Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universitetssykehuset Nord-Norge HF"— Utskrift av presentasjonen:

1 Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Helseberedskap i nordområdene -Helsepolitikk møter nordområde- og utenrikspolitikk Tor Ingebrigtsen direktør, professor Universitetssykehuset Nord-Norge HF

2 Nordområdepolitikken
Norges viktigste strategiske satsingsområde Overordnet mål: Økt aktivitet, kunnskap og nærvær som grunnlag for bærekraftig økonomisk og sosial utvikling (Energi, fisk og turisme)

3 Nordområdestrategien
Tilstedeværelse Kunnskap (utdanning og forskning) Folk til folk samarbeid Bærekraftig vekst og utvikling Levedyktige lokalsamfunn med fremtidsrettede arbeidsplasser, gode helse- og utdanningstilbud og rike natur- og kulturopplevelser

4 Helsepolitikken Trygghet Likeverdighet Utfordringer Avstander Klima
Overhyppighet av sykdom og skader Lokalsykehusstrategi Kompetanseprofil

5 Nye utfordringer Økt aktivitet i Polhavet
Internasjonal skipfart Fiske Olje og gass Turisme Nye former for friluftsliv og turisme Fastlandet Svalbard

6 Helseberedskap i nordområdene
UNN Longyearbyen Akuttmedisin Ulykker og katastrofer Folkehelse Spesialist- helsetjenesten Lokalsykehus Barents- sykehuset UNN Tromsø Primærhelsetjenesten

7 Katastrofer og store ulykker
Transportulykker Skipsforlis Maxim Gorkij Njord Flyulykker Operafjellet Gamvik Torghatten Snøras, jordras Vassdalen Rustadhøgda Balsfjord

8 ”Storulykke”, ikke ”katastrofe”: 26 skadde, 3 drepte.
Rustadhøgdaulykken 2000 ”Storulykke”, ikke ”katastrofe”: 26 skadde, 3 drepte.

9 Svære evakueringsressurser
minutter: militære ambulanser, 4 sivile ambulanser minutter: militære ambulanser, 8 sivile ambulanser, 7 militære helikoptre, 1 sivilt helikopter, 1 Hercules, 2 Twin Otters > 120 minutter: militære ambulanser, 8 sivile ambulanser, 16 militære helikoptre, 1 sivilt helikopter, 1 Hercules, 2 Twin Otters, 1 sivilt ambulansefly

10 Lokalsykehusene, UNN og beredskap
Akuttmedisinsk beredskap og katastrofeberedskap Faginnhold under kontinuerlig debatt Må ha relativt mange lokalsykehus per populasjonsenhet Beredskapen koster i alle ledd!

11 Sea King redningshelikopter 330-skvadronen
Stor maskin, stort mannskap, stor kapasitet: SAR, ambulanse, nesten ubegrensa værtoleranse, sterk!

12 Hovedrednings- sentralenes ansvarsområde Sea King Super Puma
Øvrige luft- ressurser HRS NN HRS SN

13 Norske samfunn på Svalbard
Kulldrift Reiseliv Forskning og utdanning Longyearbyen ikke livsløpssamfunn

14 Longyearbyen sykehus Avdeling i UNN
Rapporterer til direktøren (utenom klinikkstrukturen) Målsetting Akuttmedisinsk beredskapssykehus Vanlige helsetjenester Befolkningen på Svalbard Alle som ferdes på og rundt øygruppen og i tilstøtende havområder

15 Helseberedskap i Svalbardsonen
Risiko x Konsekvens… Regjeringens mål er å redusere risiko Forebyggende tiltak Tak på 200 passasjerer per cruiseskip på Øst-Svalbard Ambisjonsnivået for håndtering av konsekvenser av store ulykker ikke klart definert

16 Beredskap Longyearbyen sykehus
Legevakt Kirurg 1/3 døgn Allmennlege 2/3 døgn Anestesi- og operasjonssykepleiere Utrykningsteam Kriseblod Kapasitet 2-3 hardt skadde?

17 UNNs katastrofeplan: Svalbardvedlegget
Lokal varsling Etablering av Svalbardlaget 2 kirurger og 2 anestesileger 2 operasjons- og 2 anestesisykepleiere Blodbankpersonell Transport med ambulansefly Katastrofesykehus? Utvidet flykapasitet?

18 Kirkenes Barentssykehuset Avstand til UNN Nærhet til Russland
Gammelt og nedslitt Høyt konfliktnivå rundt ubetydelige omstillinger Seilingsleden Høybuktmoen flyplass Grensevakstyrken Industriarbeidsplasser Barentssamarbeidet Barentssekretariatet Barentsinstituttet (UiT) Helse- og sosialprogrammet Barentssykehuset

19 Kunnskap = forskning Tromsø High North Cluster (THiNC)
Medisinsk og helsefaglig forskning utelatt! Aktuelle forskningsfelt Helseberedskap (navigasjonssystemer) Klima/miljø og helse (miljøgifter) Bioprospektering og legemidler Organisasjon og ledelse Folkehelse, internasjonal helse

20 Utdanningstilbud ved UiT
Nytt helsevitenskapelig fakultet Ny studieplan for medisin Trafikkflyverutdanning Nye undervisningsarenaer 3 DMS, primærhelsetjenesten 2 lokalsykehus (planlegger nybygg i Narvik), 5 DPS Dagenheter og hotellposter Samhandlings- og organisasjonskunnskap Se grunn- og spesialistutdanninger i sammenheng

21 Universitetssykehuset Nord-Norge
Universitetssykehuset for nordområdene! Vi tar bort avstandene!

22 Konklusjoner Viderefør akuttfunksjoner på lokalsykehusene
Tydeliggjør Kirkenes rolle som Barentssykehuset Styrk redningshelikoptertjenesten Vurder å styrke Longyearbyen sykehus og helseberedskapen i Svalbard-sonen Inkluder helse i THiNC Utdanne helsepersonell og flygere som kan håndtere ”avstandsmedisin”

23

24 Folk til folk samarbeidet
De tre stammers møte Russland Helse og kultur bygger tillit og samhørighet mellom folkene!

25 Redningstjenesten på Svalbard
Sysselmannen leder LRS 2 helikoptre 2 beltevogner, snøscootere Longyearbyen Røde Kors Vaktteamet på sykehuset

26

27

28 Høringsuttalelse Helseberedskap
Helse som virkemiddel i det tillitsbyggende samarbeidet mellom folkene på Nordkalotten Helseforskning

29 Redningstjenesten er Samhandling og koordinering
UNN mars 09

30 Hele regionen kan bli involvert
Dette krever regional ledelse (AMK-Tromsø ”blir” regional AMK Tett samarbeid mellom sykehusene Stram bruk av transportressursene Evt nasjonal koordinering Funksjonsevne over tid

31 EUs nordlige dimensjon Barentssamarbeidet Arktisk råd
Helse Redningssamarbeid


Laste ned ppt "Universitetssykehuset Nord-Norge HF"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google