Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 Stein Mortensen og Arne Duinker Kvalitetsøsters.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 Stein Mortensen og Arne Duinker Kvalitetsøsters."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 Stein Mortensen og Arne Duinker Kvalitetsøsters

2 2 2 •Hordaland Fylkeskommune Siri Hanson •Samarbeidsrådet for Sunnhordland Gro Jensen Gjerde •NIFES Arne Duinker •Havforskningsinstituttet Stein Mortensen Lisbeth Harkestad •Bømlo skjell Eivind Bergtun •Vest i havet Simon Nesse Økland ”team østers”

3 3 3 Bakgrunn 20 år med østers... uten at noen har definert hva en kvalitetsøsters er Prøvedyrkingsprosjekt – Net-Østers i Sunnhordland egne prosjektaktiviteter på kvalitet av skjell la meg få flette dette sammen til en liten historie...

4 4 4 Kvalitetsøsters Hvordan håndterer vi kvalitetsbegrepet?

5 5 5 Hvilke faktorer påvirker kvaliteten ? •SESONG •STØRRELSE •VOKSESTED •FERSKHET dette skal vi komme tilbake til...

6 6 6 Når bør vi høste østersen?

7 7 7 Markante forskjeller i kvalitet på ulike grupper av østers

8 8 8 Hva skjer under lagring? Eksperimentelt oppsett 1 Et panel definerer sensoriske parametre for flatøsters og trenes på disse. En gruppe salgsklar flatøsters deles i tre •En gruppe lagres i friskt sjøvann •En gruppe lagres på kjølelager (4 grader) •En gruppe lagres på is (0 grader)

9 9 9 Gruppene følges i tre uker, mhp sensorikk bakterievekst Død (pH) histologi

10 10 Konklusjoner Nesen er et godt instrument (når den er trent) Østersen taper seg – på tross av at den er i live lenge Skjell dør ”gradvis” pH er et holdbart mål for død i skjell Is er bra mhp bakterievekst (en stund) Kjøling er best mhp overlevelse Det er god korrelasjon mellom sensorisk profil, bakterievekst og vevsnedbrytning

11 11 Aaraas. R., Hernar, I.J., Vorre, Aa., Bergslien, H., Lunestad, B.T. Skeie, S., Slinde, E. og Mortensen, S. (2004). Sensory, histological, and bacteriological changes in flat oysters, Ostrea edulis L., during different storage conditions. Journal of Food Science 69: 205-210.... og uten at franske kolleger har klart å publisere tilsvarende!....

12 12 Hva med kvaliteten i dyrkingsfasen? Hvordan kan dyrkerne gradere og evaluere sitt eget produkt?

13 13

14 14 Eksperimentelt oppsett 2 ”Prøvedyrkingsprosjektet” En gruppe østersyngel settes ut på ti ulike lokaliteter Jevnlige målinger av vekst og overlevelse Etter 2 og 3 år evalueres østersen også sensorisk

15 15 Størrelse(skallhøyde og vekt) Matinnhold Søthet Metalliskhet Utseende (gjennomskinnelighet)

16 16

17 17 Konklusjoner Det er god korrelasjon mellom flere målbare faktorer Det er markante forskjeller på sommer og vinter (selv om østersen kan ha god fylning også om sommeren) Det er forskjeller på østers dyrket på ulike lokaliteter Vi er blitt ganske gode til å evaluere østers (jfr sensorikkarbeidet) Kan vi bruke resultatene som bakgrunn for å utvikle en anvendbar kvalitetsgradering som ikke krever forkunnskaper?

18 18 ”Kvalitetsøstersprosjektet” 1.Kvalitetsverktøy 2.Kvalitetsstandard 3.Kvalitetsvariasjon for å oppnå et brukervennlig system, må disse sees i sammenheng

19 19 Kvalitetsverktøy Korrelasjon mellom målbare faktorer Smaksparametre, fylningsgrad og utseende Valg av måleparametre hvordan kan vi forenkle f. eks. sensorisk analyse slik at det kan brukes som et kvalitetsverktøy?

20 20 Gjennomskinnelighet 23 4-5 Vi lager vår egen fempunkts skala

21 21 Kvalitetsstandard Størrelsesklasser – variasjon? Dette er enkelt – definere et størrelsessystem (etter fransk modell?) Fylningsgrad – smak... visuelt? Veie, måle eller bruke en visuell gradering?

22 22 Kvalitetsvariasjon Det er behov for å teste hvilke faktorer som er best korrelert med smakskomponentene, også over tid.... Altså se om systemet er sesongavhengig.... og eventuelt også lokalitetsavhengig Hvordan kan vi måle dette på en enklest mulig måte?

23 23 Kvalitetsvariasjon

24 24 Konklusjoner Gjennom en serie prosjekter har vi så langt klart å: •Oppnå en bevisstgjøring med hensyn på begrepet kvalitet •Definere relevante kvalitetsparametre •Sette kvalitetsparametrene i system •Bruke systemet til å definere variasjon

25 25 Uavhengig av resultatene fra det igangsatte arbeidet er systemet avhengig av: Brukerne Sesong Regionalitet – merkevarebygging ?

26 26 –... Takk for meg – med en visjon... en sesongvare, en definert kvalitetsøsters fra Vestlandet


Laste ned ppt "1 1 Stein Mortensen og Arne Duinker Kvalitetsøsters."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google