Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GAUA feb. 2008 KK 1 Identitet Skilpadde eller løk?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GAUA feb. 2008 KK 1 Identitet Skilpadde eller løk?"— Utskrift av presentasjonen:

1 GAUA feb. 2008 KK 1 Identitet Skilpadde eller løk?

2 GAUA feb. 2008 KK 1 Hvem er jeg? •Begrepet mer vanlig i media og i dagligtalen etter 1970 •Identitet er det man ser når man ser seg i speilet? •Mange elementer er med på å skape vår identitet •Skilpadde? Offentlig og privat identitet: 1. Sårbar med hodet ute, men også i kontakt med verden. 2. Trygg med hodet inne i skallet, men også isolert

3 GAUA feb. 2008 KK 1 Person og kollektiv •Den minste enheten i samfunnet: relasjonen mellom to •Identitetsbegrepet: sosialt skapt; vi er et produkt av våre relasjoner til andre •Er mennesket et fritt, handlende, selvstendig individ? •Inderne mener for eksempel at den enkelte først og fremst har forpliktelser overfor sin familie, mens det vestlige mennesket først og fremst defineres i kraft av sine individuelle rettigheter •Uansett: forholdet mellom person og kollektiv er avgjørende for det menneskelige liv •Tilværelsen = en prosess vi deltar i, mer eller mindre frivillig, mer eller mindre aktivt

4 GAUA feb. 2008 KK 1 Hva former vår personlighet? identitet hjemstedættnasjonalitetetnisitetkjønnfamiliealderutdannelseindividualitetpolitikklivsstilklassereligionspråk

5 GAUA feb. 2008 KK 1 Kjønnsidentitet •Viktig over hele verden •Feminismen: ideen om at alle kvinner har noe felles uansett religion, hudfarge, språk, og at de derfor bør være solidariske med hverandre •Alle samfunn skiller mellom mann og kvinne •Ulik vekt på kjønnsforskjellen

6 GAUA feb. 2008 KK 1 Familieidentitet •Fortsatt viktig, men en del offentlige institusjoner i vesten har overtatt mange av familiens tradisjonelle roller •De fleste er født inn i og vokst opp i en familie •Et flertall stifter selv familie i voksen alder •Storfamilie: ikke så vanlig i vestlige samfunn •Familie: kjernefamilie, storfamilie •Slekt/ætt: patrilineær eller matrilineær •Mulig konflikt mellom ætt og familie (svigermor tilhører samme ætt som ektefellen, men ikke samme familie…): hvilket bånd er sterkest; ekteskaps- eller slektsbåndet? •Endogami (inngifte) praktiseres for å løse denne konflikten i noen land i Nord-Afrika og Midtøsten

7 GAUA feb. 2008 KK 1 Klasseidentitet •Dype samfunnsmotsetninger har oppstått på grunn av klasseskiller •Politisk identitet •Utdannelse •Yrkesidentitet •Mange mennesker har sterk yrkesidentitet – hvilke?

8 GAUA feb. 2008 KK 1 Etnisk og nasjonal identitet • Nasjonal identitet er forbundet med bestemte politiske og sivile rettigheter (samer er norske nasjonalt sett; de har samme politiske rettigheter som andre nordmenn, er underlagt norsk lov osv.) • Etnisk sett er samene IKKE norske, men samiske. Denne identiteten er forbundet med opprinnelse, historie og felles opphavsmyter: metaforisk slektskap •Etnisk gruppe: mennesker som regner at de har felles opprinnelse, og som forsøker å overleve som kulturbærende gruppe gjennom generasjonene •Hvilken nasjonal og etnisk identitet har du?

9 GAUA feb. 2008 KK 1 Valg og tvang •Deltagelse i fellesskap/kollektiv identitet: dels valgt, dels påtvunget •Politisk identitet: selvvalgt •Utdannelse: selvvalgt (men sosial bakgrunn spiller inn) •Religion: påtvunget (som barn) + selvvalgt (som voksen) •Hjemsted: kan endres •Språk: morsmålet påtvunget, dagligspråket valgt •Barndomserfaringer: kan ikke velges bort, men man kan forholde seg til dem på forskjellige måter •Nasjonal identitet: selvvalgt •Etnisk identitet: påtvunget (tar generasjoner å endre)

10 GAUA feb. 2008 KK 1 Er du en løk? •Finn ut hva som var problemet for Peer i Henrik Ibsens skuespill Peer Gynt! •Forklar hva som menes med løk- metaforen!

11 GAUA feb. 2008 KK 1 Kilder •http://gfx.dagbladet.no/pub/artikkel/4/49/490/490531/loek1_r t_1170230503.jpghttp://gfx.dagbladet.no/pub/artikkel/4/49/490/490531/loek1_r t_1170230503.jpg •http://www.ecuatur.no/Skilpadde.jpghttp://www.ecuatur.no/Skilpadde.jpg •http://www.nettxtra.no/illusjoner/dobbelmening/21.gifhttp://www.nettxtra.no/illusjoner/dobbelmening/21.gif •http://www.sosialisme.no/bilder/plakat.jpeghttp://www.sosialisme.no/bilder/plakat.jpeg


Laste ned ppt "GAUA feb. 2008 KK 1 Identitet Skilpadde eller løk?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google