Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den norske olje- og gassklyngen Forelesning 06.06.01 Martin Vikesland Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den norske olje- og gassklyngen Forelesning 06.06.01 Martin Vikesland Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den norske olje- og gassklyngen Forelesning 06.06.01 Martin Vikesland Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

2 1: Hva inngår i den norske olje- og gassklyngen? 2: Status og utvikling for olje- og gassklyngen1988-1999 3: Hvor sterk er den norske olje- og gassklyngen? 4: Fremtidsutsikter: Internasjonalisering, omstilling eller forvitring Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

3 1: Hva inngår i den norske olje- og gassklyngen? 2: Status og utvikling for olje- og gassklyngen1988-1999 3: Hvor sterk er den norske olje- og gassklyngen? 4: Fremtidsutsikter: Internasjonalisering, omstilling eller forvitring Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

4 Olje- og gassaktiviteter deles i to hovedgrupper: oppstrøms- og nedstrømsaktiviteter Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI Utvinning Leting UtbyggingFeltutvikling Olje og gass distribusjon Raffinering Nedstrøm Oppstrøm

5 Verdisystemet i den norske olje- og gassklyngen Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

6 1: Hva inngår i den norske olje- og gassklyngen? 2: Status og utvikling for olje- og gassklyngen1988-1999 3: Hvor sterk er den norske olje- og gassklyngen? 4: Fremtidsutsikter: Internasjonalisering, omstilling eller forvitring Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

7 Den utvidede diamantmodellen Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI Konkurranse- forhold koblinger Markeds- forhold Faktor- forhold Verdiskaping - Kapitalavkastning - Lønn - Skatt Kunnskaps- eksternaliteter Komplementariteter Innovasjonspress MIKROØKONOMISKE NÆRINGSOMGIVELSEROPPGRADERINGSMEKANISMER VERDISKAPING

8 Status for olje- og gassklyngen Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI • Operatører er fremdeles de dominerende aktørene i olje- og gassklyngen

9 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI Oljeselskapene står for 65% av verdiskaping i olje- og gassklyngen Nedstrømsselskaper: 4 mrd (6%) Operatører: 40 mrd (65%) Leverandører: 18 mrd (29%)

10 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI Status for olje- og gassklyngen • Operatører er fremdeles de dominerende aktørene i olje- og gassklyngen • Men... - Offshoreleverandørene vokser raskere - Og det er disse selskapene som sysselsetter flest

11 Leverandørindustrien har økt verdiskaping med over 200%siden 1988 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

12 Sysselsatte innen leverandørindustrien utgjør 60% Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI Nedstrømsselskaper: 2.900 (5%) Leverandører: 38.000 (60%) Operatører: 22.000 (35%)

13 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI • Operatører er fremdeles de dominerende aktørene i olje- og gassklyngen • Men... - Offshoreleverandørene vokser raskere - Og det er disse selskapene som sysselsetter flest Status for olje- og gassklyngen • Utstyrsleverandører har hatt den kraftigste og mest jevne veksten siste 10 år

14 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI Utstyrsleverandører har hatt den sterkeste omsetningsveksten

15 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI Status for olje- og gassklyngen • Operatører er fremdeles de dominerende aktørene i olje- og gassklyngen • Men... - Offshoreleverandørene vokser raskere - Og det er disse selskapene som sysselsetter flest • Utstyrsleverandører har hatt den kraftigste og mest jevne veksten siste 10 år • Rogaland og Oslo er dominerende i det nasjonale bildet...

16 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI Rogaland og Oslo er de to klare tyngdepunktene i olje- og gassklyngen

17 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI Status for olje- og gassklyngen • Operatører er fremdeles de dominerende aktørene i olje- og gassklyngen • Men... - Offshoreleverandørene vokser raskere - Og det er disse selskapene som sysselsetter flest • Utstyrsleverandører har hatt den kraftigste og mest jevne veksten siste 10 år • Rogaland og Oslo er dominerende i det nasjonale bildet... - Men veksten har vært sterkere utenfor disse to fylkene

18 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI Nesten firedobling av verdiskaping utenfor Rogaland, Oslo og Akershus

19 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI Hvor godt har olje- og gassklyngen gjort det i 90-årene? • Olje- og gassklyngen dominerer norsk eksport fullstendig (55% av all vareeksport i 1997), men det er en lang vei å gå før Norge blir en betydelig leverandører av utstyr, verftsprodukter og tjenester

20 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI Eksport av olje- og gassprodukter har hatt høy vekst i et økende OECD-marked...

21 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI...Flytende gasser har hatt sterkest eksportvekst

22 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI USA har like stor eksport av offshoreleveranser som av olje og gass - Norge har langt igjen dit

23 1: Hva inngår i den norske olje- og gassklyngen? 2: Status og utvikling for olje- og gassklyngen 1988-1999 3: Hvor sterk er den norske olje- og gassklyngen? 4: Fremtidsutsikter: Internasjonalisering, omstilling eller forvitring Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

24 Den utvidede diamantmodellen Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI Konkurranse- forhold koblinger Markeds- forhold Faktor- forhold Verdiskaping - Kapitalavkastning - Lønn - Skatt Kunnskaps- eksternaliteter Komplementariteter Innovasjonspress MIKROØKONOMISKE NÆRINGSOMGIVELSEROPPGRADERINGSMEKANISMER VERDISKAPING

25 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI •Globalt oljemarked, pris i spotmarked •Oljepris er tilbudsdrevet. Sterke prisfluktuasjoner Markedsforhold

26 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI Saudi Arabia har langt lavere kostnader og høyere produksjon enn Norge og UK

27 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI Markedsforhold •Globalt oljemarked, pris i spotmarked •Oljepris er tilbudsdrevet. Sterke prisfluktuasjoner •Markedet for gass er regionalt pga distribusjon i rørsystemer •Gasspris følger utvikling i oljepris. Langsiktige kontrakter •Gass tar sannsynligvis over som verdens mest etterspurte energivare innen 2020 •Våtgass (NGL) selges i spotmarked. Pris er etterspørselsstyrt og sesongavhengig •Hjemmemarkedet for offshoreprodukter = investeringer på norsk sokkel •Store svingninger i investeringer (styrt av oljepris) gir store svingninger i etterspørsel for leverandørindustrien. Investeringer i 2000: ca 50 mrd. Investeringer i 1998: over 80 mrd •Fortsatt høye investeringer i årene fremover, men fallende på lengre sikt •Norskbasert leverandørindustri har en markedsandel på ca 70% på norsk sokkel

28 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI Markedsforhold - krevende kunder og innovasjon • •Leverandørindustrien har stått ovenfor krevende utbygninger for krevende kunder - dypt vann, krevende klima og geologi •Krevende leveranser i hjemmemarkedet har gitt norsk leverandørindustri en sterk posisjon innefor felt som reservoarstyring, bore- og brønnteknologi, dypvannsteknologi, flytende produksjon, havbunnsprosessering og flerfasetransport •64% av respondenter i leverandørindustrien ser på Norge som et ledende land for innovasjoner (58% totalt for olje- og gass)

29 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI 80% av bedriftene oppgir kunder i hjemmemarkedet som viktige drivere for produktutvikling

30 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI Leverandørindustrien oppfatter Norge som et ledende innovasjonsland

31 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI Markedsforhold - Indeks

32 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI Konkurranse forhold Konkurranseforhold •Norsk sokkel er preget av relativ få oljeselskaper. Statoil og Hydro kontrollerer 70% av felt i drift og felt under utvikling. Gir lav konkurranseintensitet og kan hindre utbygging av marginale felt

33 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI Konkurranse forhold Langt flere operatørselskaper i UK enn i Norge og ingen statlig deltakelse

34 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI Konkurranse forhold Konkurranseforhold •Norsk sokkel er preget av relativ få oljeselskaper. Statoil og Hydro kontrollerer 70% av felt i drift og felt under utvikling. Gir lav konkurranseintensitet og kan hindre utbygging av marginale felt •Oljemeldingen og siste utdeling av konsesjoner åpner for flere operatørselskaper, og større andel til utenlandske selskaper •Offshoremarkedet er preget av mange, men relativt små aktører. Mange internasjonale selskap er lokalisert i Norge for å betjene det norske markedet •Aktørene mener den norske næringen har en sterk posisjon i hjemmemarkedet, men relativt svak internasjonalt •Norsk offshoreindustri er lite internasjonal. 8 av 10 har ingen internasjonal omsetning, eller er i en tidlig internasjonaliseringsfase

35 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI Konkurranse forhold Konkurranseforhold - indeks

36 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI Konkurranse forhold Faktorforhold •Olje og gassreservene på norsk sokkel har gitt Norge eksogene komparative fortrinn. Leverandørindustrien bygger på endogene komparative fortrinn •Kun i overkant av 20% av reservene på norsk sokkel er hentet opp, men gjenværende ressurser er mer kompliserte og kostbare å hente opp. Marginale felt og økt utvinning fra eksisterende felt blir mer viktig •Mye av kompetansen innenfor olje- og gassnæringen er videreutvikling av kompetanse innenfor den maritime klyngen i Norge

37 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI Konkurranse forhold Høyt innslag av utenlandsk arbeidskraft i de norske bedriftene

38 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI Konkurranse forhold Faktorforhold •Olje og gassreservene på norsk sokkel har gitt Norge eksogene komparative fortrinn. Leverandørindustrien bygger på endogene komparative fortrinn •Kun i overkant av 20% av reservene på norsk sokkel er hentet opp, men gjenværende ressurser er mer kompliserte og kostbare å hente opp. Marginale felt og økt utvinning fra eksisterende felt blir mer viktig •Mye av kompetansen innenfor olje- og gassnæringen er videreutvikling av kompetanse innenfor den maritime klyngen i Norge •Bedriftene er mest fornøyd med tilgang på arbeidskraft, leverandørtilbud og infrastruktur

39 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI Konkurranse forhold Faktorforhold - innsatsfaktorer

40 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI Konkurranse forhold Faktorforhold - indeks

41 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI Konkurranse forhold Koblinger og kompletthet •Mange spesialiserte aktører innen FoU, utdanning og produksjon av varer og tjenester som er lokalisert i olje- og gassklyngen •Bedriftene oppgir likevel ikke komplett tilgang på varer og tjenester på alle områder fra norsklokaliserte leverandører

42 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI Konkurranse forhold I overkant av 20% er helt eller delvis enig i at leverandørtilbudet i olje- og gassklyngen er komplett

43 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI Konkurranse forhold Koblinger og kompletthet • Mange spesialiserte aktører innen FoU, utdanning og produksjon av varer og tjenester som er lokalisert i olje- og gassklyngen • Bedriftene oppgir likevel ikke komplett tilgang på varer og tjenester på alle områder fra norsklokaliserte leverandører • Samarbeid mellom konkurrerende bedrifter er høyere enn i andre norske næringer, men klart lavere enn i UK. Minst samarbeid om distribusjon, markedsføring og innkjøp av varer og tjenester

44 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI Konkurranse forhold Kun 30% av de norske bedriftene samarbeider om distribusjon og markedsføring

45 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI Konkurranse forhold Koblinger og kompletthet • Mange spesialiserte aktører innen FoU, utdanning og produksjon av varer og tjenester som er lokalisert i olje- og gassklyngen • Bedriftene oppgir likevel ikke komplett tilgang på varer og tjenester på alle områder fra norsklokaliserte leverandører • Samarbeid mellom konkurrerende bedrifter er høyere enn i andre norske næringer, men klart lavere enn i UK. Minst samarbeid om distribusjon, markedsføring og innkjøp av varer og tjenester • Hele 75% av intervjuede bedrifter har ingen eller sporadisk kontakt med forskningsinstitusjoner

46 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI Konkurranse forhold 15% oppgir at det ikke finnes spesialiserte institutter på deres område

47 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI Konkurranse forhold Koblinger og kompletthet • Mange spesialiserte aktører innen FoU, utdanning og produksjon av varer og tjenester som er lokalisert i olje- og gassklyngen • Bedriftene oppgir likevel ikke komplett tilgang på varer og tjenester på alle områder fra norsklokaliserte leverandører • Samarbeid mellom konkurrerende bedrifter er høyere enn i andre norske næringer, men klart lavere enn i UK. Minst samarbeid om distribusjon, markedsføring og innkjøp av varer og tjenester • Hele 75% av intervjuede bedrifter har ingen eller sporadisk kontakt med forskningsinstitusjoner • Oljeselskapene er den naturlige kjernen i olje- og gassnæringen. Alle de andre aktørene oppgir sterke koblinger til oljeselskapene

48 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI Konkurranse forhold Alle kategorier selskap i olje- og gassklyngen oppgir noen eller tette koblinger til oljeselskapene Operatører Transport/ terminaler Offshore verft Lete virksomhet Konsulent Tjeneste leverandøre r Utstyrs leverandøre r Petro- kjemi Engineerin g 1= Ingen koblinger2 = Få koblinger3 = Noen koblinger4 = Tette koblinger

49 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI Konkurranse forhold Koblinger og kompletthet - Indeks

50 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI Konkurranse forhold Hovedkonklusjoner og anbefalinger Olje- og gassklyngens verdiskapingspotensiale bestemmes av: - den globale markedsveksten - klyngepotensialet (potensielle oppgraderinger) Global markedsvekst: - Stort potensiale i sammensmeltningen av markeder mellom energikilder og land - Offshore: Vekst. Overgang til enklere innretninger på mer kompliserte felt Klyngepotensiale: - Innovasjonspress øker med globaliseringen av markedene, men hard konkurranse og flere aktører på norsk sokkel er nødvendig både for innovasjonspress og relasjonsbygging mot globale miljøer - Fortsatt kunnskapsvekst i Norge krever tettere koblinger mot IKT-miljøer, økt internasjonalisering og større spesialisering - Stort potensiale for kunnskapskoblinger mellom elkraft og offshore

51 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI Konkurranse forhold Hovedkonklusjoner og anbefalinger •Styrke sokkelens attraktivitet for å holde investerings- og aktivitetsnivået oppe –flere operatører på sokkelen –redusert dominans av norske aktører –vurdere auksjonering av lete- og utvinningslisenser –avvikle eller redusere SDØE på nye felt •Redusere klyngens sokkelavhengighet –Global posisjonering; større kunnskapsmessig spesialisering –Hardere konkurranse på hjemmemarkedet –Strategisk delsalg av Statoil til global operatør –Styrking av offshorerelatert FoU, for eksempel innenfor dypvannsteknologi


Laste ned ppt "Den norske olje- og gassklyngen Forelesning 06.06.01 Martin Vikesland Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google