Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rita Riksaasen Program for lærerutdanning NTNU. En persons ønske og energi (drift) til å ivareta egne (eller andres)behov.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rita Riksaasen Program for lærerutdanning NTNU. En persons ønske og energi (drift) til å ivareta egne (eller andres)behov."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rita Riksaasen Program for lærerutdanning NTNU

2 En persons ønske og energi (drift) til å ivareta egne (eller andres)behov

3  Bidrar endringer i samfunnet til å svekke elevenes motivasjon for arbeidsinnsats i skolen? 

4  Dale: Manglende læringstrykk  Ettergivenhet blant lærerne  Den progressive pedagogikken får skylda  Feil å si at Dewey ikke var opptatt av elevenes kunnskapstilegnelse  På 1970 tallet – ny radikal pedagogikk og læreren fikk en tilbaketrukket rolle

5  Baumann (1999):  Arbeid har mistet sin posisjon som identitetsbygger  Opptatt av behagelige opplevelser  Arbeid som ikke tillater initiativ og som ikke gir intellektuelle utfordringer er ”trist”

6  Beck (1997): mennesker er mindre beredt til å stå på pinne, innordne seg, gi avkall på ting  Globalisering - avtradisjonalisering

7  Hargreaves og Fullan (2003):  Oppsplitting av familien  Storbyproblemer slår inn i skolen  Etzioni (1993): Ikke bare fattige foreldre som har problemer med å gi barn positive betingelser for utvikling  Mange foreldre har det for travelt  og har ikke tid til å lære barn dyder

8  Mange problemer i dagens samfunn skyldes fravær av en synlig far  I bondesamfunnet – foreldrenes liv foran øynene på barna.  Far har forsvunnet som rollemodell og som kilde til autoritet og eksempel.

9  Kjønnsroller har vært selve kjernen i den praktiske moral ved siden av kristendommen.  I Norge i dag: myke verdier er rådende.  Den gode mor er modellen for en god stat. Ekstra strev nedprioriteres. Det er unødvendig å anstrenge seg for mor ordner alt.

10  Gamle verdier fra farssamfunnet som ære, selvdisiplin, kvalitet, plikt, hardt arbeid, konkurranse, må tas inn igjen i en human form.

11  Avtradisjonalisering – den gamle skolekulturen er feid bort uten at en ny er etablert  Økende individuell refleksivitet  Individet må velge livsstil  I skolen: psykologisering – kvasiterapeutisk moral  Skolen – et offentlig rom

12  Selv i meget fritt organiserte skoler for barn fra middelklassen er det motivasjonsproblemer  De unge forventer garanti for at det som skjer i skolen angår dem selv

13  Selv i meget fritt organiserte skoler for barn fra middelklassen er det motivasjonsproblemer  De unge forventer garanti for at det som skjer i skolen angår dem selv

14  Relativt flat autoritetsstruktur  (implisitt kontrollform)  Er opptatt av å lære å lære (prosessen)  Utdanningskunnskap integreres med hverdagskunnskap  Kriteriene for evaluering er mange og diffuse  Lek er et nøkkelbegrep

15  Hierarkisk autoritetsstruktur  (eksplisitt kontrollform)  Er opptatt av å overføre spesifikke ferdigheter (resultater)  Utdanningskunnskap er forskjellig fra hverdagskunnskap  Faste kriterier for evaluering  Vektlegger disiplin

16

17  Oppstart  Behov for sterkere innslag av synlig pedagogikk spesielt på guttefagene ( jfr. krav i verkstedet)  HS – også behov for tydelighet og krav  Viktig at elevene ikke sitter sammen mer enn to og to hvis de ikke skal samarbeide  Grupper – gjennomfør læring i fellesskap - samarbeidslæring


Laste ned ppt "Rita Riksaasen Program for lærerutdanning NTNU. En persons ønske og energi (drift) til å ivareta egne (eller andres)behov."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google