Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Framtidens byer – nettverkssamling 09.03.2009 Om søknadene til belønningsordningen m.m.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Framtidens byer – nettverkssamling 09.03.2009 Om søknadene til belønningsordningen m.m."— Utskrift av presentasjonen:

1 Framtidens byer – nettverkssamling 09.03.2009 Om søknadene til belønningsordningen m.m.

2 2 Tema •Om behandlingen av søknadene til belønningsordningen •Om Framtidens byer og sykkelstrategien

3 3 Søknadene til belønningsordningen - Prosessen •9 søknader totalt, hvorav 6 søknader om 4-årig avtale •Dialogmøter med alle 4 åringer •Administrasjonens forslag på veg til politisk behandling –Hvem bør gis 1-årig tildeling –Hvor mye bør hver 1 åring tildeles –Hvilke 4 åringer bør SD gå videre med •Søker som tildeles 1-årig bevilgning får tilbakemelding så snart saken er behandlet •Kandidater for 4-årig avtale blir kontaktet for forhandling av avtale

4 4 Søknadene til belønningsordningen – Generelle inntrykk •Alle søkerbyene har hatt positiv utvikling for kollektivtrafikken unntatt én •For biltrafikken variere utviklingen fra markert nedgang, uendret til sterk vekst. •Suksess: –Modernisering av kollektivtilbudet –Bedre framkommelighet for kollektivtrafikken –Økt kostnad for biltrafikken –Redusert framkommelighet –Økte bomtakster •Motgang: –Manglende (og nedadgående) framkommelighet for kollektivtrafikken –Fortsatt press fra sattelitene

5 5 En gladmelding Jeg tror ikke folk skjønner hvor stort dette er, sier Nilsen. Hele området er på 90 mål, det tilsvarer litt over 14 fotballbaner. Avenyen består av store parkeringsplasser og 17 gigabutikker Harald Andersen i Kvadraturforeningen gratulerer Avenyen med åpningen. - De som etablerer seg i retailparken, eller Avenyen, er store kolosser som vi ikke hadde hatt plass til i Kvadraturen. Vi ser ikke på Avenyen som en konkurrent til Kvadraturen i det hele tatt, sier Andersen. Han er likevel glad for at butikkene i Kvadraturen satser på detaljhandel i disse tider. - Det har vist seg tidligere at konjunkturnedgang ikke har sammenheng med nedgang i detaljhandelen. Men butikkene i Avenyen er store, og de krever mange kunder og stor omsetning, sier Andersen. Butikkene: Biltema, ICA Maxi, Leker, Right price tiles, Sparkjøp, Toys 'R'Us, Montér, Møbelmiljø, Strai Kjøkken, Modena, Magic Store, Burger King, Jula, Elkjøp Megastore, Jysk, XXL (sport) og Bohus. De fem siste åpner ikke før i april/mai.

6 6 Søknadene til belønningsordningen – om 4 åringene •Krevende oppgave •Ingen søkere passerer kravene uten videre –Kravene er ment å være krevende –Mer enn en ”avansert” 1-årig tildeling over flere år –Tildelingen skal forsvares i forhold til tildelingskriteriene og andre søkere •Alle unntatt én er godt kvalifiserte for 1-årig tildeling •Behov for gode analyser av restriktiviteten i tiltakspakken •Svært mange spennende prosesser på gang (også blant årets 1 åringer) –Vil vi klare å innfri?

7 7 Kriterier for avtale om 4-årig tildeling •Politiske vedtak om å iverksette, eller skjerpe, restriktive tiltak rettet mot bilbruk. •Vedtakene må være realistiske. •Forpliktende vedtak, eller initiativ, knyttet til framtidig arealbruk og konsekvenser for transportutviklingen og transportpolitikken. •Utvikling av samarbeid med fylkeskommunen og relevante omegnskommuner. •Samsvar med: –Målene for og handlingsprogrammet for byens deltakelse i Framtidens byer –Med eventuelle vedtatte bypakker •Helhetlig analyse av tiltakspakken, i samarbeid med eller forelagt SVV der det ikke er igangsatt eller gjennomført KS1 •Fleksibilitet i forhold til resultat av politiske vedtak i etterkant av eventuelle KS1 eller tilsvarende helhetlig analyse

8 8 SDs oppfølging av den nasjonale sykkelstrategien •Sykling og gange inngår i en helhetlig innsats for mer klima/miljøvennlig transport. •Statens vegvesen har en særskilt pådriver og opplæringsrolle mht universell utforming, kollektivtrafikk og sykkeltrafikk overfor Kommuner og Fylkeskommuner, også Framtidens byer. •Sykkelbynettverket: –Kurs og formidling –www.sykkelby.nowww.sykkelby.no –Alle Framtidens byer er medlem unntatt Porsgrunn. •Studietur i april til Basel, Freiburg og Strasbourg for å se på gode kollektiv, gang - og sykkelsystemer [ledige plasser – turen er åpen også for byer som ikke er medlem ennå – se www.sykkelby.no Anbefales]

9 9 Sykkelby (forts) •De fleste byene har planer for hovednett for sykkeltrafikken •Planer gir et godt grunnlag for samarbeid med SVV og FK om handlingsprogram for NTP2010 – 2013 og de fylkeskommunale handlingsprogram for alle de nye fylkesvegene. •Viktig å være oppmerksom på FKs nye rolle og nytt ansvar for sykkeltrafikken på det nye og mye større fylkesvegnettet. •SVV Region sør har i 4 år hatt en ekstra satsing på 5 sykkelbyer, Kongsberg, Notodden, Mandal, Grimstad og Sandefjord. –Avtaler med kommuner og fylkeskommuner om en felles innsats. –FK og K har satt av midler til tiltak som øker sykkelbruken, som investeringer i hovednett, kampanjer, parkering, ts- tiltak på eksisterende anlegg mv. –Målet er å få til synlige og merkbare resultater på forholdsvis kort tid. Sykkelbruken øker nå i disse byene og satsingen og samarbeidsmodellen vurderes som vellykket. •Ønskelig å få til tilsvarende felles løft i andre byer/fylker.

10 10 Sykkelby (forts) •Forvaltningsreformen –Øvrige riksveger overføres til fylkeskommunene –Felles satsinger må nå i enda større grad drøftes lokalt i kommuner og fylkeskommuner –SVV vil fortsatt være en viktig aktør med sitt ansvar for det som heter stamveger i dag og som pådriver og kursing. –Fylkeskommunene skal lage sine handlingsprogram for det nye fylkesvegnettet med basis i tildeling i kommuneproposisjonen for 2010. Mao., det er viktig for byene å være på banen. •Bli medlem eller meld dere på nyhetsbrev www.sykkelby.no


Laste ned ppt "Framtidens byer – nettverkssamling 09.03.2009 Om søknadene til belønningsordningen m.m."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google