Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teori: Heggen, Kåre: Risiko og forhandlinger, 2004

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teori: Heggen, Kåre: Risiko og forhandlinger, 2004"— Utskrift av presentasjonen:

1 Teori: Heggen, Kåre: Risiko og forhandlinger, 2004
Ungdomskultur Teori: Heggen, Kåre: Risiko og forhandlinger, 2004 GAUA okt. 08

2 Å begripe ungdom Ungdomstilværelsen er i forandring
Hva er egentlig ungdom? Fantes ungdom før? Den danske forskeren Sven Mørch påstår (1985) at ungdomsbegrepet oppsto under framveksten av det moderne samfunnet Tidligere: mer direkte overgang fra barn til voksen Denne endringen har mye med utdanning å gjøre Ungdomsbegrepet oppsto dermed først i tidlig utvikla samfunn Mange forskere mener likevel at det fantes ungdommer lenge før moderniseringen på 1700 og 1800-tallet Læretid, junior… Utviklingsperspektiv: Stanley Hall: ”stormfull overgangsfase i driftenes møte med samfunnets realiteter” Knyttet til den biologiske utviklingen: pubertet Barndom og ungdom er avgjørende for det voksne liv GAUA okt. 08

3 Typisk ungdom? GAUA okt. 08

4 Å begripe ungdom På 60- og 70-tallet får ungdomsforskningen en mer samfunnskritisk karakter Sosialisering av barn og ungdom Unge preges av samfunnets normer og verdier gjennom deltakelse i familien, skolen og andre institusjoner Tilpassing = sosialisert på plass Danning = sosialisering inn i problemstillinger som gjelder det som skjer med dem, frigjørende politisk Thomas Ziehe: sårbar og narsissistisk ungdomsrolle: kulturell frisetting Resultat: identitetsarbeidet Ungdommens subkulturer: forsøk på å overleve identitetsarbeidet og unndra seg de voksnes påvirkning? GAUA okt. 08

5 Ungdom eller voksen? GAUA okt. 08

6 Identitet og individualisering
Risiko, økt utrygghet Refleksivitet Oppløsning av tradisjoner Økt mangfold Økt vekt på individuelle løsninger Skole, utdanning Livsstil og forbruk Globalisering Sted og lokalmiljø Marginalisering Før: ungdomsfasen var som en reise med jernbanen, mens nå: å reise med privatbil. Hvorfor? GAUA okt. 08

7 Identitet og individualisering
Fra industrisamfunn til ny modernitet Fra modernitet til individualisering og refleksivitet: selv-refleksjon, hvem er jeg + hva er plassen min i samfunnet Aura-fall Man kan bli hvem man vil – alle kan gjennomgå total forvandling Forventningene er høye – skuffelse når man oppdager at det ikke går Sampling av identitet GAUA okt. 08

8 Identitetskonstruksjon gjennom livsstil og forbruk
Moderne materialister? Øyeblikkets gleder Livsstil Forbruk: kjernen i ungdoms livsstil? Oppvekst som forbrukere: konsum, shopping, reklame, egne inntekter Kommersielle markeder: større kjøpekraft enn tidligere Borgere, klienter eller kunder? Ungdom blir generelt mer bevisste på sine valgmuligheter, og gjør dermed mer reflekterte valg Kunden: opptatt av tilgang, pris, kvalitet, service, alternativer… Inn på voksne arenaer GAUA okt. 08

9 Shopping og voksne arenaer?
GAUA okt. 08

10 Globalisering og flerkultur
Nye kulturelle impulser, svakere grenser Globalisering: mange kulturer mister sitt lokale feste Det kulturelle supermarkedet Tilgang på massemedier, teknologi, kunnskap… Etnisitet, flerkultur og identitet; kreolisering, hybride uttrykksformer, sammensveising av impulser, nye felles uttrykk Globalisering kan sette velferdsordninger under press, og kan redusere omfanget av offentlige ordninger som trer inn for å hjelpe ungdom som har problemer i overgangen fra barn til voksen GAUA okt. 08

11 Subkultur goth emo fan otaku samleren spilleren rockeren osv…
Oppgave som skal presenteres muntlig tirsdag 28. oktober: Presenter en valgfri subkultur! Pek på sentrale trekk ved denne kulturen, og drøft kort hva som kan være grunnene til at mange ungdommer gjerne vil være medlem av en slik kultur. Tidsramme: 5 minutter Hjelp til oppgaven: og andre kilder du finner selv… GAUA okt. 08


Laste ned ppt "Teori: Heggen, Kåre: Risiko og forhandlinger, 2004"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google