Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den katolske kirken Hva er den katolske kirkens syn på kjønn og kjønnsroller?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den katolske kirken Hva er den katolske kirkens syn på kjønn og kjønnsroller?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Den katolske kirken Hva er den katolske kirkens syn på kjønn og kjønnsroller?

2 Den katolske kirken  Den katolske kirken er en samlebetegnelse på den kristne kirken  Før i tiden i den kristne kirken utviklet det seg forskjeller mellom den østlige og den vestlige kirken. I 1054 splittet de seg og ble til den katolske kirken og den ortodokse kirken.  Forskjellen mellom de to kirkene er at den katolske kirken har en pave som overhode.

3  I religioner er det forskjell på hvordan man ser på kvinner sin plass i samfunnet.  Bibelen er preget av et mannsdominerende samfunn, sies det, men reflekterer et syn på kjønn og kjønnsroller som ikke lenger oppleves som forpliktende.  I kristendommen var kvinner underlegen mannen, men nå til dags er det mange kristne samfunn der kvinner er likestilt menn, men i for eksempel den katolske kirken er fremdeles kvinnen understilt menn, de har blant annet ikke lov til å bli prester.  Selv om Jesus så på kvinner som bra mennesker og behandlet dem med respekt, har kvinnen vært underkastet i all tid i Kristendommen. Men mange steder er kvinner og menn likestilte i kristne samfunn i dag. Av den katolske kirken derimot, har kvinner blitt stemplet som ”utspekulerte og manipulerende”.

4  Kvinner kan ikke bli prester, kun menn på grunn av: Det ene bygger på Kirkens forståelse av Bibelen (de tre evangeliene etter Matteus, Markus og Lukas), og det andre på dens forståelse av sin egen tradisjon  Disse tre evangeliene beskriver hvordan Jesus Kristus innstifter nattverden, og hvem som var med ham (de tolv disiplene). Herren Jesus Kristus valgte ut kun menn til å være med og feire den første nattverd, og at han bød dem å gjenta denne feiringen. Han sendte dem ut i verden for å forkynne det glade budskap om frelsen.  Den kristne troen om Gud som Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. De to første personene i treenigheten er mannlige, noe som preger det religiøse språket.  Under messen er presten Jesu stedfortreder, bare en mann kan være det.  Synet på mannens rolle som prest er et uttrykk for det tradisjonelle kristne synet på kjønnsroller, kvinner og menn er likeverdig, men likevel har de ulike roller i kirken og familien.  ”Som kirken underordner seg Kristus, skal kvinnen underordne seg sin mann i alt” (fra Det nye testamentet, Efeserbrevet 5, 24, beskrevet av Paulus om Guds ordning)  Mange feminister mener at kristendommen er kvinneundertrykkende, og mange kirker først etter press utenfra har endret syn.  Bibelen får også frem det kvinnelige i historiene sine: i flere av oppstandelsesfortellingene viser Jesus seg først for kvinner (se Lukas 16, 1 – 11), som dermed er de første som forkynner hovedbudskapet i kristendommen.

5 Kilder  Ole Andreas Kvamme, Eva Mila Lindhardt og Agnethe Steineger; i samme verden, Cappelen Damm AS, 2008  Den katolske kirken. (13. jan 2010), (online), Wikipedia. Tilgjengelig fra: (14.01.10) (14.01.10)http://no.wikipedia.org/wiki/Den_katolske_kirke  Voith, Reidar. (april 2001), (online), Katolsk.no. tilgjengelig fra: (13.01.10) (13.01.10)http://www.katolsk.no/artikler/q-prest.htm


Laste ned ppt "Den katolske kirken Hva er den katolske kirkens syn på kjønn og kjønnsroller?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google