Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GRUPPE 14 Bygging i 100-metersbeltetGruppe F1-14-06.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GRUPPE 14 Bygging i 100-metersbeltetGruppe F1-14-06."— Utskrift av presentasjonen:

1 GRUPPE 14 Bygging i 100-metersbeltetGruppe F1-14-06

2 INNLEDNING •Byggevirksomheten i en utvalgt kommune •Sandefjord kommune •Beliggenhet, økonomi, kystlinje •1965 - Generelt forbud •4 enkeltsaker Bygging i 100-metersbeltetGruppe F1-14-06

3 Definisjoner •100-metersbeltet •Strandsonen •RPR-sonen •LNF-område •Kommuneplanens arealdel Bygging i 100-metersbeltetGruppe F1-14-06

4 Historisk tilbakeblikk •Strandsonen regulert siden 50-tallet •Generelt byggeforbud fra 1965 •Dagens regelverk innført i 1985 Bygging i 100-metersbeltetGruppe F1-14-06

5 Plan og bygningsloven Plan og bygningsloven § 17-2  Forbudt å bygge innenfor 100 m fra strandlinjen  Gjelder ikke alle områder Plan og bygningsloven § 7  særlige grunner  Kommunen som bestemmer Bygging i 100-metersbeltetGruppe F1-14-06

6 Dagens situasjon i Norge •Kyst og strandstrekningene er svært attraktive områder •Strengt regulert i mer enn 30 år •Svenskegrensa til og med Telemark Bygging i 100-metersbeltetGruppe F1-14-06

7 Behandling av byggesaker •Pbl. §17-2 forbyr bygging •Unntak •Dispensasjon ihht pbl. § 7 •”Særlige grunner” •Retningslinjer • Innvilget dispensasjonssøknader Bygging i 100-metersbeltetGruppe F1-14-06

8 Behandling av byggesaker Bygging i 100-metersbeltetGruppe F1-14-06

9 Dagens situasjon i Sandefjord •Stor aktivitet i 100- metersbeltet •Liberalt H og Frp kommunestyre •Registrering av hytteområder •Retningslinjer varierer med politisk sammensetning Bygging i 100-metersbeltetGruppe F1-14-06

10 Konsekvenser

11 FIRE KONKRETE SAKER Bygging i 100-metersbeltetGruppe F1-14-06

12 Båtstangveien 94 Bygging i 100-metersbeltetGruppe F1-14-06

13 Båtstangveien 94 •Utbygger tok seg til rette •Naboen klaget •Kommunen stoppet arbeidet •Utbygger søkte om byggetillatelse –Begrunnelse: •Slitasje på brygga •Dødsfallet til hans mor Bygging i 100-metersbeltetGruppe F1-14-06

14 Båtstangveien 94 •Utbygger måtte revidere tegninger •Planutvalget har synfaring •Rådmannen er negativ til søknaden •Plan- og utbyggingsutvalget godkjenner søknaden Bygging i 100-metersbeltetGruppe F1-14-06

15

16 Stigerveien 37 Bygging i 100-metersbeltetGruppe F1-14-06

17 Stigerveien 37 •Ny brygge ved stigerveien 37 •Søkeren får dispensasjon •Vedtaket Påklages av Sandefjord Naturvern og oppheves av Fylkesmannen. •Ny revidert søknad •Med stemmetall 9-2 får Søkeren dispensasjon •Påklages og oppheves igjen! Bygging i 100-metersbeltetGruppe F1-14-06

18

19 Mefjordveien 15 •Det ble sendt inn en dispensasjonssøknad •Fikk avslag på søknaden •Eieren anket avslaget Bygging i 100-metersbeltetGruppe F1-14-06

20 Mefjordveien 15 •Plan- og utbyggings- utvalget godkjenner dispensasjonssøknaden •Klage fra Sandefjord naturvern •Fylkesmannen innvilget dispensasjonssøknaden Bygging i 100-metersbeltetGruppe F1-14-06

21

22 Tollerhytta

23 Tollerhytta •1996 98 kvm •2000 60 kvm •2004 43 kvm •2005 30 kvm Bygging i 100-metersbeltetGruppe F1-14-06

24 Tollerhytta •Mai 2005 søkes det om tilbygg på 16 kvm •Naboen klager •Klagen hører ikke fylkesmannen på •05.12.05 får utbygger endelig ja •Gamlehytta må ikke rives •Jørn Myhre AS er ansvarshavende for utbyggingen Bygging i 100-metersbeltetGruppe F1-14-06

25 Tollerhytta •03.10.06 oppdages det at hytta er revet •23.10.06 spør kommunen utbygger om hva som har skjedd. •28.10.06 havner saken på side 1-3 i Sandefjord blad •06.11.06 svarer Sandefjord kommune utbygger at saken kan bli sendt BE. •Det kommer konsekvenser i saken •Kritikkverdig at hytta er revet, men den får stå Bygging i 100-metersbeltetGruppe F1-14-06

26 KONKLUSJON •Hektisk byggeaktivitet i området •Møtet med Sandefjord kommune var svært nyttig •Fylkesmannen i Vestfold er uenig med Sandefjord kommune •Konsekvenser •Trenden i Sandefjord bør endres Bygging i 100-metersbeltetGruppe F1-14-06


Laste ned ppt "GRUPPE 14 Bygging i 100-metersbeltetGruppe F1-14-06."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google