Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektrifisering som en del av et større europeisk nettsystem ? Kjartan Hauglum, 16 mars 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektrifisering som en del av et større europeisk nettsystem ? Kjartan Hauglum, 16 mars 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektrifisering som en del av et større europeisk nettsystem ? Kjartan Hauglum, 16 mars 2010

2 Mulig skisse for et offshore kraftnett - visjon 2020 • Mulig kraftnett for: • kraftutveksling • salg av balansetjenester • offshore vindkraft • elektrifisering Middle North Sea Northern North Sea Southern North Sea Master Grid Plan Voltage upgrading VSC HVDC

3 SK4 Capacity: 600 MW Investment appr: 3 billion NOK Length: 260 km Operational: 2014 Partners: Statnett – Energinet.dk Utvekslingskabler under planlegging UK Capacity: 1400 MW Investment appr 13,5 billion NOK Length: 745 km Operational: 2017-2020 Partners: Statnett – National Grid NorNed 2 Capacity: 700 MW Investment appr: 5,3 billion NOK Length: 580 km Operational 2015-16 Partners: Statnett – TenneT NORD.LINK (1400) Capaciy: 1400 MW Investment appr: 12 billion NOK Length: 550 - 625 km Operational: 2017-18 Partners: Statnett – Transpower NorGer (1400) Capasity: 1400 MW Investment appr: 12 billion NOK Length: 600 km Operational: 2015 – 16 ref NorGer Partners: Agder, Lyse, EGL South West-link: Capacity: 1200 MW Investment: appr 1,5 billion NOK Statnett part Length: 150 km - 400 km total Operational: 2016-2020 Partners: Statnett – Svenska Kraftnett

4 20192020 5 nye utvekslingskabler 2020 3. juli 2014 2009201020112012201320142015201620172018 Skagerrak 4 NorNed 2 Nord.Link UK Sydvest MWMNOK 09 6001,3 7002,6 14005,5 12-14006,0 12001,5 4

5 5 Store oppgraderings prosjekter er nødvendig

6 SK 1,2,3 NorNed SK 4 NORD.LINK / NorGer Ekofisk Windpark Dagens planlegging er i hovedsak nasjonal Teknologi for fremtiden offshore : VSC HVDC GB 33GW NL 6,5GW NO ?? GE 22GW DK 1,5GW

7 03.07.20147 Mange aktører med mange skisser........ Sources: DG-TREN,3E/Greenpeace, TradeWind & Office of Metropolitan Architects (OMA), Imera, Mainstream Renewable Power, Adamowitsch, Supersmartgrid.net, Desertec

8 03.07.20148

9 SK 1,2,3 NorNed SK 4 NORD.LINK / NorGer Vindpar k Sørlige Nordsjø, bunnfast node Vannkraft Magasiner Balansekraft •Utnytte utenlands- forbindelsene •Mindre havdyp, dvs mulig bunnfaste noder •Planer om nye kabler og ombygging og utvidelser av dagens installasjoner •Store vindkraftplaner langs kablene til Europa Synergier hav/land og klima •Utenlandskablene går nærme offshore forbruk og meldte vindparker. •Mindre tap ved at offshore vindkraft går direkte til eksport, uten først til land for så å eksporteres. •Varierende forbruk i levetiden til plattformene kan i utnyttes for eksport /import. Doggerbank Ekofisk Sørlige Nordsjø

10 Statnetts FoU program ”Offshore nett – etablering og drift” 10 • 1 - Trinnvis utvikling og samvirkning • STRI-rapport om utfordringene ved DC-nettet • STRI-rapport om feildeteksjon og vern i DC-nett • 2 - Offshore node • SOLVINA-modell for 132 kV AC-node forsynt fra DC-nettet • Workshops med Aker Solutions, ABB, Siemens og Areva • SOLVINA-analyse 132 kV AC-node 400 MW. Utfordringer og muligheter ved kombinert offshore forbruk og hav-vind i 132kV AC-nett under node i DC-nettet • AKER SOLUTIONS, forstudie offshore node, bunnfast og flytende • 3 - Avtapping DC-kabel (ikke startet) • Tanken er å få vurdert mulighet for å tappe til småforbrukere fra store kabler • 4 - Andre forskningsprosjekter • Økonomisk bidrag til større offshoreprosjekter i forskningsmiljøer

11 Bunnfast offshore node - skisse Aker Solutions 3. juli 201411 • Denne koster ca 4 milliarder for 1000MW, betales av bruker • Tariffen er at den som er tilknyttet dekker tapt handelsinntekt av beslaglagt kapasitet

12 Ofoten/Kvanndal Nyhamna/Fræna Nord Midt Sør Radialer i Norskehavet til flytende plattformer •Store havdyp, dvs flytende plattformer •Planer om mange nye feltutbygginger Synergier hav/land og klima •Vindkraft kan kobles til nodene med 2*forbruk

13 Ofoten/Kvanndal Nyhamna/Fræna Nord Midt Sør 560 km 130km 150 km 120 km Nett i Norskehavet med flytende noder?? •Parallell med landnettet •Store havdyp, dvs flytende noder •Planer om mange nye utbygginger i området Synergier hav/land og klima •Fullelektrifisering ca max 800 MW, delelektrifisering ca inntil 400 MW. •Legges en 1000 MW HVDC, kan noe brukes som parallelloverføring med landnettet. •Landnettet må likevel forsterkes •Vindkraft kan kobles til nodene med 2*forbruk, 25 MRD NOK ???

14 03.07.201414 Flytende offshore AC / DC stasjon A

15 Offshore kraftnett er teknisk mulig - men • Multiterminal VSC HVDC er ennå ikke levert • Kun en leverandør med operativt bunnfast offshore DC prosjekt • DC brytere er en kritisk komponent • Høye tap i AC/DC konverterne • Leveranser fra ulike leverandører må fungere sammen i et nett • Størrelse på tillatt dimensjonerende feil en utfordring for landnettet • Krevende drifts tekniske utfordringer for landnettet med mange kabler 3. juli 201415

16 Offshore kraftnett er regulatorisk krevende • Forskjellige rammebetingelser i ulike land • Utbyggere prioriterer områder med best støtteregime • Regulatorene er begrenset fleksible og ikke veldig samkjørte • Regulatorer tillater ikke flyt direkte fra nasjonale fornybaranlegg og direkte til annen nasjon (ref UK) • Proteksjonistisk utvikling, vil utvikle egen industri • Forskjellig regelverk for nettilknytning • Nettforsterkninger på land forårsaket av offshore vind, hvem betaler? • Norsk systemansvarlig offshore er ikke utnevnt 3. juli 201416

17 Visjonen, offshore kraftnett, hva blir det ?? • Nasjonale mål og nasjonal tenkning er foreløpig styrende • Utvikles modulært fra nasjonale utbygginger i sørlige del av Nordsjøen • Norske kabler kan være utfordrende å knytte til på grunn av høyere spenningsnivå • Elektrifisering av olje og gassinstallasjoner vil kunne gi grunnlag for en viss utbygging av et offshore nett på norsk sokkel • Offshore vind kan bli en mulig driver om kjøperne er villige til å betale prisen, inkludert subsidier 03.07.201417

18 Hovedbudskap • Ikke veldig sterke drivere for offshore kraftnett i norsk sektor • Elektrifisering av olje og gass installasjoner, en svak driver • Offshore kraftnett er teknisk mulig men svært krevende. • kompliserte strukturer med mange land involvert, krever standardisering. • Norske vannressurser er svært attraktive i Europa • Statnett arbeider aktivt gjennom ENTSO-E relatert til utenlandskabler, et mulig offshore kraftnett og europeisk markedsutvikling • Statnett er godt kvalifisert til å ta rollen som offshore TSO i norsk sektor • Offshore kraftnett kommer om / når driverne er sterke nok 3. juli 201418 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Elektrifisering som en del av et større europeisk nettsystem ? Kjartan Hauglum, 16 mars 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google