Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brobygging for fremtiden

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brobygging for fremtiden"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brobygging for fremtiden
Brobygging for fremtiden. Utvikling av forskning og innovasjon for å møte morgendagens behov Administrerende direktør Bente Mikkelsen, Helse Sør-Øst RHF Helse- og omsorgskonferansen, Værnes, 7. november 2011

2 Behov og ønsker øker Forventninger Medisinsk utvikling Økonomi 1980
1990 2000 2010 Flere hjelpetrengende, færre hjelpende hender og begrensede ressurser I dag går hver 6. elev fra ungdomsskolen inn i helse- og omsorgsarbeid. Med samme nivå på tjenestetilbudet, vil vi i 2025 ha behov for at hver 4. elev blir helse- og sosialarbeider …. og i 2035 må hver 3. elev velge h/s utdanning….

3 Mangel på kunnskaphåndtering – årsak til død og skader
Over 14% skader* 6% forlenget sykehusopphold og 0,6% døde av skadene * ca prosent av pasientene får ikke behandling i henhold til vitenskapelig dokumentasjon** 20-25 prosent av all behandling er unødvendig, eller kan være skadelig** *GTT målinger i Norge 2011, **studier gjengitt av Kunnskapssenteret

4 Tett samarbeid mellom forskere og klinikere
Forskning og innovasjon i Helse Sør-Øst Tett samarbeid mellom forskere og klinikere VISJON Høy kvalitet Samarbeid Høy ressursutnyttelse Komme pasientene til gode

5 Utfører 60 prosent av all forskning i spesialisthelsetjenesten
Helse Sør-Øst brukte millioner kroner på forskning i 2010 To tredeler av all forskning finansieres av helseforetakenes egne midler Tilsvarer tre prosent av foretaksgruppens driftsbudsjett, mål om å bringe forskningsinnsatsen opp på fem prosent av driftsbudsjettet Helse Sør-Øst utfører 60 prosent av forskningen som utføres i spesialisthelsetjenesten Nært samarbeid med Universitetet i Oslo Utstrakt samarbeide med andre universiteter og høyskoler Frank Helse Sør-Øst bruker mest på forskning utenfor universitetssykehus (lys blå) av alle foretaksgruppene

6 Sterk vekst i ressursbruk og doktorgrader
Dobling i ressursbruk til forskning Mer enn dobling i antall doktorgrader 2002 = Gjennomsnitt for perioden

7 Oslo universitetssykehus er ledende på forskning innen spesialisthelsetjenesten
Står for 85 prosent av all forskning i Helse Sør-Øst. Dette tilsvarer halvparten av forskningen i spesialisthelsetjenesten Har tre Sentre for fremragende forskning (SFF) 2010: vitenskaplige artikler og 120 avlagte doktorgrader Regional forskningsstøttefunksjon for Helse Sør-Øst Medisinske forskningspublikasjoner Universitetet i Oslo + Oslo universitetssykehus Frank

8 Alle sykehus og institutter har ansvar for
Forskning med utgangspunkt i pasientnære kliniske problemstillinger Forskning som bidrar til implementering i praksis (translasjon) Epidemiologisk forskning Helsetjenesteforskning Universitetssykehusene har i tillegg et særskilt ansvar for Grunnforskning Grunnforskning som bidrar til implementering i praksis (translasjon) Teknologisk avansert forskning Forskerutdanning og etablering av nettverksamarbeid i regionen

9 Kraftig satsing på innovasjon
Myndighetene prioriterer innovasjon. Helse Sør-Øst følger systematisk opp statlige føringer. Innovasjon ble i 2007 en del av Helse Sør-Østs forskningsstrategi. Først ute av helseregionene. Partnerskap og strukturgrep Egen innovasjonspott (10 millioner kroner i 2010) til gode prosjekter i helseforetakene Aktiv i Innomed Samordner innovasjon med de øvrige regionene, Forskningsrådet og Innovasjon Norge Mobil røntgen Sparer pasientene for unødig belastninger Sparer helsetjenesten for millionbeløp Utviklet ved Oslo universitetssykehus Frank

10 Blomstene blomstrer… Oslo Cancer Cluster gir kreftområde en sterk innovasjonsprofil 11.mai stiftes en nytt nevroklynge etter mønster av OCC: Nansen Neuroscience Network med basis i Oslo og Trondheim 38 spennende prosjekter innvilget fra Innovasjonspotten Mange andre i startgropen Et nordisk prosjekt om helse og innovasjon har fått klarsignal til oppstart

11 Etablert Inven2 som Norges største aktør innen kommersialisering av forskning
Eies av Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus - er et resultat av en fusjon mellom Medinnova og Birkeland Innovasjon i 2010 Kommersialisering av innovasjoner fra UiO, OUS og HSØ Administrering av forskningsfond Administrering og oppfølging av kliniske studier Ambisjon om å bygge nytt næringsliv basert på grensesprengende teknologi fra Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst

12 Hvordan kan jeg lage et laken som suger opp væske raskt?
Utfordringen Eksperiment Jaktet på absorberende pulver – brukes i oljeindustrien Utprøving på kjøkkenbenken med plast, papir og pulver i ulike lag for å skape et laken Samarbeid med ulike forskningsmiljøer Samarbeid med mulige leverandører og industripartnere Utvikler prototype på et spesialtilpasset superabsorberende fødelaken Astrid Skreosen arbeidet som barnepleier ved fødeavdelingen i Skien. Mange tunge timer med vask og rydding etter fødsel Utstyr: Ikke tilpasset eksisterende fødesenger Tidsbruk: Mye tid gikk bort til rengjøring og klarering av nye fødestuene Hygiene: Vanskelig renhold – smitteproblematikk og infeksjoner

13 Kombinere kunnskap og utfordringer på tvers av organisasjonsgrenser
Utvikle videosystemet til et nyttig verktøy for planlegging, dokumentasjon og kvalitetssikring av viktige sykehus-funksjoner, som pasientbehandling, forskning og undervisning Basert på eksisterende Posicom teknologi Bruk av bilder og video i sykehus er i dag lite effektivt En rekke ulike medier og formater Video editering er komplisert Problemer med gjenfinning Ingen knytning til journalen Ingen sentral lagring

14 Utvikle SEEKUENCE i et OFU-prosjekt i samarbeid mellom Posicom og Sykehuset Buskerud
Før operasjon Overføre arbeidsliste og pasientdata fra PAS/EPJ, eller skrive inn data (SEEKUENCE blir satt opp med aktuell prosedyre og bokmerkekategorier) Under operasjon Opptak av video og lyd Bokmerke funn og hendelser (sekvenser) Velge sekvenser og rapporter til EPJ Etter operasjon Gjennomgang og redigering av sekvensene Legge til nye sekvenser, kommentarer og andre dokumenter. Søke etter sekvenser ved bruk av nøkkelord Velge sekvenser for EPJ, undervisning etc Live view Bakvakt/ spesialist kan logge seg inn for “live view”

15 Fra idé til realisering vil ta tid!
Kreftforskningen ved Radiumhospitalet har fostret nye bedrifter: Photocure har brukt år på å kommersialisere nye behandlingsmetoder Dynal (nå Invitrogen) trengte også mange år. Nå en internasjonal vinner Nye oppstartselskaper trenger tid, kompetanse, tålmodighet og risikokapital Men: Vi må så, før vi kan høste!


Laste ned ppt "Brobygging for fremtiden"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google