Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

18. Desember 2013 Ayla Pedersen HALVÅRSPRESENTASJO N I UNGDOMSKUNNSKAP.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "18. Desember 2013 Ayla Pedersen HALVÅRSPRESENTASJO N I UNGDOMSKUNNSKAP."— Utskrift av presentasjonen:

1 18. Desember 2013 Ayla Pedersen HALVÅRSPRESENTASJO N I UNGDOMSKUNNSKAP

2 Disposisjon til halvårspresentasjon • Ungdomskunnskap (Mappeoppgave 1) • Media (Mappeoppgave 2) • Barnevern (Mappeoppgave 3) • Subkulturer (Mappeoppgave 4) • Idrett • Religion • Etnisitet • Ungdom i skole og fritid/ Praksis • Læringsmål vår 2014

3 Læringsmål høsten 2013 • Arbeidskrav 1 • Lære å skrive akademisk • Gi konstruktive tilbakemeldinger/ og få • Delta på forelesninger og være tryggere muntlig • Lese alt pensum • Levere alt til gitt tidsfrist

4 • To forskjellige orienteringsmåter i hverdagslivet, en allmennkulturell og en ungdomskulturell tilnærmingsmåte. • Den allmennkulturelle tilnærmingsmåten - Orientering mot det ”faste” • Den ungdomskulturelle orienteringen - Ung til ung • Estetisering og identitet - Paul Willis - Pierre Bourdieu - Erik Eriksson Mappeoppgave 1 Ungdomsforståelse og ungdomskultur Spennende og skummelt å Intervjue ungdommer. Analysere andre mennesker med teori. Pierre Bourdieu  Kapitalformene Økonomisk kapital - materiell rikdom Sosial kapital - Nettverk Kulturell kapital - Utdannelse, oppvekst

5 • Selvidentitet (Giddens) • Påvirkning i hverdagen • Facebook, twitter, blogg Mappeoppgave 2 -Sosiale medier -Utviklingen fra før til nå

6 • Barnevernsfaglig prinsipper - Tidlig hjelp - Barnets beste - LEON - Det biologiske prinsipp • Institusjon og fosterhjem - Hvorfor blir man plassert? - Tvang • Ettervern - Hva er det? - Overgang til voksenlivet - Forberedelse, flytting, oppfølging Mappeoppgave 3 Barnevernsfaglig ettervern Benytte seg av lover og nyere forskning Slet med å ikke komme med påstander ”Ettervern handler om hvordan barneverntjenesten bistår unge i barnevernet med å oppnå den selvstendige tilværelsen på en god måte”

7 • Hva er en subkultur? • Symbolsk kreativitet Mappeoppgave 4 - Goth

8 Idrett, etnisitet og religion Idrett: - Den gylne triangel Forholdet mellom idretten, næringslivet og media. - Idretten styres og utvikles gjennom dette forholdet. - Underholdning, sponsing og jobb Etnisitet: Etnisitet er felles særtrekk ved en gruppe som identifiserer gruppen som en "folkegruppe". Fellestrekkene gir seg uttrykk i språk, musikk, verdier, familieliv, religion, ritualer, mat. Religion: Unge preget av synkretisme -Tre faktorer for synkretisme: Ikke hindrer den enkeltes frihet (normer, lite skepsis og åpenhet) Hva som fungerer for den enkelte (individualiseres) Pluralisme (demokratisering av livssynsmarkedet) • Geir Winje: Mange unge mottar flere impulser fra populærkulturen enn fra kirkesamfunn og andre livssynsorganisasjoner; Kula Shaker og John Travolta har større påvirkningskraft enn sognepresten.

9 • Skole: - Skolescenarier - Den skolastiske skolen - Den kule skolen - Den refleksive skolen • Fritid: - Uformell læring - Jevnaldersosialisering Praksis -Kongseik ungdomsskole -Vanskelig å snakke med ungdommene, tydelige roller i skolen, sitte bak å ”se på”. -Ungdomshuset Nøtterøy -Lett å snakke med unge, deltakende observasjon -Lettere å knytte det opp til teori, med konkrete eksempler som man selv har sett.

10 Læringsmål 2014 • Bedre begrepsforståelse, spesielt rundt teoretikere! • Komme på flere forelesninger • Begynne tidligere med oppgaver

11


Laste ned ppt "18. Desember 2013 Ayla Pedersen HALVÅRSPRESENTASJO N I UNGDOMSKUNNSKAP."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google