Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seksjon IKT-drift Organisering, nøkkeltall, utfordringer og planer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seksjon IKT-drift Organisering, nøkkeltall, utfordringer og planer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Seksjon IKT-drift Organisering, nøkkeltall, utfordringer og planer
Seksjonsleder Trond Steen Sæthre, sivilingeniør Styremøte Helse Vest IKT AS Stavanger

2 Organisering

3 Organisasjon

4 Linjeorganisasjon i seksjon IKT-drift
Geografisk organisert Driftsleder for datasentralen på hovedlokasjon for hvert helseforetak Daglig oppfølging og oppgavefordeling (i knytning til datasentralen) Operasjonell ledelse for driften på stedet Daglig personalledelse på stedet

5 Matriseorganisasjon i seksjon IKT-drift
IKT, Drift, Server Fagleder: Richard Jansen 6 mann Fagorientert organisering og ansvar: Faglededelse, oppgavefordeling. Teknologistandardisering på tvers i foretaksgruppen Budsjett på tvers av foretakene innen fagområdet Avklaring av grenseflater til andre faggrupper og linjen. Sammenfaller med og understøtter prosjektorganiseringen. 4 (5) faggrupper: Nettverk PC Server Sikkerhet (Signalsystem, HBE) IKT, Drift, PC Fagleder: Nils Olav Åsen 7 mann IKT, Drift, Sikkerhet Fagleder: Anders Fredrikson 4 mann IKT, Drift, Nettverk Fagleder: Geir Jensen 8 mann

6 Matriseorganisering vs. linjeorganisering?
Fordeler: Understøtte prosjekt bedre enn via linjen Særlig programmet for: ”Felles IKT infrastruktur i Helse Vest gruppen Tydelig fagansvar på tvers av foretak Enklere standardisering av fagområder Understøtter sentralisering (innsparing) bedre Ulemper: Større kontrollspenn for ledelsen Fagleder rapporterer til ledergruppen (IKT-drift) Hva gjør IKT-Drift?

7 Infrastruktur - nøkkeltall og status

8 Nøkkeltall for operasjonen
Brukere på i overkant av 200 lokasjoner Flere enn brukere Mellom og PC-er Serverdrift på mer enn 10 steder I overkant av 500 servere Serverlagring i lagringsnett > 60 TB (netto) Omkring 1500 delte skrivere i nett Omkring 3000 lokale skrivere Drift av > 300 systemer Backup: > 150 TB totalt, TB/uke

9 Nøkkeltall for operasjonen
Sikkerhet, virus: virus pr. dag på klient 600 suspekte e-poster ”fraud” med mer. 2000 virus sendt pr. e-post pr. dag Webskanning (ny tjeneste i test i Bergen): 160 weboppslag/s, virus pr. dag Helse Bergen: telefoner, høytafoner, 2600 personsøkere, brannmeldere og sykesignalanlegg med 60 sentraler. Hvilke utfordringer har IKT-Drift?

10 Status for driften – utfordringer (1)
Generelt: Mange ulike systemer og avtaler for samme/lignende formål: Antivirus:3/4 leverandører og systemer Backup: 2/3 leverandører / system Ikke felles E-post system eller katalog, men vi skal bruker Microsoft Generelt: Etterslep mht. investeringer (ulike modeller og leverandører): Servere, lagring, PC-er, nettverk PC-er under minste standard

11 Status for driften – utfordringer (2)
PC: Mange ulike PC plattformer og et uttall PC modeller NT4: Stavanger, Fonna, Førde Windows 2000, XP: Bergen, RHF, Private ideelle, DOT Server: For mange datasentraler og for mange servere: Førde, Bergen, Voss, Odda, Stord, Haugesund, flere i Stavanger Datahaller: Dårlige utrustede datasentraler (særlig Stavanger): Uhensiktsmessige lokaler mht. areal, takhøyde Ingen brannslukking eller manglende varsling For liten kapasitet på strømforsyning (UPS) For liten kapasitet på kjøling (UPS)

12 Status for driften – utfordringer (3)
Nett: Lav kapasitet og liten redundans i nettet mellom foretakene Høy kapasitet og ringstruktur for nettet i Hordaland Overvåking: Er i dag fragmentert Reaktiv drift Reaktiv kapasitetsplanlegging Hva planlegger IKT-Drift å gjøre med utfordringene?

13 Infrastruktur – planer

14 Satsingsområder IKT-drift 2005 (1)
Arbeid med å etablere felles bedriftskultur internt Kompetanseutvikling og spesialisering av medarbeidere Vesentlig reduksjon av dobbeltarbeid / parallelt arbeid Forbedring IKT-tjenestekvaliteten pga. frigjort kapasitet Stabil drift og måling av tjenestekvalitet Overvåking og proaktiv drift og kapasitetsplanlegging Teknologistandardisering på tvers av foretakene - prosjekt

15 Satsingsområder IKT-drift 2005 (2)
Felles og ny PC-plattform i Helse Vest – gruppen Sentralisering og konsolidering av servere i færre datasenter Server virtualisering og ”blade”-servere ”Nytt” robust og redundant regionsnett med like høy kapasitet som foretaksinterne nett (LAN = WAN) Felles datasikkerhetsløsninger i Helse Vest – gruppen Transparente tjenester på tvers i foretaksgruppen Felles E-post løsning i foretaksgruppen vil forbedre kommunikasjonen på tvers Dette leder til investeringer

16 Investeringer i infrastruktur – Forutsetninger og utfordringer
Bygger på OMNI utredningen (tot. ca. 70 mill.) For å gjøre investeringene er det estimert et ekstraordinært bemanningsbehov på i overkant av 18 årsverk. Særlig standardisering av PC-parken krever store ekstra ressurser. Det er beregnet at investeringene (nettutbyggingen) vil lede til en økning i driftsbudsjettet på ca. 4 millioner kroner pr. år. Denne økningen vil bidra til bedre tjenestekvalitet og muliggjøre gevinster i prosjekter som tar sikte på standardisering av applikasjoner på tvers av foretakene. Investeringene vil gjennomføres som prosjekt

17 Nye prosjekter, høyt aktivitetsnivå gir nye utfordringer og risiko
Program og prosjekter Program: Felles IKT infrastruktur i Helse Vest - gruppen Prosjekt: Felles Antivirus / Spyware løsning Prosjekt: Felles Backup løsning Prosjekt: Datahall- etablering / opprustning Prosjekt: Felles E-post system Prosjekt: Nytt redundant regions nett Prosjekt: Felles PC plattform Prosjekt: Serverkonsolidering og overvåking Prosjekt: Ny vaktordning Nye prosjekter, høyt aktivitetsnivå gir nye utfordringer og risiko

18 Utfordringer og risiko

19 Risiko knyttet til høyt aktivitetsnivå (1)
Totalt antall prosjekt som pågår eller planlegges er høyt (> 75) og arbeidet med overordnet ressursstyring i summen av prosjekt er vanskelig: Pga. tildels ulike verktøy og metoder og prosjektledere med ulik bakgrunn Pga. varierende kvalitet på planarbeider Pga. planlegging pågår både i og utenfor selskapet (kundene) ”Dette medfører høy risiko for overbooking av ressurser” Fortsatt uklarheter mht. rammer og rutiner for budsjetter og finansiering Gammel organisasjon vs. ny måte å arbeide på i ny organisasjon . Kulturforskjeller Geografisk spredning Fortsatt jamming pga. gamle kommunikasjonslinjer (kundekontakt)

20 Risiko knyttet til høyt aktivitetsnivå (2)
For mange generalister og for få spesialister – kompetansebygging tar tid Flere ”høna og egget” problemer, hva kommer først? IKT-drift ”venter” sentral servicedesk (brukerstøtte) IKT-hjelp, sentral servicedesk ”venter” på felles infrastruktur Innføring av prosess støtteverktøy og mange nye prosedyrer og rutiner internt (ITIL)

21 Seksjon IKT-drift Andre spørsmål ?


Laste ned ppt "Seksjon IKT-drift Organisering, nøkkeltall, utfordringer og planer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google