Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Disiplinærutvalget virksomhet; status og refleksjoner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Disiplinærutvalget virksomhet; status og refleksjoner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Disiplinærutvalget virksomhet; status og refleksjoner
Ingebjørg Harto Leder av Disiplinærutvalget

2 Disiplinærutvalget Ingebjørg Harto, NHO (leder)
Kai Magnussen, Axepta Regnskap AS, Fredrikstad Kari Berg, Agenda Regnskapsbyrå AS, Nøtterøy Anne-Kari Iversen, Økonomiservice AS, Lakselv (vara) Roy Kristensen, Handelshøyskolen BI, Oslo (vara leder) Sekretær: Per-Ole Hegdahl, NARF

3 Disiplinærutvalgets rolle
Vedtektenes § 11: ”Disiplinærutvalget skal ta under behandling klage på medlemmer fra medlemmer, medlemmers kunder eller fra enhver som har berettigede interesser å ivareta, herunder foreningens styre eller Kvalitetskontrollutvalget. ……………… Disiplinærutvalget skal fatte vedtak om irettesettelse, eksklusjon eller avgi uttalelse om medlemmer fremferd, yrkesutøvelse eller forretningsskikk, bl.a med utgangspunkt i foreningens vedtekter og regelverk, vedtatte bransjestandarder og gjeldende lovkrav. Før vedtak fattes skal medlemmet gis adgang til å uttale seg.”

4 Omfanget av DUs virksomhet
Antall saker og utvikling over tid: 2004: 21 saker 2005: 19 saker 2006: 23 saker 2007: 31 saker Type saker 2007 17 fra Kvalitetskontrollutvalget 14 kundeklager

5 Resultater av DUs behandling
Kvalitetskontrollen 2007 10 av 17 førte til eksklusjon 7 av 17 tilbakesendt Kvalitetskontrollutvalget for ny kontroll Kundeklager 5 av 14 førte til kritikk av regnskapsfører

6 Type kritikkverdige forhold 2007
Kvalitetskontrollen Manglende oppdragsavtaler Manglende skriftlig dokumentasjon fra kundekontakt Manglende loggføring av ut/innlevering av materiale Klagesaker Pris Kvalitet Oppfølgning Uprofesjonell opptreden

7 Når ekskluderes et medlem ?
Momenter i en totalvurdering Kvalitetskontrollen avdekker mange og alvorlige feil Medlemmet har hatt kontroll tidligere med mangler som ikke er rettet/tilstrekkelig rettet Medlemmet har over tid hatt kapasitetsproblemer pga manglende bemanning, sykdom og lignende Medlemmet viser liten interesse til forbedring Kundeklager gir i utgangspunktet ikke grunnlag for eksklusjon alene

8 Felles for klager og KU- saker
Manglende oppdragsavtale eller kunnskap om/formidling av innholdet i denne Forbedringspotensiale; fokus på oppdragsavtalen Tydeliggjør leveransen og forutsetningene for denne Klargjør oppfølgningsansvar; ansvar for kvalitet på innlevert materiale (tid/tilstand) risiko for feil mot 3. part (revisor, skatt…) Forbygger diskusjoner om pris

9 Medlemsskap i NARF – et kvalitetsstempel?
Kvalitetskontrollen fungerer KU bør vurdere ressursbruk på medlemmer som får ”mange sjanser” Disiplinærutvalget styrker tiltroen til NARF-medlemmer ved at det er en klagebehandlingsmulighet utenom domstolene Klageorganet sikrer kundene en uhildet klagebehandling underlagt kontradiktorisk saksbehandling

10 Kvalitetsstempel ? Ja ! Forbedringsmuligheter?

11 Profesjonell kundebehandling !
Lykke til !


Laste ned ppt "Disiplinærutvalget virksomhet; status og refleksjoner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google