Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Altamodellen -integrerte helsetjenester i en kommune uten sykehus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Altamodellen -integrerte helsetjenester i en kommune uten sykehus"— Utskrift av presentasjonen:

1 Altamodellen -integrerte helsetjenester i en kommune uten sykehus
Mars 2012 Laila Davidsen Ordfører i Alta Kommune

2 Samhandlingsreformen
Alta var modell for reformen – stor nasjonal oppmerksomhet Alta har et bredt helsetilbud uten å være sykehusby Spesialisthelsetjeneste Kommunehelsetjeneste Private aktører Helseutdanning Ledende i bruk av Helse-IT

3 Altamodellen Hvorfor Altamodellen? Hva er innholdet i Altamodellen?
Avstand til sykehus Befolkningsstørrelse Klima/transportutfordringer Ønsket politikk lokalt - selv om det koster Hva er innholdet i Altamodellen? Kommune og stat Offentlig og privat Lovpålagt og egne prioriteringer Samhandling mellom ulike instanser

4 Finnmark Troms Avstand til sykehus: Hammerfest 145 km Tromsø 430 km
Alta Lakselv Hammerfest Vadsø Kirkenes Kautokeino Finnmark Troms Nordkapp Avstand til sykehus: Hammerfest 145 km Tromsø km Kirkenes km Med slike avstander har det vært nødvendig å bygge opp andre modeller for at helsetilbudet skulle bli godt nok. Det måtte vi gjort selv om vi hadde hatt 5 sykehus i fylket! Nærhet mellom innbyggere og helsetilbud er viktig, ja helt avgjørende i mange tilfeller.

5

6 Heltrukket linje: ansvar for drift
Stiplet linje: vesentlig samarbeidspart Heltrukket linje: Ansvar for drift Stiplet linje: Vesentlig samarbeidspart

7 Stor bygningsmasse ved Alta Helsesenter
Altamodellen Alta Helsesenter Ca m2 400 ansatte Stor bygningsmasse ved Alta Helsesenter

8 Sykestua Finnmark er ”sykestuefylket”
16 kommuner har sykestue (40 plasser) Et nivå over kommunehelsetjeneste Definert som spesialisthelsetjeneste Alta størst: - 9 døgnplasser - dialyse - cellegift - røntgen - televisitter - dagbehandling - legevisitt daglig Sykestuene er ”utgangspunkt” for Samhandlingsreformen Sykestueplasser er spesialisthelsetjenester, og er et alternativ til sykehusinnleggelser! Kun Hammerfest, Kirkenes og Kvalsund som ikke har sykestueplasser.

9 Dialysepasient i Alta - nyreleger i Tromsø
Dialysepasient i Alta - nyreleger i Tromsø. ”Legevisitt” via videokonferanse Alta har hatt dialysetilbud i snart 20 år. Dette viser at vi har vært ledende også på ny teknologi. Alta har hatt dialyse i snart 2 tiår.

10 Fødestua Ca. 300 gravide pr år 100 fødsler Alta - selekterte
Barselopphold Faglig ansvar i foretaket Fullfinansiert av HF Alta har den 6. yngste befolkningen i Norge, og har fødselsoverskudd. 200 fødsler selekteres til sykehuset i Hammerfest. Her ønsker vi naturligvis flere fødsler ved fødestua, men opplever det som en kamp om de fødende – skyfle de over til sykehuset for å opprettholde fødselstallet der. Her burde også jordmødrene hatt ultralydutdanning, slik at de gravide slipper å reise 14 mil for å ta ultralyd. Hittil har ikke dette vært et ønske fra helseforetakets side.

11 Diabetesteam Tilbud i kommunal regi - ”mot normalt”
Lege og sykepleiere Godt lokalt tilbud- stor brukertilfredshet 600 diabetikere Gode resultater God samfunnsøkonomi Eksempel i reformen Diabetesteamet er en desentralisert spesialisthelsetjeneste, som kommunen har valgt å bruke midler på.

12 Helse Finnmark/Helse Nord
Stor aktivitet i Alta: Spesialistpoliklinikk Psykiatrisk senter (70 ansatte) Bilambulanse Luftambulanse Avtale med opptreningssenter Viktige tilbud for trygghet og nærhet til tjenester Ambulansetjenesten har meget god kompetanse.

13 Spesialisttjenester Alta har et bredt spesialisthelsetilbud
Stedlige spesialister og ambulering fra sykehusene Foretaksansatte og private spesialister ØNH, audiograf Øye Gynekologi Indremedisiner Hudlege Barnelege Ortoped Nevrolog Nyrelege Fysikalsk medisiner Lungelege UL-screening gravide Kirurg Obstretiker/fødselslege Reumatolog Anestesilege/-team Det vil si at vi har et godt tilbud i planlagte aktiviteter, men ingen akutt-tjenester. Over kontakter pr år.

14 Røntgenenhet Planlagte undersøkelser Ø-hjelp fra legevakta
LV-lege og radiograf I Alta konfererer med radiolog på sykehus ved behov

15 Opptreningssenteret i Finnmark
Kontrakt med RHF Privat foretak 50 døgnplasser Samlokalisert Fagmiljø

16 Alta legevakt 2 leger og 2 sykepleiere på vakt (ekstra bemanning pga fravær av sykehus) Stort antall hendelser (som må håndteres av primærhelsetjenesten) God kompetanse på stabilisering før transport God evakueringskjede (fly, biler, helikoptre – og ”flyvær”) -ca henvendelser/år -ca konsultasjoner/år 3 Ambulansebiler 2 Ambulansefly med base Alta Helikoptre -Sea king Lakselv -Legehelikopter UNN/Tromsø Henvendelser til legevakta: pr år Ambulanseflyene må bestå, forslag om å flytte den ene ut av byen vil ikke bli akseptert av kommunen. Ambulansepersonell tilstedevakt 24/7/365.

17 Private aktører Over 1/3 av sykehjemsplassene i Alta drevet privat (stiftelse) Fysioterapi- og legetjenester privat IKT-samarbeid med private utviklere, og lokale private helseaktører knyttes til kommunens meldingssystem Opptreningssenteret i Finnmark Privatpraktiserende legespesialister og psykologer Kjøper farmasitjenester privat 49 sykehjemsplasser i privat regi

18 IKT i helse Alta har lang tradisjon for å være i front
Videobasert spesialisthelsetjeneste i 20 år IKT sentralt i intensjonene i samhandlingsreformen Øker effektivitet og bedrer behandlingskvalitet Alta skal fortsatt være ledende på IKT Har nært utviklingssamarbeid med private leverandører/utviklere FUNNKe- meldingsutveksling på tvers av nivåer - ressurskommune Finnmark E-resept - Alta fra mai apotek og leger knyttes sammen Funnke region nord forsøker å implementere alt av elektronisk meldingsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenesten, helsestasjoner og fastleger/helseforetak. 9 kommuner deltok i 2011, ytterligere 7 inviteres til deltakelse i 2012. FUNNKe er tilpasset det Nasjonale meldingsløftet i kommunene (MIK).

19 Elektronisk meldingsutveksling
I stedet for å bruke papir eller telefon sendes meldingene elektronisk Helsepersonell får rett informasjon til rett tid Gir gevinst i form av bedre kvalitet og effektivitet Omfang: I 4. kvartal 2011 gikk det ca meldinger mellom pleie- og omsorgstjenesten og fastlegene i Alta

20 Velferdsteknologi Teknologi som gjør at personer med hjelpebehov kan klare seg bedre selv, eller som bidrar til økt livskvalitet. Eksempler er smarthusløsninger, hjelpe-, trygghets- og sikkerhetssystemer, roboter for husarbeid, overvåking av sykdommer, osv. Skal ikke redusere menneskelige kontakt mellom helsepersonell og tjenestemottaker, men øke den. Alta kommune har samarbeid med Visma og Telenor Objects for å teste ut helhetlig løsning fra alarm blir utløst til det er dokumentert i pasientjournalen. Dette vil tvinge seg gjennom, ikke minst med tanke på den varslede mangelen på arbeidskraft. Men også for å bidra til at de eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Punkt 3: får satt inn hjelp der behovet er, frigjort ressurser fra «unødvendige oppgaver» til nødvendige.

21 Oppsummering del I Alta kommune er innovativ i sin helsepolitikk, Altamodellen er et resultat av det Alta forener kommune- og spesialisthelstjeneste, samt offentlige og private aktører Alta bidrar til forskning og utvikling på flere felt, bl.a. i IKT-faget Alta brukes som ressurs og modell – og ønsker å opprettholde et ledende helsetilbud til befolkningen Samhandlingsreformen er i stor grad gjennomført her

22 Samhandlingsreformen – veien videre
Interkommunalt samarbeid Loppa Kautokeino Kvænangen Hva gjøres videre?

23 Arbeidsområder Billeddiagnostikk Utvidet tilbud CT/MR
Sykestue > 20 døgnplasser? Diabetesteam Fra kommunalt til interkommunalt Arealbehov Kommune og Foretak m2

24 Konklusjon: Området har landets beste forutsetninger for å imøtekomme samhandlingsreformen! og pasientene her har kanskje den største gevinsten av den? Takk for meg 


Laste ned ppt "Altamodellen -integrerte helsetjenester i en kommune uten sykehus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google