Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Disiplinærutvalget virksomhet; status og refleksjoner Ingebjørg Harto Leder av Disiplinærutvalget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Disiplinærutvalget virksomhet; status og refleksjoner Ingebjørg Harto Leder av Disiplinærutvalget."— Utskrift av presentasjonen:

1 Disiplinærutvalget virksomhet; status og refleksjoner Ingebjørg Harto Leder av Disiplinærutvalget

2 Disiplinærutvalget •Ingebjørg Harto, NHO (leder) •Kai Magnussen, Axepta Regnskap AS, Fredrikstad •Kari Berg, Agenda Regnskapsbyrå AS, Nøtterøy •Anne-Kari Iversen, Økonomiservice AS, Lakselv (vara) •Roy Kristensen, Handelshøyskolen BI, Oslo (vara leder) •Sekretær: Per-Ole Hegdahl, NARF

3 Disiplinærutvalgets rolle Vedtektenes § 11: ”Disiplinærutvalget skal ta under behandling klage på medlemmer fra medlemmer, medlemmers kunder eller fra enhver som har berettigede interesser å ivareta, herunder foreningens styre eller Kvalitetskontrollutvalget. ……………… Disiplinærutvalget skal fatte vedtak om irettesettelse, eksklusjon eller avgi uttalelse om medlemmer fremferd, yrkesutøvelse eller forretningsskikk, bl.a med utgangspunkt i foreningens vedtekter og regelverk, vedtatte bransjestandarder og gjeldende lovkrav. Før vedtak fattes skal medlemmet gis adgang til å uttale seg.”

4 Omfanget av DUs virksomhet •Antall saker og utvikling over tid: –2004:21 saker –2005:19 saker –2006:23 saker –2007:31 saker •Type saker 2007 –17 fra Kvalitetskontrollutvalget –14 kundeklager

5 Resultater av DUs behandling •Kvalitetskontrollen 2007 –10 av 17 førte til eksklusjon – 7 av 17 tilbakesendt Kvalitetskontrollutvalget for ny kontroll •Kundeklager –5 av 14 førte til kritikk av regnskapsfører

6 Type kritikkverdige forhold 2007 •Kvalitetskontrollen –Manglende oppdragsavtaler –Manglende skriftlig dokumentasjon fra kundekontakt –Manglende loggføring av ut/innlevering av materiale •Klagesaker –Pris –Kvalitet –Oppfølgning –Uprofesjonell opptreden

7 Når ekskluderes et medlem ? Momenter i en totalvurdering •Kvalitetskontrollen avdekker mange og alvorlige feil •Medlemmet har hatt kontroll tidligere med mangler som ikke er rettet/tilstrekkelig rettet •Medlemmet har over tid hatt kapasitetsproblemer pga manglende bemanning, sykdom og lignende •Medlemmet viser liten interesse til forbedring Kundeklager gir i utgangspunktet ikke grunnlag for eksklusjon alene

8 Felles for klager og KU- saker •Manglende oppdragsavtale eller kunnskap om/formidling av innholdet i denne •Forbedringspotensiale; fokus på oppdragsavtalen –Tydeliggjør leveransen og forutsetningene for denne –Klargjør oppfølgningsansvar; •ansvar for kvalitet på innlevert materiale (tid/tilstand) •risiko for feil mot 3. part (revisor, skatt…) –Forbygger diskusjoner om pris

9 Medlemsskap i NARF – et kvalitetsstempel? •Kvalitetskontrollen fungerer –KU bør vurdere ressursbruk på medlemmer som får ”mange sjanser” •Disiplinærutvalget styrker tiltroen til NARF- medlemmer ved at det er en klagebehandlingsmulighet utenom domstolene •Klageorganet sikrer kundene en –uhildet klagebehandling –underlagt kontradiktorisk saksbehandling

10 Kvalitetsstempel ? •Ja ! •Forbedringsmuligheter?

11 Profesjonell kundebehandling ! Lykke til !


Laste ned ppt "Disiplinærutvalget virksomhet; status og refleksjoner Ingebjørg Harto Leder av Disiplinærutvalget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google