Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kristin Elisabeth Pettersen Infratek Elsikkerhet AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kristin Elisabeth Pettersen Infratek Elsikkerhet AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kristin Elisabeth Pettersen Infratek Elsikkerhet AS

2 2 Infratek Elsikkerhet, hvem er vi?

3 «Hva skjer a?» 3

4 Elsikkerhetsarbeid på arbeidsplassen må baseres på et system, ikke på flaks 4

5 5 Ansvarsforhold i virksomheten • Forskrift om systematisk helse-miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter ( HMS forskriften ). • El – tilsynsloven av 1929 Elektriske anlegg skal drives, vedlikeholdes og kontrolleres slik at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier.  Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg  Forskrift om elektrisk utstyr  Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

6 Lover og forskrifter

7 7 VERKTØY I PRAKTISK OG DAGLIG ELSIKKERHETSARBEID • SYSTEMER • HOLDNINGER • SANSER • BEVISSTHET

8 BEVISSTHET 8

9 9

10 ELSIKKERHET Elsikkerhet er felles uttrykk for beskyttelse mot:  Brannfare  Berøringsfare  Eksplosjonsfare  Andre fenomener ved bruk av elektrisitet 10

11 Brannfare – hva skjer – hvordan kan brann oppstå • Feil bruk av elektrisk utstyr • Feil bruk av det elektriske anlegget • Feil på det elektriske anlegget eller på det elektriske utstyret. Det er en kjensgjerning at det brenner mindre i velholdte anlegg 11

12 Brannfare – hva er det som skjer ? Lampe kortsluttet - kunne startet brann Christer Olsen (34) våknet av et smell og en pipelyd. Mobilbatteriet tok fyr under lading En lampe kortsluttet inne i en forretning i Kragerø sentrum sent onsdag kveld. Feil i kontorlampe førte til brann på skole Lampe startet brann i barnehage 12

13 13 Berøringsfare Beskyttelse ved normal bruk Beskyttelse ved feil på anlegget

14 Berøringsfare Beskyttelse ved normal bruk 14

15 Berøringsfare – hva kan skje? Kvinnelig SFO-assistent ble utsatt for strømgjennomgang En 20 år gammel kvinnelig SFO-assistent ved en skole utsatt for strømgjennomgang da hun samtidig var i berøring med en oppvaskmaskin og en oppvaskbenk på skolens SFO-kjøkken. Årsaken til ulykken var at støpselet til oppvaskmaskinen var feilkoplet idet jordleder for maskinen var koplet til faseleder i støpselet. 15

16 Berøringsfare – hva kan skje? 5 år gammel gutt ble utsatt for strømgjennomgang i barnehage Han har pirket bort i et defekt konsoll, stukket fingrene inni og på den måten blitt utsatt for strømstøt 16

17 Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid • §5 Innholdet i det systematiske HMS arbeidet Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktivitet og risikoforhold

18 18 Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid §5 forts. 4 Det skal være dokumentert hvilke mål virksomheten har for helse, miljø og sikkerhet. 5 Det skal være dokumentert hvordan virksomheten er organisert, blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS arbeidet. Et eventuelt grensesnitt mellom utleier og leietager skal også være dokumentert. 6 Det skal være dokumentert hvordan risiko kartlegges, samt planer for å redusere risikoforholdene ( handlingsplan) 7 Det skal dokumenteres rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge feil. Hvem gjør hva og når. Avviksystem 8 Det skal være dokumentert hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten.

19 19 Risikovurdering

20 20 Risikovurdering i en virksomhet kan være: • Er el.anlegget gammelt eller nytt? • Er anlegget dimensjonert og tilpasset dagens bruk? • Når var det sist utført en faglig kontroll av det elektriske anlegget? • Når var det sist utført en egenkontroll på anlegget? • Kan vi tåle et nettutfall, livgivende apparater? • Har vi gode nok rutiner for bruke av elektrisk utstyr? • Har vi områder hvor feil oppstår oftere enn andre steder? • Er det gitt opplæring på elektromedisinsk utstyr? • Elektriske rullestoler, bruk – kontroll – vedlikehold • Når var det sist blitt utført termografering av sikringskap?

21 Handlingsplan Elsikkerhet • Plan for egenkontroller • Plan for kontroller utført av fagpersonell - kontroll elektrisk installasjon - kontroll heis - kontroll løfteutstyr - kontroll av elektromedisinsk • Plan for oppgradering/ utskiftning • Plan for opplæring 21

22 Handlingsplan Elsikkerhet • Handlingsplanen skal være et levende dokument • Det skal være angitt tidsfrist og ansvarlig • Det skal vises til hvilke sjekklister som benyttes og hvor de lagres • Signer utført på sjekklister og i handlingsplan Ta vare på rapporter og eventuell dokumentasjon i fra firmaer som utfører vedlikehold og utbedringer 22

23 Egenkontroll • Egenkontroll kan utføres av virksomhetens ansatte • Benytt tilpasset sjekkliste • Sørg for at det er gitt opplæring 23

24 Egenkontroll - hva skal vi se etter • Svimerker på lampeskjermer • Lys som blunker • Fremstår sikringsskapet ryddig og er det lukket? • Hvis skrusikringer, er de godt tilskrudd? • Er det tegn til varmgang? ( benytt sansene) • Er eventuelle jordfeilbrytere testet? • Hvordan brukes skjøteledninger? Skjøteledninger skal ikke benyttes til varmeovner, varmtvannsberedere, kjøleskap, frysere, vaskemaskiner og tørketromler. Det er ikke tillatt med skjøteledning i skjøteledning 24

25 Egenkontroll - hva skal vi se etter • Er det skader på kabler, brytere, skjøteledninger, stikkontakter eller annet utstyr? • Mangler det, eller er det defekte kupler og deksler på lamper? • Er varmeovner rengjorte, ikke tildekket og forsvarlig festet? • Er en eventuell plugg på varmtvannsbereder kontrollert for varmgang • Strekkavlasting på ledning til utstyr og lamper 25

26 Feil ved elanlegget på min arbeidsplass, hva gjør jeg? 26

27 27 Feil ved elanlegget på min arbeidsplass, hva gjør jeg? • Alltid varsle/ melde • Det må finnes retningslinjer for hvordan avvik skal meldes og behandles. • Hvem skal vurdere feil og ha fullmakt til å kontakte elektriker? • Man skal ha rutiner på rask utbedring når det er fare for berøringsspenning eller brann.

28 28 • Å bruke sitt intern-kontrollsystem kan over tid være med på å redusere vedlikehold og driftsutgifter. Avvikssystemet skal også bringe erfaringer tilbake til systemet. • Ved revisjon av virksomheter er egenkontrollskjemaer, avviksmeldinger og rapporter fra elektroinstallatører ofte et bevis på at et internkontroll system lever.

29 29 Sørg for å holde orden på det elektriske anlegget både hjemme og på jobb, takk for meg


Laste ned ppt "Kristin Elisabeth Pettersen Infratek Elsikkerhet AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google