Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny bydel – ny læring Bydel Bjerke, Josefinesgate DPS, Akuttpsykiatrisk avdeling OUS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny bydel – ny læring Bydel Bjerke, Josefinesgate DPS, Akuttpsykiatrisk avdeling OUS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny bydel – ny læring Bydel Bjerke, Josefinesgate DPS, Akuttpsykiatrisk avdeling OUS

2 Samhandlingsprosjektet: Ny bydel – ny læring •Oppstart mars 2010 •Overføring av helsetjenstetilbud for Bydel Bjerkes befolkning til OUS, Ullevål •Samhandlingsreformen: –”Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok – fragmenterte tjenester. –Få systemer som er rettet inn mot helhetlige tjenester –Mange systemer som er rettet inn mot ulike deltjenester som organisatoriske enheter, separate rettighets-, finansierings- og IKT-systemer”

3 Prosjektets mål •Sikre at pasienter/brukere har et kvalitativt godt behandlingsforløp, der alle instanser samarbeider om modeller for samhandling som innebærer ny læring. •Kompetanseutveksling mellom Bydel Bjerke, Josefinesgate DPS og Akuttpsykiatrisk avdeling. •Implementere gode samhandlingsrutiner fra Bydel Bjerke til andre bydeler og samarbeidspartnere.

4 Helsedialogkonferansen 12.10.10 •Over 80 påmeldte fra bydelene Bjerke, Sagene, Nordre Aker, Josefinesgate DPS og Akuttpsykiatrisk avdeling, OUS •Gruppearbeid der deltagerne kom med råd og ideer for god samhandling

5 Utdrag av råd og ideer: •Kompetanseoverføring/felles temadager/fagdager •Møteaktivitet •Innføre A- og B-skjema •Kriseplaner •Årlig Helsedialogkonferanse

6 Deltagernes evaluering av Helsedialogkonferansen •Høy tilfredshet med arbeidsmetoden; gruppearbeid og nytteverdi •Viktig å møtes ansikt til ansikt •Ga inspirasjon til å arbeide videre med samhandling •Første møtearena for nye samarbeidspartnere

7 Delprosjektene •1 Kvalitetssystemer •2 Inntaksprosedyre •3 Dobbeltdiagnoser •4 Smittehåndtering •5 Traumatiserte flyktninger

8 Erfaring fra prosjektarbeidet •Tidligere start av overføring av bydel til OUS •Viktig å møtes i faglige sammenhenger •Delprosjektene har bidratt til økt informasjonsflyt om prosessen •Det må settes av nok tid og ressurser til samhandling


Laste ned ppt "Ny bydel – ny læring Bydel Bjerke, Josefinesgate DPS, Akuttpsykiatrisk avdeling OUS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google