Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Altamodellen -integrerte helsetjenester i en kommune uten sykehus Mars 2012 Laila Davidsen Ordfører i Alta Kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Altamodellen -integrerte helsetjenester i en kommune uten sykehus Mars 2012 Laila Davidsen Ordfører i Alta Kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Altamodellen -integrerte helsetjenester i en kommune uten sykehus Mars 2012 Laila Davidsen Ordfører i Alta Kommune

2 Samhandlingsreformen Alta var modell for reformen – stor nasjonal oppmerksomhet Alta har et bredt helsetilbud uten å være sykehusby –Spesialisthelsetjeneste –Kommunehelsetjeneste –Private aktører –Helseutdanning –Ledende i bruk av Helse-IT

3 Altamodellen Hvorfor Altamodellen? –Avstand til sykehus –Befolkningsstørrelse –Klima/transportutfordringer –Ønsket politikk lokalt - selv om det koster Hva er innholdet i Altamodellen? –Kommune og stat –Offentlig og privat –Lovpålagt og egne prioriteringer

4 Tromsø Alta Lakselv Hammerfest Vadsø Kirkenes Kautokeino Finnmark Troms Nordkapp Avstand til sykehus: Hammerfest 145 km Tromsø 430 km Kirkenes 540 km

5

6 Heltrukket linje: Ansvar for drift Stiplet linje: Vesentlig samarbeidspart

7 Altamodellen Alta Helsesenter Ca 15.000 m 2 400 ansatte

8 Sykestua Finnmark er ”sykestuefylket” 16 kommuner har sykestue (40 plasser) Et nivå over kommunehelsetjeneste Definert som spesialisthelsetjeneste Alta størst: - 9 døgnplasser - dialyse - cellegift - røntgen - televisitter - dagbehandling - legevisitt daglig Sykestuene er ”utgangspunkt” for Samhandlingsreformen

9 Dialysepasient i Alta - nyreleger i Tromsø. ”Legevisitt” via videokonferanse Alta har hatt dialyse i snart 2 tiår.

10 Fødestua Ca. 300 gravide pr år 100 fødsler Alta - selekterte Barselopphold Faglig ansvar i foretaket Fullfinansiert av HF

11 Diabetesteam Tilbud i kommunal regi - ”mot normalt” Lege og sykepleiere Godt lokalt tilbud- stor brukertilfredshet 600 diabetikere Gode resultater God samfunnsøkonomi Eksempel i reformen

12 Helse Finnmark/Helse Nord Stor aktivitet i Alta: Spesialistpoliklinikk Psykiatrisk senter (70 ansatte) Bilambulanse Luftambulanse Avtale med opptreningssenter Viktige tilbud for trygghet og nærhet til tjenester

13 Spesialisttjenester ØNH, audiograf Øye Gynekologi Indremedisiner Hudlege Barnelege Ortoped Nevrolog Nyrelege Fysikalsk medisiner Lungelege UL-screening gravide Kirurg Obstretiker/fødselslege Reumatolog Anestesilege/-team Over 20.000 kontakter pr år. Alta har et bredt spesialisthelsetilbud Stedlige spesialister og ambulering fra sykehusene Foretaksansatte og private spesialister

14 Røntgenenhet Planlagte undersøkelser Ø-hjelp fra legevakta LV-lege og radiograf I Alta konfererer med radiolog på sykehus ved behov

15 Opptreningssenteret i Finnmark Kontrakt med RHF Privat foretak 50 døgnplasser Samlokalisert Fagmiljø

16 Alta legevakt -2 leger og 2 sykepleiere på vakt (ekstra bemanning pga fravær av sykehus) -Stort antall hendelser (som må håndteres av primærhelsetjenesten) -God kompetanse på stabilisering før transport -God evakueringskjede (fly, biler, helikoptre – og ”flyvær”) Ambulansepersonell tilstedevakt 24/7/365. -ca 15.000 henvendelser/år -ca 10.000 konsultasjoner/år 3 Ambulansebiler 2 Ambulansefly med base Alta Helikoptre -Sea king Lakselv -Legehelikopter UNN/Tromsø

17 Private aktører Over 1/3 av sykehjemsplassene i Alta drevet privat (stiftelse) Fysioterapi- og legetjenester privat IKT-samarbeid med private utviklere, og lokale private helseaktører knyttes til kommunens meldingssystem Opptreningssenteret i Finnmark Privatpraktiserende legespesialister og psykologer Kjøper farmasitjenester privat

18 IKT i helse Alta har lang tradisjon for å være i front Videobasert spesialisthelsetjeneste i 20 år IKT sentralt i intensjonene i samhandlingsreformen Øker effektivitet og bedrer behandlingskvalitet Alta skal fortsatt være ledende på IKT Har nært utviklingssamarbeid med private leverandører/utviklere FUNNKe- meldingsutveksling på tvers av nivåer - ressurskommune Finnmark E-resept - Alta fra mai 2012- apotek og leger knyttes sammen

19 Elektronisk meldingsutveksling I stedet for å bruke papir eller telefon sendes meldingene elektronisk Helsepersonell får rett informasjon til rett tid Gir gevinst i form av bedre kvalitet og effektivitet Omfang: I 4. kvartal 2011 gikk det ca. 1500 meldinger mellom pleie- og omsorgstjenesten og fastlegene i Alta

20 Velferdsteknologi Teknologi som gjør at personer med hjelpebehov kan klare seg bedre selv, eller som bidrar til økt livskvalitet. Eksempler er smarthusløsninger, hjelpe-, trygghets- og sikkerhetssystemer, roboter for husarbeid, overvåking av sykdommer, osv. Skal ikke redusere menneskelige kontakt mellom helsepersonell og tjenestemottaker, men øke den. Alta kommune har samarbeid med Visma og Telenor Objects for å teste ut helhetlig løsning fra alarm blir utløst til det er dokumentert i pasientjournalen.

21 Oppsummering del I Alta kommune er innovativ i sin helsepolitikk, Altamodellen er et resultat av det Alta forener kommune- og spesialisthelstjeneste, samt offentlige og private aktører Alta bidrar til forskning og utvikling på flere felt, bl.a. i IKT-faget Alta brukes som ressurs og modell – og ønsker å opprettholde et ledende helsetilbud til befolkningen Samhandlingsreformen er i stor grad gjennomført her

22 Samhandlingsreformen – veien videre Interkommunalt samarbeid Loppa Kautokeino Kvænangen

23 Arbeidsområder Billeddiagnostikk Utvidet tilbud CT/MR Sykestue 9 ---> 20 døgnplasser? Diabetesteam Fra kommunalt til interkommunalt Arealbehov Kommune og Foretak 3-4000 m 2

24 Konklusjon: Området har landets beste forutsetninger for å imøtekomme samhandlingsreformen! -og pasientene her har kanskje den største gevinsten av den? Takk for meg


Laste ned ppt "Altamodellen -integrerte helsetjenester i en kommune uten sykehus Mars 2012 Laila Davidsen Ordfører i Alta Kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google