Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetanseutveksling i Stavanger RÅDGIVENDE FØRSKOLETEAM.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetanseutveksling i Stavanger RÅDGIVENDE FØRSKOLETEAM."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetanseutveksling i Stavanger RÅDGIVENDE FØRSKOLETEAM

2 DETTE VIL VI SNAKKE OM I DAG : 1. Hvordan få oppdrag 2.Organisering av arbeidet 3.Tema vi jobber med • Holdninger og kulturforståelse • Språk • Samarbeid med flerspråklig assistenter • Lek • Rett hjelp til rett tid 4.En til en oppdrag/veiledning 5.Hvordan utvikler vi vår kompetanse?

3 Hvordan får vi oppdrag? • Bestiller utfører prinsippet • Veiledning en til en eller til en gruppe. • Kompetanseheving over tid. • Danning av nettverksgrupper

4 Hvordan organiserer vi arbeidet? • Kompetanseheving av andre barnehager drives av pedagoger tilknyttet Førskoleavdelingen på Johannes Læringssenter. • Ved behov knytter teamet også til seg spisskompetanse fra Base for flerspråklige assistenter. • Det er avsatt 40% stilling til kompetanseheving fra Stavanger kommune.

5 • Fjernkulturell er en person som har en etnisk og religiøs overbevisning som jeg tar avstand fra. Per Sandberg, Stortingsrepresentant, FrP • Fjernkulturelle er folk som kommer fra langt unna der vi bor. Man kan tolke det som man ønsker. Arvid Pedersen, 1. kandidat Finnmark, FrP Fjernkulturell, hva betyr det? Hvem er fjernkulturell her, Herr Sandberg?

6 «Da jeg ble god i fotball, var jeg ikke jævla utlending lenger. Da var jeg norsk, liksom» Veton Berisha, Viking

7 Svensk fotballspiller med opprinnelse fra Bosnia. - når han spiller bra, er han svensk - når han er storkjefta og arrogant forklares hans oppførsel med kulturopprinnelse….. ZLATAN

8 Er det ”bedre” å ha familier med Fransk som bakgrunn og morsmål? Somalisk bakgrunn og morsmål? Hvilke holdninger har vi til hva vi regner som en språklig fordel? Hvilke holdninger har vi til hva vi regner som en kulturell ressurs? i

9 SPRÅK • Morsmål • Formell og uformell språklæring • Det musiske menneske og magi • Fokusbegreper og Grunnleggende Begreps Systemer • Når språk vekker bekymring

10 SAMARBEID MED FLERSPRÅKLIG ASSISTENT • Samarbeidet er pedagogens ANSVAR • Inkludering av flerspråklig assistent – pedagogens ANSVAR • Spisskompetanse og GULL verdt 

11 HVORDAN SKAPE LEK NÅR MAN IKKE HAR ET FELLES SPRÅK? - D EN SOM ER MED PÅ LEKEN - LÆRER SPRÅKET 

12 Rett hjelp til rett tid • Foreldresamarbeid • Når samarbeidet blir vanskelig • Hjelpeapparatet

13 Veiledning eller en til en oppdrag • Besøk ved Johannes Læringssenter med kurs og omvisning • Vi reiser ut og veileder i barnehage/barnevern/PPT Aktuelle case vi har jobbet med : • Vanskelig tilvenning • Språkvanske eller ny i språket? • Barn med uakseptable utfoldelser • Barnevernssaker • Akutt barnevernssaker

14 Kompetanseutveksling • Jobber dugnad etter ildsjel-prinsippet  • Vi leser og studerer så mye vi kan – privat • Gjennom å kurse andre lærer vi mye selv • Johannes Læringssenter er en pulserende virksomhet med mange ressurser både blant brukere og ansatte – her henter vi mye inspirasjon og læring

15 "Det var ikke særlig klokt sagt,Brum"sa Nasse Nøff. Ole Brum: "Det var klokt da det var inni hodet mitt, men så skjedde det noe på veien ut." Takk for oss! Anne og Siw Kontaktinformasjon: Anne Løe Matic, tlf. 51506660, mail: anne.loe.matic@stavanger.kommune.noanne.loe.matic@stavanger.kommune.no Siw Fjelldahl, tlf. 51506646, mail: siw.helen.fjelldahl@stavanger.kommune.nosiw.helen.fjelldahl@stavanger.kommune.no


Laste ned ppt "Kompetanseutveksling i Stavanger RÅDGIVENDE FØRSKOLETEAM."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google