Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FRA PASIENT TIL FORBRUKER. VALGFRIHETENS KONSEKVENSER - Thor Øivind Jensen Inst for adm org, UiB

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FRA PASIENT TIL FORBRUKER. VALGFRIHETENS KONSEKVENSER - Thor Øivind Jensen Inst for adm org, UiB"— Utskrift av presentasjonen:

1 FRA PASIENT TIL FORBRUKER. VALGFRIHETENS KONSEKVENSER - Thor Øivind Jensen Inst for adm org, UiB Thor.o.jensen@aorg.uib.no

2 Tenner, kropp og dannelse  Min besteforeldre fikk innsatt plomber som statussymbol  Mine foreldre så daglig tannpleie og regelmessig avsetning av penger til tannlege som grunnleggende for oppdragelse og anstending mestring av verden  Jeg er i en verden der tenner er et sentral element i personlig kroppskontroll, image og anseelse. Vise ansvar for egen kropp, dens helse og dens framtredelse.  Kontrasten er de systemer som ikke har forebyggingsmoral og –praksis, mens om må ta kriser når de oppstår.

3 Det helt spesielle i Norge  Tennenes spesielle posisjon for oss gjennom mange generasjoner er koblet til  NORSK PRIVATMARKEDSLØSNING  Underlig, paradoksal, betinget av spesielle historiske betingelse (V. Erichsen)  Den norske tannløsning skaper også en VALGFRIHET som er unik og paradoksal i det norske velferdssystemet  Valgfrihet skaper ansvar og former oss som borgere  Markedsbasert valgfrihet gir oss sosial skjevfordeling i fri utfoldelse  Skoletannhelsetjenesten unik i å skape ansvar, moral, og praksiser for et langt liv

4 Møte i svingdøra ?  Tannhelsetjenesten står overfor deprivatisering i større eller mindre grad. Inkludering i et tradisjonelt statlig velferdsregime.  Det tradisjonelle velferdsregime var basert på standardisering, behovsprøving ovenfra og lite valgfrihet. De er på vei mot delprivatisering, rettighetsorientering, marked og valgfrihet

5 To hovedtema  1. Hva er særtrekk ved den norske ”post”moderne forbruker. Særtrekk som skal og må forme tannhelsetjenesten ?  Gitt at tannhelse skal sterkere innunder velferdstaten :  2. Hvilke problemer og dilemma reises ved velferdsstatsgjøring. Hvorfor er folks valgfrihet smertefull.

6 VALGFRIHET I HELSEPOLITIKKEN  Styringsvirkemiddel (NPM, fritt sykehusvalg etc)  Del av rettighetsutvikling og inkludering av borgerrettigheter i helsesektoren  Grunnlegende del av kulturendringen hos borgere/forbruker. Retten og plikten til å ta ansvar og velge/handle  Store implikasjoner for informasjon, organisering, rettigheter

7 De nye forbrukerne –og deres tenner

8 Den moderne norske forbruker 1  VALGFRIHET er i senter for mange prosesser  Et marked av muligheter  Framprovosere endring  De norske kunder til tannhelse i ØstEuropa, Spania etc  Å etablere seg som aktør. Å kunne ta ansvar  Valgfrihet den mest grunnleggende forbrukerettighet som styrer de andre, for eksempel informasjon og rettigheter  Valgfrihet er frihet til å være ”irrasjonell, inkonsistent etc”  Irrasjonell bekymring ofte bra (kugalskap)  Forbrukeren må og skal prioritere, de er ikke bare lunger eller tenner

9 Den moderne norske forbruker 2  Store ressurser av penger, kunnskap og ambisjoner  Vil bruke MYE på helse, vil ta ansvar  Og krever ”bang for the buck” inkl klagerett, kvalitet og rettigheter  Er bekymret for helse  En kvalitativt ny type tilleggsbekymring  Ser det som mulighet og plikt å ”designe seg selv” (trim, kosthold, utseende)  Sterkere toleranse for forskjeller  Sterkere krav om minimumsrettighter og verdighet for alle  Helse, image og egendesign glir over i hverandre

10 Den moderne norske forbruker 3 (alternativistproblemet)  Både tillit og mistillit til ekspertise  Stor interesse for fakta og nye sannheter  Vil velge sine sannheter og terapiformer  Markant økning i ”alternativ helse”  30 % bruker siste år  Etablerte systemer møter mistilitt og usikkerhet (med gode grunner)  Amalgam  Nye holdninger og nye inforessurser skaper aktiv shopping og store kunnskaper av mange typer

11 De klassiske velferdstatsproblemer (mye norsk forskning 1970-90)  Litt sosial skjevfordeling også her  Velferdsstatens paradoks  Andre typer skjevfordelingsmekanismer  Tilgjengelighet  Venterom, telefon, ventelister, tilgangstruktur, behovsprøving  Det vanskelige totalansvaret, kvalitativt ulikt etterspørselsansvaret  Informasjon gis ikke ved dørene  Åpningstider, tilgang, muligheter, rettigheter  Rettigheter ses ikke som naturlige  Likhetskravet er vanskelig å realisere

12 Oppsummering (noen ganger er det framtidsretteet å være gammeldags)  Tannhelsetjenesten lang tradisjon i å ikke ha de problemer de klassiske systemet sliter med (tilgang, informasjon, valgfrihet)  Ikke vant til å håndtere totalansvar  Sosial skjevfordeling som ansvar  Også de alternatives helsetjeneste  Har brukere med en helt spesiell kultur med mange generasjoners trening i å ha eget ansvar i ryggraden.


Laste ned ppt "FRA PASIENT TIL FORBRUKER. VALGFRIHETENS KONSEKVENSER - Thor Øivind Jensen Inst for adm org, UiB"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google