Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte Villa Gerda 13.11. 2006 med Levanger formannskap – Arne Hoff, PTL Møte Villa Gerda 13.11. 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte Villa Gerda 13.11. 2006 med Levanger formannskap – Arne Hoff, PTL Møte Villa Gerda 13.11. 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte Villa Gerda 13.11. 2006 med Levanger formannskap – Arne Hoff, PTL Møte Villa Gerda 13.11. 2006

2 Møte Villa Gerda 13.11. 2006 med Levanger formannskap – Arne Hoff, PTL Diskusjon: Hva kjennetegner suksess? Kommunen vokser Økt næringsaktivitet, nye etableringer, attraktiv for nye etabl. (image) Bedre økonomi Ha en tråd i det vi holder på med, ikke bare enkeltsaker Fornøyd næringsliv. Allsidig. Økonomisk vellykkede bedrifter. Høyt kompetansenivå Stabilt og trygt samfunn. Stabil sysselsetting. Attraktive arbeidsplasser (spesielt for ungdom) Tilgjengelig næringsareal (være i forkant) Effektiv apparat for å ta i mot henvendelser Handlekraft, tilrettelegging Økt folketall, positive, fornøyde innbyggere, bolyst Stor aktivitet på havna Økt kulturtilbud Positive medieoppslag Boligbygging Aktivitet i hele kommunen. I sentrum. På Åsen. Et aktivt landbruk

3 Møte Villa Gerda 13.11. 2006 med Levanger formannskap – Arne Hoff, PTL En diskusjon har ulike nivåer IDENTITITET Hvem vil vi fremstå som...? VERDIER OG MÅL Hvorfor gjør vi det vi gjør…? FERDIGHETER / FORTRINN Hvordan gjør vi ting hos oss …? HANDLINGER / ADFERD Hva er det konkret vi sier, gjør og utfører … OMGIVELSER Hvor er vi til stede...? Hvilke arenaer …? Når …? Hvem? Hvorfor? Hvordan? Hva? Hvor? Når?

4 Møte Villa Gerda 13.11. 2006 med Levanger formannskap – Arne Hoff, PTL Hva er suksess ….? Figur: Vekst i sysselsettingen i ulike næringer på Innherred. Datakilde: SSB. Kilde: Telemarksforskning

5 Møte Villa Gerda 13.11. 2006 med Levanger formannskap – Arne Hoff, PTL Hva er det som ”driver” næringsutvikling? Næringspolitikk? Konjunkturene? Teknologi? Kapital? Infrastruktur? Tilgang på ideer? Kompetanse? Befolkningsvekst? Tilgang på attraktive lokaler og arealer?

6 Møte Villa Gerda 13.11. 2006 med Levanger formannskap – Arne Hoff, PTL Innherred – Utvikling framover Innherred har i dag rundt 61.000 innbyggere og rundt 24.000 arbeidsplasser Fram til år 2020 ventes antall innbyggere å øke med ca 1350 Veksten avtar raskt fra sør til nord i regionen: –Levanger:+ 1000 innbyggere –Verdal: + 370 innbyggere –Inderøy: + 230 innbyggere –Steinkjer: + 150 innbyggere –Verran: - 400 innbyggere

7 Møte Villa Gerda 13.11. 2006 med Levanger formannskap – Arne Hoff, PTL Image Kompetansesamfunnets folk velger sitt bosted Steder med en utviklingspreget og utviklingsrettet image vinner kampen om kompetansen En slik image skapes gjennom: –Suksess med befolkningsvekst og vekst i næringslivet –Bostedskvaliteter og kommunal service –Kulturelle vannhull og møteplasser –Urbane storbykvaliteter –Aktiv markedsføring, profilering og attraktive arrangementer Det gjelder å skape et utviklingspreget image! Kilde: Erik Holmelin, Agenda

8 Møte Villa Gerda 13.11. 2006 med Levanger formannskap – Arne Hoff, PTL Kampen om næringskompetansen Næringslivets krav til kompetanse øker mye raskere enn det arbeidsmarkedet kan tilby og næringskompetanse blir en betydelig knapphetsfaktor Næringskompetansen søker mot det gode bosted og fellesskap med likesinnede Kompetansekrevende bedrifter tenderer mot å flytte dit nærings-kompetansen velger å bo Attraktive bostedskommuner vinner på alle fronter Kilde: Erik Holmelin, Agenda

9 Møte Villa Gerda 13.11. 2006 med Levanger formannskap – Arne Hoff, PTL Oppgavefordeling (diskusjon) Lev. Næringsselskap Innherred VekstPrivate selskap Kommunal avdeling Profilere næringsarbeid Være til stede Være synlig og aktiv Overordnet kontakt m/ bedriftene Kontakt med etablerere Koordinator Formidle kontakter Samarbeid Morselskap for erverv av utviklingsareal Legge til rette tomte- areal og eiendom Hva sier vedtektene? Hvem kan ta risiko? Utviklingsarbeid (havna) Regionalt næringsarbeid Grunder/inkubator pga kontakten med eksisterende næringsliv) Utviklingsarbeid og omstilling (større prosj.) Kompetanseheving, kurs for både næringsliv og off. Tilby tjenester til kommunen (eks regulering) Eks. på noen som driver dette: Industrikraft Midt- Norge og Indpro Levere ideer og premisser Hva med private org.er (Markedsplassen, etc.)? Kompetanseheving, kurs for både næringsliv og off. (åpnet for flere?) Næringsforening som representerer næringslivet Lovpålagte oppgaver Reguleringsplaner Prosjekteier, starte opp Legge kriterier for samarbeide m/ andre Bestillerfunksjon, dvs oppdragsgiver Samfunnsutvikling Infrastruktur Tilrettelegging (infrastruktur, etc) Videreformidling (hvem svarer på hva?) Vertskapsrollen (ansvar) Rådhuset må ha kompetanse

10 Møte Villa Gerda 13.11. 2006 med Levanger formannskap – Arne Hoff, PTL Evaluering av møtet Nyttig møte En arbeidsform vi bør benytte mer En måte å være i forkant på Velkjente problemstillinger OK som utgangspunkt. Trenger konkrete veivalg. Vi har en drøss med oppgaver som venter Godt å ha tid til ulike problemstillinger Bør følges opp med et tilsvarende møte før jul


Laste ned ppt "Møte Villa Gerda 13.11. 2006 med Levanger formannskap – Arne Hoff, PTL Møte Villa Gerda 13.11. 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google