Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektrifisering som en del av et større europeisk nettsystem ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektrifisering som en del av et større europeisk nettsystem ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektrifisering som en del av et større europeisk nettsystem ?
Kjartan Hauglum , 16 mars 2010

2 Mulig skisse for et offshore kraftnett - visjon 2020
Mulig skisse for et offshore kraftnett - visjon 2020 Master Grid Plan Voltage upgrading VSC HVDC Mulig kraftnett for: kraftutveksling salg av balansetjenester offshore vindkraft elektrifisering Northern North Sea Middle North Sea Total 15 – 20 bill euro Step 1 (south 4 – 5 bill norwegian sector) Southern North Sea

3 Utvekslingskabler under planlegging
Capacity: 600 MW Investment appr: 3 billion NOK Length: 260 km Operational: 2014 Partners: Statnett – Energinet .dk UK Capacity: 1400 MW Investment appr 13,5 billion NOK Length: 745 km Operational: Partners: Statnett – National Grid South West-link: Capacity: 1200 MW Investment: appr 1,5 billion NOK Statnett part Length: 150 km km total Operational: Partners: Statnett – Svenska Kraftnett NorNed 2 Capacity: 700 MW Investment appr: 5,3 billion NOK Length: 580 km Operational Partners: Statnett – TenneT NORD.LINK (1400) Capaciy: 1400 MW Investment appr: 12 billion NOK Length: km Operational: Partners: Statnett – Transpower NorGer (1400) Capasity: 1400 MW Length: 600 km Operational: 2015 – 16 ref NorGer Partners: Agder, Lyse, EGL

4 5 nye utvekslingskabler 2020
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 MW MNOK 09 Skagerrak 4 600 1,3 NorNed 2 700 2,6 Nord.Link 1400 5,5 UK 6,0 Sydvest 1200 1,5 4. april 2017

5 Store oppgraderings prosjekter er nødvendig

6 Dagens planlegging er i hovedsak nasjonal
Teknologi for fremtiden offshore : VSC HVDC SK 1,2,3 NO ?? SK 4 Windpark Ekofisk DK 1,5GW GB 33GW NORD.LINK / NorGer NL 6,5GW GE 22GW NorNed

7 Mange aktører med mange skisser........
Sources: DG-TREN,3E/Greenpeace, TradeWind & Office of Metropolitan Architects (OMA), Imera, Mainstream Renewable Power, Adamowitsch, Supersmartgrid.net, Desertec

8

9 Synergier hav/land og klima
Sørlige Nordsjø, bunnfast node Utnytte utenlands-forbindelsene Mindre havdyp, dvs mulig bunnfaste noder Planer om nye kabler og ombygging og utvidelser av dagens installasjoner Store vindkraftplaner langs kablene til Europa Vannkraft Magasiner Balansekraft SK 1,2,3 SK 4 Sørlige Nordsjø Vindpark NorNed Ekofisk Synergier hav/land og klima Utenlandskablene går nærme offshore forbruk og meldte vindparker. Mindre tap ved at offshore vindkraft går direkte til eksport, uten først til land for så å eksporteres. Varierende forbruk i levetiden til plattformene kan i utnyttes for eksport /import. Doggerbank NORD.LINK / NorGer

10 Statnetts FoU program ”Offshore nett – etablering og drift”
1 - Trinnvis utvikling og samvirkning STRI-rapport om utfordringene ved DC-nettet STRI-rapport om feildeteksjon og vern i DC-nett 2 - Offshore node SOLVINA-modell for 132 kV AC-node forsynt fra DC-nettet Workshops med Aker Solutions, ABB, Siemens og Areva SOLVINA-analyse 132 kV AC-node 400 MW. Utfordringer og muligheter ved kombinert offshore forbruk og hav-vind i 132kV AC-nett under node i DC-nettet AKER SOLUTIONS, forstudie offshore node, bunnfast og flytende 3 - Avtapping DC-kabel (ikke startet) Tanken er å få vurdert mulighet for å tappe til småforbrukere fra store kabler 4 - Andre forskningsprosjekter Økonomisk bidrag til større offshoreprosjekter i forskningsmiljøer Dette er planlagte leveranser for 2009

11 Bunnfast offshore node - skisse Aker Solutions
Denne koster ca 4 milliarder for 1000MW, betales av bruker Tariffen er at den som er tilknyttet dekker tapt handelsinntekt av beslaglagt kapasitet 4. april 2017

12 Synergier hav/land og klima
Radialer i Norskehavet til flytende plattformer Store havdyp, dvs flytende plattformer Planer om mange nye feltutbygginger Ofoten/Kvanndal Nord Midt Sør Nyhamna/Fræna Synergier hav/land og klima Vindkraft kan kobles til nodene med 2*forbruk

13 Synergier hav/land og klima
Nett i Norskehavet med flytende noder?? Parallell med landnettet Store havdyp, dvs flytende noder Planer om mange nye utbygginger i området Ofoten/Kvanndal 560 km Nord 130km Midt 25 MRD NOK ??? 150 km Sør 120 km Nyhamna/Fræna Synergier hav/land og klima Fullelektrifisering ca max 800 MW, delelektrifisering ca inntil 400 MW. Legges en 1000 MW HVDC, kan noe brukes som parallelloverføring med landnettet. Landnettet må likevel forsterkes Vindkraft kan kobles til nodene med 2*forbruk,

14 Flytende offshore AC / DC stasjon

15 Offshore kraftnett er teknisk mulig - men
Multiterminal VSC HVDC er ennå ikke levert Kun en leverandør med operativt bunnfast offshore DC prosjekt DC brytere er en kritisk komponent Høye tap i AC/DC konverterne Leveranser fra ulike leverandører må fungere sammen i et nett Størrelse på tillatt dimensjonerende feil en utfordring for landnettet Krevende drifts tekniske utfordringer for landnettet med mange kabler 4. april 2017

16 Offshore kraftnett er regulatorisk krevende
Forskjellige rammebetingelser i ulike land Utbyggere prioriterer områder med best støtteregime Regulatorene er begrenset fleksible og ikke veldig samkjørte Regulatorer tillater ikke flyt direkte fra nasjonale fornybaranlegg og direkte til annen nasjon (ref UK) Proteksjonistisk utvikling, vil utvikle egen industri Forskjellig regelverk for nettilknytning Nettforsterkninger på land forårsaket av offshore vind, hvem betaler? Norsk systemansvarlig offshore er ikke utnevnt 4. april 2017

17 Visjonen, offshore kraftnett, hva blir det ??
Nasjonale mål og nasjonal tenkning er foreløpig styrende Utvikles modulært fra nasjonale utbygginger i sørlige del av Nordsjøen Norske kabler kan være utfordrende å knytte til på grunn av høyere spenningsnivå Elektrifisering av olje og gassinstallasjoner vil kunne gi grunnlag for en viss utbygging av et offshore nett på norsk sokkel Offshore vind kan bli en mulig driver om kjøperne er villige til å betale prisen, inkludert subsidier

18 Takk for oppmerksomheten
Hovedbudskap Ikke veldig sterke drivere for offshore kraftnett i norsk sektor Elektrifisering av olje og gass installasjoner, en svak driver Offshore kraftnett er teknisk mulig men svært krevende. kompliserte strukturer med mange land involvert, krever standardisering. Norske vannressurser er svært attraktive i Europa Statnett arbeider aktivt gjennom ENTSO-E relatert til utenlandskabler, et mulig offshore kraftnett og europeisk markedsutvikling Statnett er godt kvalifisert til å ta rollen som offshore TSO i norsk sektor Offshore kraftnett kommer om / når driverne er sterke nok Takk for oppmerksomheten 4. april 2017


Laste ned ppt "Elektrifisering som en del av et større europeisk nettsystem ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google