Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seksjon IKT-drift Organisering, nøkkeltall, utfordringer og planer Seksjonsleder Trond Steen Sæthre, sivilingeniør Styremøte Helse Vest IKT AS Stavanger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seksjon IKT-drift Organisering, nøkkeltall, utfordringer og planer Seksjonsleder Trond Steen Sæthre, sivilingeniør Styremøte Helse Vest IKT AS Stavanger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seksjon IKT-drift Organisering, nøkkeltall, utfordringer og planer Seksjonsleder Trond Steen Sæthre, sivilingeniør Styremøte Helse Vest IKT AS Stavanger 11.03.2005

2 Organisering

3 Adm. dir. Erik M. Hansen (129) IKT-hjelp Rune J. Thunes (48) IKT-drift Trond S. Sæthre (27) IKT-systemer Åse Elin Tjeldnes (32) IKT-utvikling Kim J. Mathisen (7) IKT-innføring Bente S. Nedrebø (11) Økonomi Beathe Bjørneberg (1) FU Åge Håland (2) Organisasjon

4 IKT-drift Trond S. Sæthre (27) Drift, Førde Harald Flaten (3) Drift, Fonna Tore Kristiansen (5) Drift, Bergen Richard Jansen (12) Drift, Stavanger ”Utlyst” (6) Linjeorganisasjon i seksjon IKT-drift •Geografisk organisert –Driftsleder for datasentralen på hovedlokasjon for hvert helseforetak –Daglig oppfølging og oppgavefordeling (i knytning til datasentralen) –Operasjonell ledelse for driften på stedet –Daglig personalledelse på stedet

5 Matriseorganisasjon i seksjon IKT-drift IKT, Drift, PC Fagleder: Nils Olav Åsen 7 mann IKT, Drift, Nettverk Fagleder: Geir Jensen 8 mann IKT, Drift, Server Fagleder: Richard Jansen 6 mann IKT, Drift, Sikkerhet Fagleder: Anders Fredrikson 4 mann •Fagorientert organisering og ansvar: –Faglededelse, oppgavefordeling. –Teknologistandardisering på tvers i foretaksgruppen –Budsjett på tvers av foretakene innen fagområdet –Avklaring av grenseflater til andre faggrupper og linjen. •Sammenfaller med og understøtter prosjektorganiseringen. •4 (5) faggrupper: –Nettverk –PC –Server –Sikkerhet –(Signalsystem, HBE)

6 Matriseorganisering vs. linjeorganisering? •Fordeler: –Understøtte prosjekt bedre enn via linjen •Særlig programmet for: ”Felles IKT infrastruktur i Helse Vest gruppen –Tydelig fagansvar på tvers av foretak –Enklere standardisering av fagområder –Understøtter sentralisering (innsparing) bedre •Ulemper: –Større kontrollspenn for ledelsen •Fagleder rapporterer til ledergruppen (IKT-drift) Hva gjør IKT-Drift?

7 Infrastruktur - nøkkeltall og status

8 Nøkkeltall for operasjonen •Brukere på i overkant av 200 lokasjoner •Flere enn 25 000 brukere •Mellom 12 000 og 14 000 PC-er •Serverdrift på mer enn 10 steder •I overkant av 500 servere •Serverlagring i lagringsnett > 60 TB (netto) •Omkring 1500 delte skrivere i nett •Omkring 3000 lokale skrivere •Drift av > 300 systemer •Backup: > 150 TB totalt, 20-30 TB/uke

9 Nøkkeltall for operasjonen •Sikkerhet, virus: –200-300 - virus pr. dag på klient –600 suspekte e-poster ”fraud” med mer. –2000 virus sendt pr. e-post pr. dag –Webskanning (ny tjeneste i test i Bergen): •160 weboppslag/s, 2-300 virus pr. dag •Helse Bergen: 5 300 telefoner, 3 500 høytafoner, 2600 personsøkere, 12 000 brannmeldere og sykesignalanlegg med 60 sentraler. Hvilke utfordringer har IKT-Drift?

10 Status for driften – utfordringer (1) •Generelt: Mange ulike systemer og avtaler for samme/lignende formål: –Antivirus:3/4 leverandører og systemer –Backup: 2/3 leverandører / system –Ikke felles E-post system eller katalog, men vi skal bruker Microsoft •Generelt: Etterslep mht. investeringer (ulike modeller og leverandører): –Servere, lagring, PC-er, nettverk –3000 - 4000 PC-er under minste standard

11 Status for driften – utfordringer (2) •PC: Mange ulike PC plattformer og et uttall PC modeller –NT4: Stavanger, Fonna, Førde –Windows 2000, XP: Bergen, RHF, Private ideelle, DOT •Server: For mange datasentraler og for mange servere: –Førde, Bergen, Voss, Odda, Stord, Haugesund, flere i Stavanger •Datahaller: Dårlige utrustede datasentraler (særlig Stavanger): –Uhensiktsmessige lokaler mht. areal, takhøyde –Ingen brannslukking eller manglende varsling –For liten kapasitet på strømforsyning (UPS) –For liten kapasitet på kjøling (UPS)

12 Status for driften – utfordringer (3) •Nett: –Lav kapasitet og liten redundans i nettet mellom foretakene –Høy kapasitet og ringstruktur for nettet i Hordaland •Overvåking: Er i dag fragmentert –Reaktiv drift –Reaktiv kapasitetsplanlegging Hva planlegger IKT-Drift å gjøre med utfordringene?

13 Infrastruktur – planer

14 Satsingsområder IKT-drift 2005 (1) •Arbeid med å etablere felles bedriftskultur internt •Kompetanseutvikling og spesialisering av medarbeidere •Vesentlig reduksjon av dobbeltarbeid / parallelt arbeid •Forbedring IKT-tjenestekvaliteten pga. frigjort kapasitet •Stabil drift og måling av tjenestekvalitet •Overvåking og proaktiv drift og kapasitetsplanlegging •Teknologistandardisering på tvers av foretakene - prosjekt

15 Satsingsområder IKT-drift 2005 (2) •Felles og ny PC-plattform i Helse Vest – gruppen •Sentralisering og konsolidering av servere i færre datasenter –Server virtualisering og ”blade”-servere •”Nytt” robust og redundant regionsnett med like høy kapasitet som foretaksinterne nett (LAN = WAN) •Felles datasikkerhetsløsninger i Helse Vest – gruppen •Transparente tjenester på tvers i foretaksgruppen •Felles E-post løsning i foretaksgruppen vil forbedre kommunikasjonen på tvers Dette leder til investeringer

16 Investeringer i infrastruktur – Forutsetninger og utfordringer •Bygger på OMNI utredningen (tot. ca. 70 mill.) •For å gjøre investeringene er det estimert et ekstraordinært bemanningsbehov på i overkant av 18 årsverk. Særlig standardisering av PC-parken krever store ekstra ressurser. •Det er beregnet at investeringene (nettutbyggingen) vil lede til en økning i driftsbudsjettet på ca. 4 millioner kroner pr. år. Denne økningen vil bidra til bedre tjenestekvalitet og muliggjøre gevinster i prosjekter som tar sikte på standardisering av applikasjoner på tvers av foretakene. Investeringene vil gjennomføres som prosjekt

17 Program og prosjekter •Program: Felles IKT infrastruktur i Helse Vest - gruppen –Prosjekt: Felles Antivirus / Spyware løsning –Prosjekt: Felles Backup løsning –Prosjekt: Datahall- etablering / opprustning –Prosjekt: Felles E-post system –Prosjekt: Nytt redundant regions nett –Prosjekt: Felles PC plattform –Prosjekt: Serverkonsolidering og overvåking –Prosjekt: Ny vaktordning Nye prosjekter, høyt aktivitetsnivå gir nye utfordringer og risiko

18 Utfordringer og risiko

19 Risiko knyttet til høyt aktivitetsnivå (1) •Totalt antall prosjekt som pågår eller planlegges er høyt (> 75) og arbeidet med overordnet ressursstyring i summen av prosjekt er vanskelig: –Pga. tildels ulike verktøy og metoder og prosjektledere med ulik bakgrunn –Pga. varierende kvalitet på planarbeider –Pga. planlegging pågår både i og utenfor selskapet (kundene) ”Dette medfører høy risiko for overbooking av ressurser” •Fortsatt uklarheter mht. rammer og rutiner for budsjetter og finansiering •Gammel organisasjon vs. ny måte å arbeide på i ny organisasjon. –Kulturforskjeller –Geografisk spredning –Fortsatt jamming pga. gamle kommunikasjonslinjer (kundekontakt)

20 Risiko knyttet til høyt aktivitetsnivå (2) •For mange generalister og for få spesialister – kompetansebygging tar tid •Flere ”høna og egget” problemer, hva kommer først? –IKT-drift ”venter” sentral servicedesk (brukerstøtte) –IKT-hjelp, sentral servicedesk ”venter” på felles infrastruktur •Innføring av prosess støtteverktøy og mange nye prosedyrer og rutiner internt (ITIL)

21 Seksjon IKT-drift Andre spørsmål ?


Laste ned ppt "Seksjon IKT-drift Organisering, nøkkeltall, utfordringer og planer Seksjonsleder Trond Steen Sæthre, sivilingeniør Styremøte Helse Vest IKT AS Stavanger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google