Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den norske olje- og gassklyngen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den norske olje- og gassklyngen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Den norske olje- og gassklyngen
Forelesning Martin Vikesland Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

2 1: Hva inngår i den norske olje- og gassklyngen?
2: Status og utvikling for olje- og gassklyngen 3: Hvor sterk er den norske olje- og gassklyngen? 4: Fremtidsutsikter: Internasjonalisering, omstilling eller forvitring Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

3 1: Hva inngår i den norske olje- og gassklyngen?
2: Status og utvikling for olje- og gassklyngen 3: Hvor sterk er den norske olje- og gassklyngen? 4: Fremtidsutsikter: Internasjonalisering, omstilling eller forvitring Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

4 Olje- og gassaktiviteter deles i to hovedgrupper: oppstrøms- og nedstrømsaktiviteter
Olje og gass distribusjon Raffinering Utvinning Leting Utbygging Feltutvikling Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

5 Verdisystemet i den norske olje- og gassklyngen
Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

6 1: Hva inngår i den norske olje- og gassklyngen?
2: Status og utvikling for olje- og gassklyngen 3: Hvor sterk er den norske olje- og gassklyngen? 4: Fremtidsutsikter: Internasjonalisering, omstilling eller forvitring Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

7 Den utvidede diamantmodellen
MIKROØKONOMISKE NÆRINGSOMGIVELSER OPPGRADERINGSMEKANISMER VERDISKAPING Konkurranse- forhold Innovasjonspress Verdiskaping - Kapitalavkastning - Lønn - Skatt Faktor- forhold Markeds- forhold Komplementariteter koblinger Kunnskaps- eksternaliteter Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

8 Status for olje- og gassklyngen
Operatører er fremdeles de dominerende aktørene i olje- og gassklyngen Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

9 Oljeselskapene står for 65% av verdiskaping i olje- og gassklyngen
Nedstrømsselskaper: 4 mrd (6%) Leverandører: 18 mrd (29%) Operatører: 40 mrd (65%) Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

10 Status for olje- og gassklyngen
Operatører er fremdeles de dominerende aktørene i olje- og gassklyngen Men... - Offshoreleverandørene vokser raskere - Og det er disse selskapene som sysselsetter flest Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

11 Leverandørindustrien har økt verdiskaping med over 200%siden 1988
Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

12 Sysselsatte innen leverandørindustrien utgjør 60%
Nedstrømsselskaper: (5%) Operatører: (35%) Leverandører: (60%) Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

13 Status for olje- og gassklyngen
Operatører er fremdeles de dominerende aktørene i olje- og gassklyngen Men... - Offshoreleverandørene vokser raskere - Og det er disse selskapene som sysselsetter flest Utstyrsleverandører har hatt den kraftigste og mest jevne veksten siste 10 år Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

14 Utstyrsleverandører har hatt den sterkeste omsetningsveksten
Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

15 Status for olje- og gassklyngen
Operatører er fremdeles de dominerende aktørene i olje- og gassklyngen Men... - Offshoreleverandørene vokser raskere - Og det er disse selskapene som sysselsetter flest Utstyrsleverandører har hatt den kraftigste og mest jevne veksten siste 10 år Rogaland og Oslo er dominerende i det nasjonale bildet... Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

16 Rogaland og Oslo er de to klare tyngdepunktene i olje- og gassklyngen
Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

17 Status for olje- og gassklyngen
Operatører er fremdeles de dominerende aktørene i olje- og gassklyngen Men... - Offshoreleverandørene vokser raskere - Og det er disse selskapene som sysselsetter flest Utstyrsleverandører har hatt den kraftigste og mest jevne veksten siste 10 år Rogaland og Oslo er dominerende i det nasjonale bildet... - Men veksten har vært sterkere utenfor disse to fylkene Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

18 Nesten firedobling av verdiskaping utenfor Rogaland, Oslo og Akershus
Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

19 Hvor godt har olje- og gassklyngen gjort det i 90-årene?
Olje- og gassklyngen dominerer norsk eksport fullstendig (55% av all vareeksport i 1997), men det er en lang vei å gå før Norge blir en betydelig leverandører av utstyr, verftsprodukter og tjenester Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

20 Eksport av olje- og gassprodukter har hatt høy vekst i et økende OECD-marked...
Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

21 ...Flytende gasser har hatt sterkest eksportvekst
Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

22 USA har like stor eksport av offshoreleveranser som av olje og gass - Norge har langt igjen dit
Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

23 1: Hva inngår i den norske olje- og gassklyngen?
2: Status og utvikling for olje- og gassklyngen 3: Hvor sterk er den norske olje- og gassklyngen? 4: Fremtidsutsikter: Internasjonalisering, omstilling eller forvitring Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

24 Den utvidede diamantmodellen
MIKROØKONOMISKE NÆRINGSOMGIVELSER OPPGRADERINGSMEKANISMER VERDISKAPING Konkurranse- forhold Innovasjonspress Verdiskaping - Kapitalavkastning - Lønn - Skatt Faktor- forhold Markeds- forhold Komplementariteter koblinger Kunnskaps- eksternaliteter Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

25 Markedsforhold Globalt oljemarked, pris i spotmarked
Oljepris er tilbudsdrevet. Sterke prisfluktuasjoner Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

26 Saudi Arabia har langt lavere kostnader og høyere produksjon enn Norge og UK
Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

27 Markedsforhold Globalt oljemarked, pris i spotmarked
Oljepris er tilbudsdrevet. Sterke prisfluktuasjoner Markedet for gass er regionalt pga distribusjon i rørsystemer Gasspris følger utvikling i oljepris. Langsiktige kontrakter Gass tar sannsynligvis over som verdens mest etterspurte energivare innen 2020 Våtgass (NGL) selges i spotmarked. Pris er etterspørselsstyrt og sesongavhengig Hjemmemarkedet for offshoreprodukter = investeringer på norsk sokkel Store svingninger i investeringer (styrt av oljepris) gir store svingninger i etterspørsel for leverandørindustrien. Investeringer i 2000: ca 50 mrd. Investeringer i 1998: over 80 mrd Fortsatt høye investeringer i årene fremover, men fallende på lengre sikt Norskbasert leverandørindustri har en markedsandel på ca 70% på norsk sokkel Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

28 Markedsforhold - krevende kunder og innovasjon
Leverandørindustrien har stått ovenfor krevende utbygninger for krevende kunder dypt vann, krevende klima og geologi Krevende leveranser i hjemmemarkedet har gitt norsk leverandørindustri en sterk posisjon innefor felt som reservoarstyring, bore- og brønnteknologi, dypvannsteknologi, flytende produksjon, havbunnsprosessering og flerfasetransport 64% av respondenter i leverandørindustrien ser på Norge som et ledende land for innovasjoner (58% totalt for olje- og gass) Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

29 80% av bedriftene oppgir kunder i hjemmemarkedet som viktige drivere for produktutvikling
Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

30 Leverandørindustrien oppfatter Norge som et ledende innovasjonsland
Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

31 Markedsforhold - Indeks
Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

32 Konkurranseforhold forhold Konkurranse Norsk sokkel er preget av relativ få oljeselskaper. Statoil og Hydro kontrollerer 70% av felt i drift og felt under utvikling. Gir lav konkurranseintensitet og kan hindre utbygging av marginale felt Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

33 Langt flere operatørselskaper i UK enn i Norge og ingen statlig deltakelse
forhold Konkurranse Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

34 Konkurranseforhold forhold Konkurranse Norsk sokkel er preget av relativ få oljeselskaper. Statoil og Hydro kontrollerer 70% av felt i drift og felt under utvikling. Gir lav konkurranseintensitet og kan hindre utbygging av marginale felt Oljemeldingen og siste utdeling av konsesjoner åpner for flere operatørselskaper, og større andel til utenlandske selskaper Offshoremarkedet er preget av mange, men relativt små aktører. Mange internasjonale selskap er lokalisert i Norge for å betjene det norske markedet Aktørene mener den norske næringen har en sterk posisjon i hjemmemarkedet, men relativt svak internasjonalt Norsk offshoreindustri er lite internasjonal. 8 av 10 har ingen internasjonal omsetning, eller er i en tidlig internasjonaliseringsfase Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

35 Konkurranseforhold - indeks
Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

36 Faktorforhold forhold Konkurranse Olje og gassreservene på norsk sokkel har gitt Norge eksogene komparative fortrinn. Leverandørindustrien bygger på endogene komparative fortrinn Kun i overkant av 20% av reservene på norsk sokkel er hentet opp, men gjenværende ressurser er mer kompliserte og kostbare å hente opp. Marginale felt og økt utvinning fra eksisterende felt blir mer viktig Mye av kompetansen innenfor olje- og gassnæringen er videreutvikling av kompetanse innenfor den maritime klyngen i Norge Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

37 Høyt innslag av utenlandsk arbeidskraft i de norske bedriftene
forhold Konkurranse Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

38 Faktorforhold forhold Konkurranse Olje og gassreservene på norsk sokkel har gitt Norge eksogene komparative fortrinn. Leverandørindustrien bygger på endogene komparative fortrinn Kun i overkant av 20% av reservene på norsk sokkel er hentet opp, men gjenværende ressurser er mer kompliserte og kostbare å hente opp. Marginale felt og økt utvinning fra eksisterende felt blir mer viktig Mye av kompetansen innenfor olje- og gassnæringen er videreutvikling av kompetanse innenfor den maritime klyngen i Norge Bedriftene er mest fornøyd med tilgang på arbeidskraft, leverandørtilbud og infrastruktur Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

39 Faktorforhold - innsatsfaktorer
Konkurranse Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

40 Faktorforhold - indeks
Konkurranse Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

41 Koblinger og kompletthet
forhold Konkurranse Mange spesialiserte aktører innen FoU, utdanning og produksjon av varer og tjenester som er lokalisert i olje- og gassklyngen Bedriftene oppgir likevel ikke komplett tilgang på varer og tjenester på alle områder fra norsklokaliserte leverandører Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

42 I overkant av 20% er helt eller delvis enig i at leverandørtilbudet i olje- og gassklyngen er komplett forhold Konkurranse Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

43 Koblinger og kompletthet
forhold Konkurranse Mange spesialiserte aktører innen FoU, utdanning og produksjon av varer og tjenester som er lokalisert i olje- og gassklyngen Bedriftene oppgir likevel ikke komplett tilgang på varer og tjenester på alle områder fra norsklokaliserte leverandører Samarbeid mellom konkurrerende bedrifter er høyere enn i andre norske næringer, men klart lavere enn i UK. Minst samarbeid om distribusjon, markedsføring og innkjøp av varer og tjenester Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

44 Kun 30% av de norske bedriftene samarbeider om distribusjon og markedsføring
forhold Konkurranse Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

45 Koblinger og kompletthet
forhold Konkurranse Mange spesialiserte aktører innen FoU, utdanning og produksjon av varer og tjenester som er lokalisert i olje- og gassklyngen Bedriftene oppgir likevel ikke komplett tilgang på varer og tjenester på alle områder fra norsklokaliserte leverandører Samarbeid mellom konkurrerende bedrifter er høyere enn i andre norske næringer, men klart lavere enn i UK. Minst samarbeid om distribusjon, markedsføring og innkjøp av varer og tjenester Hele 75% av intervjuede bedrifter har ingen eller sporadisk kontakt med forskningsinstitusjoner Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

46 15% oppgir at det ikke finnes spesialiserte institutter på deres område
forhold Konkurranse Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

47 Koblinger og kompletthet
forhold Konkurranse Mange spesialiserte aktører innen FoU, utdanning og produksjon av varer og tjenester som er lokalisert i olje- og gassklyngen Bedriftene oppgir likevel ikke komplett tilgang på varer og tjenester på alle områder fra norsklokaliserte leverandører Samarbeid mellom konkurrerende bedrifter er høyere enn i andre norske næringer, men klart lavere enn i UK. Minst samarbeid om distribusjon, markedsføring og innkjøp av varer og tjenester Hele 75% av intervjuede bedrifter har ingen eller sporadisk kontakt med forskningsinstitusjoner Oljeselskapene er den naturlige kjernen i olje- og gassnæringen. Alle de andre aktørene oppgir sterke koblinger til oljeselskapene Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

48 Alle kategorier selskap i olje- og gassklyngen oppgir noen eller tette koblinger til oljeselskapene
forhold Konkurranse Transport/ terminaler Offshore verft Lete virksomhet Konsulent Tjeneste leverandører Utstyrs Petro- kjemi Engineering 1= Ingen koblinger 2 = Få koblinger 3 = Noen koblinger 4 = Tette koblinger Operatører Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

49 Koblinger og kompletthet - Indeks
forhold Konkurranse Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

50 Hovedkonklusjoner og anbefalinger
forhold Konkurranse Olje- og gassklyngens verdiskapingspotensiale bestemmes av: - den globale markedsveksten - klyngepotensialet (potensielle oppgraderinger) Global markedsvekst: - Stort potensiale i sammensmeltningen av markeder mellom energikilder og land - Offshore: Vekst. Overgang til enklere innretninger på mer kompliserte felt Klyngepotensiale: - Innovasjonspress øker med globaliseringen av markedene, men hard konkurranse og flere aktører på norsk sokkel er nødvendig både for innovasjonspress og relasjonsbygging mot globale miljøer - Fortsatt kunnskapsvekst i Norge krever tettere koblinger mot IKT-miljøer, økt internasjonalisering og større spesialisering - Stort potensiale for kunnskapskoblinger mellom elkraft og offshore Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

51 Hovedkonklusjoner og anbefalinger
forhold Konkurranse Styrke sokkelens attraktivitet for å holde investerings- og aktivitetsnivået oppe flere operatører på sokkelen redusert dominans av norske aktører vurdere auksjonering av lete- og utvinningslisenser avvikle eller redusere SDØE på nye felt Redusere klyngens sokkelavhengighet Global posisjonering; større kunnskapsmessig spesialisering Hardere konkurranse på hjemmemarkedet Strategisk delsalg av Statoil til global operatør Styrking av offshorerelatert FoU, for eksempel innenfor dypvannsteknologi Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI


Laste ned ppt "Den norske olje- og gassklyngen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google