Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Halvårspresentasjo n i ungdomskunnskap

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Halvårspresentasjo n i ungdomskunnskap"— Utskrift av presentasjonen:

1 Halvårspresentasjo n i ungdomskunnskap
18. Desember 2013 Ayla Pedersen

2 Disposisjon til halvårspresentasjon
Ungdomskunnskap (Mappeoppgave 1) Media (Mappeoppgave 2) Barnevern (Mappeoppgave 3) Subkulturer (Mappeoppgave 4) Idrett Religion Etnisitet Ungdom i skole og fritid/ Praksis Læringsmål vår 2014

3 Læringsmål høsten 2013 Arbeidskrav 1 Lære å skrive akademisk
Gi konstruktive tilbakemeldinger/ og få Delta på forelesninger og være tryggere muntlig Lese alt pensum Levere alt til gitt tidsfrist

4 Grunnleggende ungdomskunnskap
To forskjellige orienteringsmåter i hverdagslivet, en allmennkulturell og en ungdomskulturell tilnærmingsmåte. Den allmennkulturelle tilnærmingsmåten - Orientering mot det ”faste” Den ungdomskulturelle orienteringen - Ung til ung Estetisering og identitet - Paul Willis - Pierre Bourdieu - Erik Eriksson Mappeoppgave 1 Ungdomsforståelse og ungdomskultur Spennende og skummelt å Intervjue ungdommer. Analysere andre mennesker med teori. Pierre Bourdieu Kapitalformene Økonomisk kapital - materiell rikdom Sosial kapital - Nettverk Kulturell kapital - Utdannelse, oppvekst

5 Media Selvidentitet (Giddens) Påvirkning i hverdagen
Facebook, twitter, blogg Mappeoppgave 2 Sosiale medier Utviklingen fra før til nå

6 Barnevern Barnevernsfaglig prinsipper - Tidlig hjelp - Barnets beste - LEON - Det biologiske prinsipp Institusjon og fosterhjem - Hvorfor blir man plassert? - Tvang Ettervern - Hva er det? - Overgang til voksenlivet - Forberedelse, flytting, oppfølging Mappeoppgave 3 Barnevernsfaglig ettervern Benytte seg av lover og nyere forskning Slet med å ikke komme med påstander ”Ettervern handler om hvordan barneverntjenesten bistår unge i barnevernet med å oppnå den selvstendige tilværelsen på en god måte”

7 Subkulturer Hva er en subkultur? Symbolsk kreativitet Mappeoppgave 4
- Goth

8 Idrett, etnisitet og religion
Idrett: - Den gylne triangel Forholdet mellom idretten, næringslivet og media. - Idretten styres og utvikles gjennom dette forholdet. - Underholdning, sponsing og jobb Etnisitet: Etnisitet er felles særtrekk ved en gruppe som identifiserer gruppen som en "folkegruppe". Fellestrekkene gir seg uttrykk i språk, musikk, verdier, familieliv, religion, ritualer, mat. Religion: Unge preget av synkretisme -Tre faktorer for synkretisme: Ikke hindrer den enkeltes frihet (normer, lite skepsis og åpenhet) Hva som fungerer for den enkelte (individualiseres) Pluralisme (demokratisering av livssynsmarkedet) Geir Winje: Mange unge mottar flere impulser fra populærkulturen enn fra kirkesamfunn og andre livssynsorganisasjoner; Kula Shaker og John Travolta har større påvirkningskraft enn sognepresten.

9 Ungdom i skole og fritid
Skole: - Skolescenarier - Den skolastiske skolen - Den kule skolen - Den refleksive skolen Fritid: - Uformell læring - Jevnaldersosialisering Praksis Kongseik ungdomsskole Vanskelig å snakke med ungdommene, tydelige roller i skolen, sitte bak å ”se på”. Ungdomshuset Nøtterøy Lett å snakke med unge, deltakende observasjon Lettere å knytte det opp til teori, med konkrete eksempler som man selv har sett.

10 Læringsmål 2014 Bedre begrepsforståelse, spesielt rundt teoretikere!
Komme på flere forelesninger Begynne tidligere med oppgaver

11


Laste ned ppt "Halvårspresentasjo n i ungdomskunnskap"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google