontrollerende forvaltning” (II) Prof. Dag Wiese Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk

2 Oversikt over en typisk saksgang   Saken blir initiert data  beslutning   annen forvaltning  private  vedtak  annen forvaltning  private nye vedtak?  

3 Fra beslutningsstøtte- til beslutningssystemer rettslige  Saksbehandlings-/kontorstøttesystemer Rettslige beslut- ningssystemer manuelt Rettslige beslutnings- støttesystemer 100% Automatiseringsgrad 0% Autentiske rettskilder Rettskilder transformert til programkode Rettslige tekstsystemer manuelt Rettslige beslut- ningssystemer manuelt

4 Oversikt over hovedelementene i en automatisert rettslig beslutningsprosess  aritmetiske  logiske Enkeltvedtak Relevant beslutnings- grunnlag; dvs opplysn. om den aktuelle personen AND, OR, NOT, ,,  etc +, -, /, * etc variable opplysninger Operasjoner faste opplysninger

5 Rettssikkerhet og personvern i den “selvbetjente” forvaltning Personopplysninger Regler om vedtaket ? ? ? Personopplysninger som beslutnings- grunnlag Behandling Hvor intensivt? (personvern) Enkeltvedtak Personvern: Rett til å behandle Taushetsplikt Korrekthet Fullstendighet Oppdaterthet mv Rettssikkerhet: Rettsriktighet Forutberegnelighet Rettslig informasjonssystem Særlov Personopplys.lov Forvaltningslov Offentlighetslov mv Kontroll

6 “Den diffuse forvaltning” Enkeltvedtak Opplysninger Regler §§ 0§1001 §110§1 §§ 0§1001 §110§1 Hvem treffer reellt sett enkeltvedtaket? Summen av mange små avgjørelser = vedtak? Ingen helhetsvurdering! Hvor slutter og hvor begynner forvaltningen? Også private som integrerte deler av forvaltningen? Må privates informasjonssystemer tilpasses det offentlige? Hva vil det innebære å klage på vedtak?

7 Et personvernperspektiv på kontroll Utgangspunkt i tradisjonelle konfliktlinjer i samfunnslivet: Offentlig myndighet – borgerne (grenser for effektiviteten av offentlig styring?) Arbeidsgiver – arbeidstaker (grenser for arbeidsgivers styringsrett?) Næringsdrivende - forbruker (grenser for markedsføring?) ”Kunnskap om en person er makt over personen” Primært et rettspolitisk perspektiv, dvs et perspektiv som legger til rette for å diskutere hvorledes samfunnet bør være/utvikle seg Den generelle tilnærmingen er å identifisere grupper som kan sies å være mindre mektig enn en fast ”opponent”: Skole/universitet – elev/student Helsepersonell – pasient Fengselsmyndighet – soningsfange mv! ”kunnskap er makt” Personvernteori tar delvis utgangspunkt i at

8 Kontroll Kontroll –Vurdere om normer blir etterlevet –Ofte legitimt og nødvendig –Normene kan være rettslige, sosiale, private mv Konsekvenser –Rettslige sanksjoner –Sosiale sanksjoner –Læring, bevisst-gjøring mv

9 Grenser for kontroll-/overvåkingssamfunnet? Hver kontroll akseptabel, men i sum for mye? Kontroll og demokrati –Demokrati forutsetter kontroll og etterlevelse av demokratisk fattede vedtak –Kan høy kontrolleffektivitet kombineres med demokrati? (Kan demokrati realiseres med disiplinerte og lydige mennesker?) “Skråplan” eller “terskel”? Forholdsmessig kontroll

10 “Forholdsmessighet” handler om å vurdere handlingsarlternativer opp mot hverandre - ikke å skape “balanse” Kontroll ved gjennomføring –Veiledning versus kontroll –Forhåndskontroll versus etterkontroll –Kontroll til fordel versus kontroll til ulempe –Kontroll av mennesker versus kontroll av informasjons- systemer –Kontroll internt versus kontroll eksternt Vil krav til vurdering av forholdsmessighet dempe det totale kontrollpresset?


Laste ned ppt "”Fra rettsstat til rettsautomat” (I) ”Den kontrollerende forvaltning” (II) Prof. Dag Wiese Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google