Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra virksomhetsmål til prioritert produktkø Side 1 For å prioritere etter forretningsverdi trenger vi en sammenhengende modell fra forretningsmål til prioritert.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra virksomhetsmål til prioritert produktkø Side 1 For å prioritere etter forretningsverdi trenger vi en sammenhengende modell fra forretningsmål til prioritert."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra virksomhetsmål til prioritert produktkø Side 1 For å prioritere etter forretningsverdi trenger vi en sammenhengende modell fra forretningsmål til prioritert produktkø Hans Christian Benestad, Expertware Kjetil Karlsen, Promis

2 Vi vil besvare: Side 2 Hvordan henger epos i produktkøen sammen med forretningsmålene? Hva betyr det å prioritere etter forretningsmål? Hvordan gjøre gode verdivurderinger av produktkø-elementer?

3 Lønnsomhetsestimaering Prioritering etter forretningsmål… …hvor kommer disse fra, hvem prioriterer?

4 Side 4 Produkteier, prosjektleder, prosjekteier, kunden, noen andre…? Utviklingsteamet, scrummaster...?

5 Forretningsmål realiseres av prosjektet Strategi Løpende etablere og forvalte interne prosesser og organisering med hensyn på kvalitet og tid Kontinuerlig søke best mulig IT-støtte med mest mulig automatisering Kontinuerlig kompetanseutvikling … Forretningsmål Vi skal ha den beste kvaliteten i offentlig sektor på interne oppgaver, og samtidig mest effektive ifht kostnad og tidsforbruk Våre ansatte skal til enhver tid kunne støtte seg på det beste av kompetanse og systemer til sitt arbeid, og gjennom dette også kontinuerlig forbedre og forvalte dette … Effektmål Med nytt system skal behandlingstiden for bestilling av ny PC reduseres med 50% Med nytt system skal antall feil bestillinger og godkjennelser reduseres med 99% … Forretningsmål Virksomhet sprosess Prosjektets Resultat- og effektmål Visjon Virksomhet sprosess Organisasjon Kunde/Marked Virksomhetens Strategi Strategisk initiativ IT- prosjekt

6 Lønnsomhetsanalyse reflekterer prosjektets realisering av forretningsmål...

7 En sammenhengende modell fra virksomhetsmål til prioritert produktkø Side 7 ForretningsmålResultatmålEffektmål Epos Bruker- perspektiv Virksomhets- perspektiv Prosjekt- perspektiv Epos Detaljering Prioritering Leveranser Verdi for prosjektets målgruppe Verdi for virksomheten 13 5 Kost/nytte-sortert produktkø

8 Anbefaling 1: Nyttevurder hvert epos mot hvert av effektmålene Side 8

9 Anbefaling 2: Formuler epos slik at knytningen mot lønnsomhetsanalysen blir eksplisitt Side 9 Som selvbetjeningsbruker kan jeg automatisk hente opplysninger fra folkeregisteret slik at saksbehandlingstid reduseres Som saksbehandler kan jeg få varsler dersom frister nærmer seg, slik at jeg unngår klager og merarbeid Knytning til effektmålenes målgruppe Knytning til verdi for denne målgruppen

10 Anbefaling 3: Bruk produkteierforum for å håndtere sprik i vurderinger Side 10 Felteksperiment: 16 brukerhistorier ble nyttevurdert av eksperter i et pågående utviklingsprosjekt Lavt samsvar (stort sprik) mellom ekspertene ( Kendall W=0.33 ) Rater 1Rater 2Rater 3Rater 4Rater 5 Story 1 916214 Story 2 1035412 Story 3 12411315 Story 4 1523109 Story 5 25453 Story 6 11 13147 Story 7 146788 Story 8 19831 Story 9 379913 Består av representanter for ulike interessenter Alle vurderer ut i fra et helhetlig perspektiv Produkteier er suveren Kan kjøres som planning poker- sesjon Produkteierforum Løsning

11 Anbefaling 4: Benytt innsamlede data til å oppdatere lønnsomhetsanalysen underveis Side 11 nyttepoeng 2000 1000 kravpoeng 2000 1000 Kritisk verdi for lønnsomhet: 1 nyttepoeng = 100000 kr 1 kravpoeng = 200000 kr Brukerhistorier som nærmer seg Nyttepoeng/kravpoeng = 2 har tvilsom nytte/kost Kritisk verdi for lønnsomhet: 1 nyttepoeng = 100000 kr 1 kravpoeng = 200000 kr Brukerhistorier som nærmer seg Nyttepoeng/kravpoeng = 2 har tvilsom nytte/kost Dersom man tar ut mye av nytten med relativ liten innsats blir nytte/kost av resterende scope tvilsom!

12 12 Oppsummering  Vurdering av nytteverdi med kjente teknikker ...med kriterier utledet fra forretningsmål  …muliggjør optimal verdiskapning og kontinuerlig oppdatert lønnsomhetsanalyse Vi utvikler hjelpemidler – bok og verktøy - for å kunne lykkes i praksis ACE-modellen (Agile Contracting and Execution) app.estimationweb.com


Laste ned ppt "Fra virksomhetsmål til prioritert produktkø Side 1 For å prioritere etter forretningsverdi trenger vi en sammenhengende modell fra forretningsmål til prioritert."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google