Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helseberedskap i nordområdene -Helsepolitikk møter nordområde- og utenrikspolitikk Tor Ingebrigtsen direktør, professor Universitetssykehuset Nord-Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helseberedskap i nordområdene -Helsepolitikk møter nordområde- og utenrikspolitikk Tor Ingebrigtsen direktør, professor Universitetssykehuset Nord-Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helseberedskap i nordområdene -Helsepolitikk møter nordområde- og utenrikspolitikk Tor Ingebrigtsen direktør, professor Universitetssykehuset Nord-Norge HF

2 Nordområdepolitikken •Norges viktigste strategiske satsingsområde •Overordnet mål: –Økt aktivitet, kunnskap og nærvær som grunnlag for bærekraftig økonomisk og sosial utvikling (Energi, fisk og turisme)

3 Nordområdestrategien •Tilstedeværelse •Kunnskap (utdanning og forskning) •Folk til folk samarbeid •Bærekraftig vekst og utvikling –Levedyktige lokalsamfunn med fremtidsrettede arbeidsplasser, gode helse- og utdanningstilbud og rike natur- og kulturopplevelser

4 Helsepolitikken •Trygghet •Likeverdighet Utfordringer –Avstander –Klima –Overhyppighet av sykdom og skader –Lokalsykehusstrategi –Kompetanseprofil

5 Nye utfordringer •Økt aktivitet i Polhavet –Internasjonal skipfart –Fiske –Olje og gass –Turisme •Nye former for friluftsliv og turisme –Fastlandet –Svalbard

6 Helseberedskap i nordområdene 1.Akuttmedisin 2.Ulykker og katastrofer 3.Folkehelse Spesialist- helsetjenesten UNN Tromsø UNN Longyearbyen Lokalsykehus Barents- sykehuset Primærhelsetjenesten

7 Katastrofer og store ulykker • Transportulykker –Skipsforlis •Maxim Gorkij •Njord –Flyulykker •Operafjellet •Gamvik •Torghatten • Snøras, jordras –Vassdalen –Rustadhøgda –Balsfjord

8 ”Storulykke”, ikke ”katastrofe”: 26 skadde, 3 drepte. Rustadhøgdaulykken 2000

9 Svære evakueringsressurser 1 - 30 minutter: 4 militære ambulanser, 4 sivile ambulanser 30 - 120 minutter: 21 militære ambulanser, 8 sivile ambulanser, 7 militære helikoptre, 1 sivilt helikopter, 1 Hercules, 2 Twin Otters > 120 minutter: 27 militære ambulanser, 8 sivile ambulanser, 16 militære helikoptre, 1 sivilt helikopter, 1 Hercules, 2 Twin Otters, 1 sivilt ambulansefly

10 Lokalsykehusene, UNN og beredskap •Akuttmedisinsk beredskap og katastrofeberedskap –Faginnhold under kontinuerlig debatt •Må ha relativt mange lokalsykehus per populasjonsenhet •Beredskapen koster i alle ledd!

11 Sea King redningshelikopter 330-skvadronen Stor maskin, stort mannskap, stor kapasitet: SAR, ambulanse, nesten ubegrensa værtoleranse, sterk!

12 Hovedrednings- sentralenes ansvarsområde Sea King Super Puma Øvrige luft- ressurser HRS SN HRS NN

13 Norske samfunn på Svalbard 1.Kulldrift 2.Reiseliv 3.Forskning og utdanning •Longyearbyen ikke livsløpssamfunn

14 Longyearbyen sykehus •Avdeling i UNN •Rapporterer til direktøren (utenom klinikkstrukturen) •Målsetting 1.Akuttmedisinsk beredskapssykehus 2.Vanlige helsetjenester –Befolkningen på Svalbard –Alle som ferdes på og rundt øygruppen og i tilstøtende havområder

15 Helseberedskap i Svalbardsonen •Risiko x Konsekvens… •Regjeringens mål er å redusere risiko –Forebyggende tiltak •Tak på 200 passasjerer per cruiseskip på Øst-Svalbard •Ambisjonsnivået for håndtering av konsekvenser av store ulykker ikke klart definert

16 Beredskap Longyearbyen sykehus •Legevakt –Kirurg 1/3 døgn –Allmennlege 2/3 døgn •Anestesi- og operasjonssykepleiere •Utrykningsteam •Kriseblod •Kapasitet 2-3 hardt skadde?

17 UNNs katastrofeplan: Svalbardvedlegget •Lokal varsling •Etablering av Svalbardlaget –2 kirurger og 2 anestesileger –2 operasjons- og 2 anestesisykepleiere –Blodbankpersonell –Transport med ambulansefly •Katastrofesykehus? •Utvidet flykapasitet?

18 Kirkenes •Avstand til UNN •Nærhet til Russland •Gammelt og nedslitt •Høyt konfliktnivå rundt ubetydelige omstillinger • Seilingsleden • Høybuktmoen flyplass • Grensevakstyrken • Industriarbeidsplasser • Barentssamarbeidet –Barentssekretariatet –Barentsinstituttet (UiT) –Helse- og sosialprogrammet Barentssykehuset

19 Kunnskap = forskning •Tromsø High North Cluster (THiNC) –Medisinsk og helsefaglig forskning utelatt! •Aktuelle forskningsfelt –Helseberedskap (navigasjonssystemer) –Klima/miljø og helse (miljøgifter) –Bioprospektering og legemidler –Organisasjon og ledelse –Folkehelse, internasjonal helse

20 Utdanningstilbud ved UiT •Nytt helsevitenskapelig fakultet •Ny studieplan for medisin •Trafikkflyverutdanning •Nye undervisningsarenaer –3 DMS, primærhelsetjenesten –2 lokalsykehus (planlegger nybygg i Narvik), 5 DPS –Dagenheter og hotellposter •Samhandlings- og organisasjonskunnskap •Se grunn- og spesialistutdanninger i sammenheng

21 Universitetssykehuset Nord-Norge •Universitetssykehuset for nordområdene! Vi tar bort avstandene!

22 Konklusjoner •Viderefør akuttfunksjoner på lokalsykehusene •Tydeliggjør Kirkenes rolle som Barentssykehuset •Styrk redningshelikoptertjenesten •Vurder å styrke Longyearbyen sykehus og helseberedskapen i Svalbard-sonen •Inkluder helse i THiNC •Utdanne helsepersonell og flygere som kan håndtere ”avstandsmedisin”

23

24 Folk til folk samarbeidet •De tre stammers møte •Russland Helse og kultur bygger tillit og samhørighet mellom folkene!

25 Redningstjenesten på Svalbard •Sysselmannen leder LRS –2 helikoptre –2 beltevogner, snøscootere –Longyearbyen Røde Kors –Vaktteamet på sykehuset

26

27

28 Høringsuttalelse •Helseberedskap •Helse som virkemiddel i det tillitsbyggende samarbeidet mellom folkene på Nordkalotten •Helseforskning

29 UNN mars 09 Redningstjenesten er Samhandling og koordinering

30 Hele regionen kan bli involvert •Dette krever regional ledelse (AMK-Tromsø ”blir” regional AMK •Tett samarbeid mellom sykehusene •Stram bruk av transportressursene •Evt nasjonal koordinering •Funksjonsevne over tid

31 EUs nordlige dimensjon Barentssamarbeidet Arktisk råd –Helse –Redningssamarbeid


Laste ned ppt "Helseberedskap i nordområdene -Helsepolitikk møter nordområde- og utenrikspolitikk Tor Ingebrigtsen direktør, professor Universitetssykehuset Nord-Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google