Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GRUPPE 14 Bygging i 100-metersbeltetGruppe F1-14-06.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GRUPPE 14 Bygging i 100-metersbeltetGruppe F1-14-06."— Utskrift av presentasjonen:

1 GRUPPE 14 Bygging i 100-metersbeltetGruppe F

2 INNLEDNING •Byggevirksomheten i en utvalgt kommune •Sandefjord kommune •Beliggenhet, økonomi, kystlinje • Generelt forbud •4 enkeltsaker Bygging i 100-metersbeltetGruppe F

3 Definisjoner •100-metersbeltet •Strandsonen •RPR-sonen •LNF-område •Kommuneplanens arealdel Bygging i 100-metersbeltetGruppe F

4 Historisk tilbakeblikk •Strandsonen regulert siden 50-tallet •Generelt byggeforbud fra 1965 •Dagens regelverk innført i 1985 Bygging i 100-metersbeltetGruppe F

5 Plan og bygningsloven Plan og bygningsloven § 17-2  Forbudt å bygge innenfor 100 m fra strandlinjen  Gjelder ikke alle områder Plan og bygningsloven § 7  særlige grunner  Kommunen som bestemmer Bygging i 100-metersbeltetGruppe F

6 Dagens situasjon i Norge •Kyst og strandstrekningene er svært attraktive områder •Strengt regulert i mer enn 30 år •Svenskegrensa til og med Telemark Bygging i 100-metersbeltetGruppe F

7 Behandling av byggesaker •Pbl. §17-2 forbyr bygging •Unntak •Dispensasjon ihht pbl. § 7 •”Særlige grunner” •Retningslinjer • Innvilget dispensasjonssøknader Bygging i 100-metersbeltetGruppe F

8 Behandling av byggesaker Bygging i 100-metersbeltetGruppe F

9 Dagens situasjon i Sandefjord •Stor aktivitet i 100- metersbeltet •Liberalt H og Frp kommunestyre •Registrering av hytteområder •Retningslinjer varierer med politisk sammensetning Bygging i 100-metersbeltetGruppe F

10 Konsekvenser

11 FIRE KONKRETE SAKER Bygging i 100-metersbeltetGruppe F

12 Båtstangveien 94 Bygging i 100-metersbeltetGruppe F

13 Båtstangveien 94 •Utbygger tok seg til rette •Naboen klaget •Kommunen stoppet arbeidet •Utbygger søkte om byggetillatelse –Begrunnelse: •Slitasje på brygga •Dødsfallet til hans mor Bygging i 100-metersbeltetGruppe F

14 Båtstangveien 94 •Utbygger måtte revidere tegninger •Planutvalget har synfaring •Rådmannen er negativ til søknaden •Plan- og utbyggingsutvalget godkjenner søknaden Bygging i 100-metersbeltetGruppe F

15

16 Stigerveien 37 Bygging i 100-metersbeltetGruppe F

17 Stigerveien 37 •Ny brygge ved stigerveien 37 •Søkeren får dispensasjon •Vedtaket Påklages av Sandefjord Naturvern og oppheves av Fylkesmannen. •Ny revidert søknad •Med stemmetall 9-2 får Søkeren dispensasjon •Påklages og oppheves igjen! Bygging i 100-metersbeltetGruppe F

18

19 Mefjordveien 15 •Det ble sendt inn en dispensasjonssøknad •Fikk avslag på søknaden •Eieren anket avslaget Bygging i 100-metersbeltetGruppe F

20 Mefjordveien 15 •Plan- og utbyggings- utvalget godkjenner dispensasjonssøknaden •Klage fra Sandefjord naturvern •Fylkesmannen innvilget dispensasjonssøknaden Bygging i 100-metersbeltetGruppe F

21

22 Tollerhytta

23 Tollerhytta • kvm • kvm • kvm • kvm Bygging i 100-metersbeltetGruppe F

24 Tollerhytta •Mai 2005 søkes det om tilbygg på 16 kvm •Naboen klager •Klagen hører ikke fylkesmannen på • får utbygger endelig ja •Gamlehytta må ikke rives •Jørn Myhre AS er ansvarshavende for utbyggingen Bygging i 100-metersbeltetGruppe F

25 Tollerhytta • oppdages det at hytta er revet • spør kommunen utbygger om hva som har skjedd. • havner saken på side 1-3 i Sandefjord blad • svarer Sandefjord kommune utbygger at saken kan bli sendt BE. •Det kommer konsekvenser i saken •Kritikkverdig at hytta er revet, men den får stå Bygging i 100-metersbeltetGruppe F

26 KONKLUSJON •Hektisk byggeaktivitet i området •Møtet med Sandefjord kommune var svært nyttig •Fylkesmannen i Vestfold er uenig med Sandefjord kommune •Konsekvenser •Trenden i Sandefjord bør endres Bygging i 100-metersbeltetGruppe F


Laste ned ppt "GRUPPE 14 Bygging i 100-metersbeltetGruppe F1-14-06."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google