Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lisboakonvensjonen 10 år Viktige prinsipper ved godkjenning av utenlandsk utdanning NOKUTs fagseminar oktober 2007 Rolf Lofstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lisboakonvensjonen 10 år Viktige prinsipper ved godkjenning av utenlandsk utdanning NOKUTs fagseminar oktober 2007 Rolf Lofstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lisboakonvensjonen 10 år Viktige prinsipper ved godkjenning av utenlandsk utdanning NOKUTs fagseminar oktober 2007 Rolf Lofstad

2 03.07.2014| NOKUT, Lisboakonvensjonen 10 år | 2 Lisboakonvensjonen 10 år Kort historikk Konvensjonens viktigste elementer Konvensjonens tilleggstekster Konvensjonen i praksis

3 03.07.2014| NOKUT, Lisboakonvensjonen 10 år | 3 Tidligere konvensjoner Europarådet, 1950- og 1960-tallet Godkjenning av kvalifikasjoner som gir adgang tilhøyere utdanning Godkjenning av studieperioder Godkjenning av grader UNESCO 1970- og 1980-tallet Regionale konvensjoner, Europaregionen i 1979

4 03.07.2014| NOKUT, Lisboakonvensjonen 10 år | 4 Den nye konvensjonen Europarådet/UNESCO Konvensjon om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning i Europaregionen, 1997 Norge ratifiserte konvensjonen i april 1999. Den trådte i kraft for Norge 1. juni 1999

5 03.07.2014| NOKUT, Lisboakonvensjonen 10 år | 5 Lisboakonvensjonen Målet er felles løsninger på praktiske problemer når det gjelder godkjenning av kvalifikasjoner i høyere utdanning. De landene som tiltrer konvensjonen forplikter seg til å ha gode rutiner for saksbehandling av saker som gjelder godkjenning av høyere utdanning.

6 03.07.2014| NOKUT, Lisboakonvensjonen 10 år | 6 Lisboakonvensjonen Formålet: å tilrettelegge for mobilitet Konvensjonen etablerer fordeler og rettigheter for individet Konvensjonen forplikter konvensjonspartene Konvensjonen har fire tilleggstekster Både konvensjonen og tilleggstekstene utgjør en guide til god praksis som går ut over konvensjonspartenes juridiske forpliktelser

7 03.07.2014| NOKUT, Lisboakonvensjonen 10 år | 7 Lisboakonvensjonen: Fordeler og rettigheter for individet En søker har rett til å få sin utenlandske kvalifikasjon vurdert Vurderingen skal baseres på gjennomsiktige, konsekvente og pålitelige kriterier og prosedyrer Resultatet skal foreligge innen rimelig tid Bevisbyrden ligger hos godkjennende myndighet Klagerett

8 03.07.2014| NOKUT, Lisboakonvensjonen 10 år | 8 Lisboakonvensjonen: Konvensjonspartenes plikter Godkjenning skal gis med mindre det kan påvises betydelige forskjeller Det skal etableres prosedyrer for å hjelpe flyktninger og andre i en flyktningelignende situasjon inn i høyere utdanning eller arbeidsliv selv i saker der kvalifikasjonene ikke kan godtgjøres gjennom dokumenter Alle land skal opprette et nasjonalt informasjonssenter Alle land skal oppfordre sine høyere læresteder til å utstede Diploma Supplement

9 03.07.2014| NOKUT, Lisboakonvensjonen 10 år | 9 Lisboakonvensjonen: Konvensjonspartenes plikter (2) Informasjonsplikter: Partene skal lette tilgangen til gode, komplette beskrivelser av egne kvalifikasjoner Partene skal gi relevant informasjon om enhver institusjon som tilhører sitt system for høyere utdanning, og om ethvert program som tilbys ved disse institusjonene

10 03.07.2014| NOKUT, Lisboakonvensjonen 10 år | 10 Lisboakonvensjonens fire tilleggstekster: Recommendation on International Access Qualifications, 1999 Recommendation on Criteria and Procedures for the Assessment of Foreign Qualifications, 2001 Code of Good Practice in the Provision of Transnational Education, 2001/revised 2007 Recommendation on the Recognition of Joint Degrees, June 2004

11 03.07.2014| NOKUT, Lisboakonvensjonen 10 år | 11 Lisboakonvensjonen i praksis - 1 Juridisk bindende kun mellom konvensjonsparter, MEN Vi pålegger oss selv å følge konvensjonens prinsipper uansett Ikke-diskriminerende saksbehandling, kun verdien av kvalifikasjonen er relevant Prosedyrer og kriterier skal gi anledning til innsyn og være konsekvente og pålitelige

12 03.07.2014| NOKUT, Lisboakonvensjonen 10 år | 12 Lisboakonvensjonen i praksis - 2 Kriterier og prosedyrer

13 03.07.2014| NOKUT, Lisboakonvensjonen 10 år | 13 Lisboakonvensjonen i praksis - 3 Søker har plikt til å gi tilstrekkelige opplysninger Ansvaret for å påvise at en søknad ikke oppfyller de relevante krav, ligger hos godkjennende myndighet

14 03.07.2014| NOKUT, Lisboakonvensjonen 10 år | 14 Lisboakonvensjonen i praksis - 4 Transnasjonale opplegg skal: følge den nasjonale lovgivningen for høyere utdanning både i mottaker- og avsender-landene ha en akademisk kvalitet og standard som tilsvarer den hos moderinstitusjonen (den som utsteder graden) respektere kriteriene for kvalitetssikring og/eller akkreditering i hjemlandet Både institusjonen som gir graden og den som gir undervisningen er helt og holdent ansvarlig for kvalitetssikring og kontroll

15 03.07.2014| NOKUT, Lisboakonvensjonen 10 år | 15 Lisboakonvensjonen i praksis - 5 Eksempel: University of Nottingham Ningbo China er godkjent høyere utdanningsinstitusjon i Kina, men lærestedet har ikke myndighet til å utstede kinesiske mastergrader. University of Nottingham i Storbritannia er ansvarlig for å lage studieprogrammet for graden og utstede det endelige vitnemålet. Derfor er masterprogrammet formelt engelsk, ikke kinesisk.

16 03.07.2014| NOKUT, Lisboakonvensjonen 10 år | 16 Lisboakonvensjonen i praksis - 6 …med mindre det kan påvises en vesentlig forskjell…..: Nøkkelbegrep i konvensjonen Definert gjennom praksis heller enn gjennom lovtekster det finnes ingen allmenngyldig definisjon av hvor stor en forskjell må være for at den skal være vesentlig Vil kunne avhenge av formålet med søknaden Sterkt innslag av sunn fornuft / kan avhenge av holdninger Kan være grunn for å nekte å godkjenne… … men utgjør ingen plikt til ikke å godkjenne

17 03.07.2014| NOKUT, Lisboakonvensjonen 10 år | 17 Lisboakonvensjonen i praksis - 7 …vesentlig forskjell…..: Forskjellen må være både substansiell og relevant. Godkjenning kan ikke nektes av grunner som ikke har med kvalifikasjonen eller formålet med søknaden å gjøre Utdanning tatt ved et ikke-godkjent lærested kan betraktes som “vesentlig forskjellig” En snever definisjon av begrepet “vesentlig forskjell” med hesyn til faginnhold kan lett bidra til å hemme akademisk mobilitet

18 03.07.2014| NOKUT, Lisboakonvensjonen 10 år | 18 Lisboakonvensjonen i praksis - oppsummering Konvensjonen pålegger oss å vurdere en søknad => gir søkeren en rett til å søke Konvensjonen pålegger oss å godkjenne så langt det er mulig – hel eller delvis godkjenning Konvensjonen pålegger oss å påvise de vesentlige forskjellene hvis vi hevder at slike finnes Konvensjonen gir oss redskapene til å nekte godkjenning Konvensjonen med tilleggstekster er en guide til god saksbehandlingspraksis som går ut over det juridiske


Laste ned ppt "Lisboakonvensjonen 10 år Viktige prinsipper ved godkjenning av utenlandsk utdanning NOKUTs fagseminar oktober 2007 Rolf Lofstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google