Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RESIRKULERING AV SKIP NY INTERNASJONAL KONVENSJON BAKGRUNN - UTVIKLING - UTFORDRINGER Direktør Terje C. Gløersen Norges Rederiforbund Sjørettsforeningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RESIRKULERING AV SKIP NY INTERNASJONAL KONVENSJON BAKGRUNN - UTVIKLING - UTFORDRINGER Direktør Terje C. Gløersen Norges Rederiforbund Sjørettsforeningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 RESIRKULERING AV SKIP NY INTERNASJONAL KONVENSJON BAKGRUNN - UTVIKLING - UTFORDRINGER Direktør Terje C. Gløersen Norges Rederiforbund Sjørettsforeningen Oslo, 10. september 2007

2 BAKGRUNN • 1998 Greenpeace setter søkelyset på de kritikkverdige forholdene ved opphugging av skip i Fjerne Østen, kritiserer rederiene og krever etterlevelse av Basel-konvensjonen • 1998 Rederiforbundet erkjenner rederienes medansvar, men Basel-konvensjonen løser ikke problemet fordi: a) Den gjelder ikke alle skip og kan lett omgås, og b) Den adresserer ikke det største problemet, nemlig arbeidernes helse og sikkerhet • På denne bakgrunn tar Rederiforbundet tre initiativ a) Utfører en kartlegging av opphuggingspraksis og farlige stoffer i skip (DNV Final Report No. 99-3065 datert 03.02.1999) b) Foreslår for MD at IMO skal utarbeide bindende krav som vil gjelde alle skip uansett flagg c) Tar initiativ til at International Chamber of Shipping (ICS) utarbeider frivillige retningslinjer inntil ny konvensjon trer i kraft

3 MILEPÆLER Nov. 1988Norge foreslår på MEPC 42 at IMO skal utvikle et rammeverk for resirkulering av skip og inviteres til å fremme dette skriftlig på neste møte (MEPC 43/18/1). Ble satt på agendaen fra og med MEPC 44. Aug. 2001En industrigruppe under ledelse av ICS utgir ”Industry Code of Practice on Ship Recycling” BIMCO publiserer standard kontrakt for salg av skip til opphugging som bygger på industrikoden DEMOLISHCON Des. 2003IMO’s Assembly vedtar ”IMO Guidelines on Ship Recycling”, Res. A.962(23) Des. 2005IMO’s Assembly vedtar å igangsette utarbeidelse av ny bindende konvensjon for resirkulering av skip for vedtagelse i 2008/2009, Res. A.981(24) Juli 2007Industrigruppen vedtar ”Interim Measures for Shipowners Intending to Sell Ships for Recycling” basert på foreliggende utkast til konvensjon

4 VIKTIGE PRINSIPPER I KONVENSJONEN • Skip må ha et ”Ready for Recycling” sertifikat før overlevering til opphuggingsverft som må være godkjent av landets myndigheter. Dette oppfyller ”Prior Consent” - prinsippet i Basel-konvensjonen. • Rederiene kan vanskelig akseptere at myndighetene i opphuggingslandet skal kunne intervenere i en kontrakt til fordel for opphuggingsverftet der rederiet fullt ut har oppfylt konvensjonens krav. • Rederiet behøver ikke fjerne skadelige stoffer som opphuggingsverftet er godkjent til å håndtere. • Konvensjonen må stille funksjonelle krav til opphuggingsverft og ikke i seg selv forby ”beaching” som opphuggingsmetode. I så fall vil ikke konvensjonen kunne implementeres.

5 HOVEDUTFORDRINGENE For at det skal lykkes å vedta og oppnå ikrafttredelse av en slik konvensjon er det nødvendig: • at kravene i utgangspunktet ikke stilles høyere enn at opphuggings- landene ser seg i stand til å oppfylle disse. Etter hvert kan kravene skjerpes. • for å bidra til at de viktigste opphuggingslandene aksepterer/ratifiserer konvensjonen, må de utviklede sjøfartslandene hjelpe til med å oppgradere skipsopphuggingsindustrien i disse landene slik at den kan oppfylle konvensjonens krav. Derfor har NR og norske myndigheter tatt initiativ til et bistandsprosjekt for oppgradering av skipsopphuggingindustrien og tilhørende infrastruktur i Bangladesh.


Laste ned ppt "RESIRKULERING AV SKIP NY INTERNASJONAL KONVENSJON BAKGRUNN - UTVIKLING - UTFORDRINGER Direktør Terje C. Gløersen Norges Rederiforbund Sjørettsforeningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google